Ogłoszenie o nowej funkcji

Amazon Marketing Cloud obsługuje teraz statystyki sprzedaży offline

7 maja 2024 r.

Co nowego?

Reklamodawcy mogą teraz subskrybować nową płatną funkcję NCS CPG Insights Stream (beta) dostępną w usłudze Amazon Marketing Cloud (AMC). Funkcja NCS CPG Insights Stream udostępnia modelowane sygnały dotyczące transakcji offline dla wszystkich gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych.

Zrzut ekranu ze stroną interfejsu użytkownika AMC zawierającą informacje o sygnałach NCS CPG Insights Stream

Zrzut ekranu ze stroną interfejsu użytkownika AMC zawierającą informacje o sygnałach NCS CPG Insights Stream

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Dotychczas w ramach usługi AMC reklamodawcy mogli oceniać wpływ swoich reklam na zaangażowanie grup odbiorców w Internecie, reprezentowane przez takie wskaźniki, jak wyświetlenia i kliknięcia. Dzięki subskrypcji funkcji NCS CPG Insights Stream klienci korzystający z usługi AMC mogą mierzyć wpływ reklam na sprzedaż offline, poznać międzykanałowe ścieżki zakupowe i identyfikować grupy odbiorców o różnych wzorcach zakupów online i offline.

Reklamodawcy promujący produkty szybkozbywalne (CPG) i artykuły spożywcze mogą wybrać jedną lub kilka kategorii produktów, którymi są zainteresowani, i za pomocą zaledwie kilku kliknięć zasubskrybować płatną funkcję NCS Insight Stream (beta) w interfejsie użytkownika usługi AMC. Po dokonaniu subskrypcji pseudonimizowane sygnały dotyczące transakcji gotowe do wysyłania zapytań zostaną automatycznie dodane do dedykowanej instancji AMC reklamodawcy, bez konieczności przygotowywania danych wejściowych i podejmowania dodatkowych działań. Reklamodawcy mogą te sygnały dotyczące transakcji łączyć z sygnałami reklamowymi dostępnymi w bezpłatnej warstwie usługi AMC lub z sygnałami własnymi klienta przesłanymi do usługi AMC w celu generowania niestandardowych, zagregowanych i zanonimizowanych statystyk.

Funkcja jest obecnie oferowana w formie miesięcznej subskrypcji dla poszczególnych kategorii produktów i umożliwia reklamodawcom elastyczne dostosowywanie przypadków użycia do swoich indywidualnych potrzeb biznesowych. Oto kilka możliwości wykorzystania tej nowej funkcji przez reklamodawców:

Wpływ reklamy na sprzedaż offline:

Reklamodawcy mogą mierzyć sprzedaż offline przypisaną do reklamy, oceniać, jaka kompozycja medialna doprowadziła do największej liczby transakcji, i odpowiednio optymalizować stosowaną taktykę medialną.

Przykładowa wizualizacja statystyk:
Przeanalizuj wpływ kampanii reklamowej online (aktywnej od 4. do 6. tygodnia) na sprzedaż offline, wiążąc sprzedaż offline z ekspozycją na reklamę online na poziomie użytkownika/gospodarstwa domowego

Wpływ na sprzedaż offline

Wpływ na sprzedaż offline

Penetracja marki wśród gospodarstw domowych na podstawie sprzedaży offline:

Reklamodawcy mogą się dowiedzieć, jaka jest penetracja ich marek wśród gospodarstw domowych, i na podstawie tych statystyk odpowiednio dostosować cele i budżety związane z mediami pod kątem obszarów wzrostu.

Przykładowa wizualizacja statystyk:
Marka A ma najwyższą penetrację wśród gospodarstw domowych. W przypadku większości marek penetracja wśród gospodarstw domowych jest niższa niż 30%. Użyj tych statystyk, aby odpowiednio dostosować inwestycje w media dla wybranych marek.

Penetracja marki wśród gospodarstw domowych (w ramach danej kategorii produktów)

Penetracja marki wśród gospodarstw domowych (w ramach danej kategorii produktów)

Udział w wydatkach klienta na daną kategorię (Share of Wallet, SoW):

Na podstawie sygnałów na poziomie kategorii produktów NCS marki mogą ocenić swój udział w zakupach lub w kwotach zakupów w ramach subskrybowanej kategorii produktów, porównywać je z innymi markami i mierzyć wpływ kampanii online na ten udział w wydatkach klienta na daną kategorię.

Przykładowa wizualizacja statystyk:
Poznaj wpływ reklam na udział w wydatkach klienta na daną kategorię (SoW) w czasie. Liczba odsłon marki A jest skorelowana z tygodniowymi wzrostami sprzedaży offline i zwiększonym udziałem w wydatkach klienta na daną kategorię.

Udział w wydatkach klienta na daną kategorię (SoW)

Udział w wydatkach klienta na daną kategorię (SoW)

Aby ułatwić reklamodawcom korzystanie z tej funkcji, wraz z nią udostępniane są uzupełniające zapytania instruktażowe (IQ), które zawierają instrukcje tworzenia zapytań.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

  • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone

Kto może korzystać z tej funkcji?

  • Zarejestrowani klienci usługi AMC, którzy subskrybują funkcję NCS CPG Insights Stream, z dobrymi przypadkami użycia w branży produktów szybkozbywalnych (CPG)

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

  • Za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika AMC lub interfejsu API usługi AMC