Ogłoszenie o nowej funkcji

Amazon DSP wprowadza drugą wersję rozszerzonych ograniczeń w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych

03 października 2022 r.

Co nowego?

Amazon DSP uruchamia program program ograniczeń w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych, który przyczyni się do zmniejszenia liczby odrzuceń w procesie moderacji materiałów reklamowych. Jego podstawowe założenia obejmują zmianę dotychczasowych zasad, objaśnienia ich znaczenia, a także zmiany produktowe i automatyzację moderacji. W drugiej wersji skupiono się na zmianach w moderacji pod kątem zasad dotyczących materiałów reklamowych w przypadku obrazów i responsywnych materiałów reklamowych e-commerce (REC), w szczególności w odniesieniu do pisowni, gramatyki, rozmiaru czcionki i formatowania wezwania do działania.

Na poniższych ilustracjach pokazano egzekwowanie zasad w przypadku treści zawierających obrazy i responsywne materiały reklamowe e-commerce (REC). Tutaj będą egzekwowane zasady odnoszące się do rozmiaru czcionki i formatowania wezwań do działania w przypadku obrazów i materiałów REC.

Sprawdzanie rozmiaru czcionki

Sprawdzanie rozmiaru czcionki zapewni, że cały tekst używany w materiałach reklamowych jest napisany czcionką o rozmiarze co najmniej 9 pkt. Jeśli używana w materiale reklamowym czcionka mała lub nieczytelna, użytkownik zostanie poproszony o rozwiązanie wszystkich występujących w materiale problemów z czcionką. Użytkownik będzie mógł kliknąć link „Zobacz akceptowane wytyczne i rozmiary”, aby wyświetlić obowiązujące zasady i odpowiednio dostosować swoje ustawienia.

Moderacja wezwania do działania

Moderacja wezwania do działania (CTA) zapewni, że w materiałach reklamowych wszystkie wezwania do działania są odpowiednio sformatowane. Jeśli brakuje wezwania do działania bądź jest ono niejednoznaczne lub nieprawidłowo sformatowane, użytkownik zostanie poproszony o poprawienie formatu, przy czym będzie on mógł uzyskać dodatkowe informacje po kliknięciu linku „Zobacz akceptowane wytyczne i rozmiary”.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Ograniczenia w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych to wielofazowy program, który zapewnia użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji zwrotnych związanych z zasadami dotyczącymi reklam już na etapie konfiguracji materiałów reklamowych. Naruszenia zasad dotyczących materiałów reklamowych są identyfikowane i muszą zostać usunięte już na wczesnym etapie procesu tworzenia kampanii. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość rozwiązania wszelkich problemów, które spowodowałyby odrzucenie materiału w procesie moderacji.

Wraz z wprowadzeniem zaktualizowanej moderacji obrazów w materiałach reklamowych użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym uzyskiwać informacje zwrotne na temat tego, czy obraz spełnia wymagania Amazon, czy też musi zostać zmieniony przed dostawą. W tej wersji kontrole kwalifikowalności obrazu koncentrują się przede wszystkim na tekstach reklamowych.

Przyszłe wersje ograniczeń w zakresie zasad dotyczących materiałów reklamowych będą koncentrować się na rozszerzeniu zakresu kontroli kwalifikowalności ASIN-ów i rozszerzeniu możliwości na inne szablony materiałów reklamowych Amazon DSP. Dodatkowo wprowadzimy kontrole specyfikacji materiałów reklamowych w celu identyfikacji naruszeń w tekście i zasobach materiałów reklamowych. Planujemy również wprowadzić nowy mechanizm egzekwowania wymogów dotyczących obramowania stosowanego w materiałów reklamowych.

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

  • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
  • Ameryka Południowa: Brazylia
  • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy
  • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Azja i Pacyfik: Australia, Indie, Japonia

Kto może korzystać z tej funkcji?

  • Usługa zarządzana
  • Samoobsługa

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

  • Amazon DSP
Ty mówisz, my słuchamy

Wprowadzenie tej aktualizacji funkcji jest wynikiem opinii otrzymanych przez nas od reklamodawców