Rotator polecanych treści

Rotator polecanych treści jest najbardziej widocznym miejscem docelowym w interfejsie użytkownika Fire TV, które angażuje widzów w momencie włączenia urządzenia i przed rozpoczęciem streamingu. Znajduje się w części strony widocznej na ekranie na kartach Strona główna, Filmy, Telewizja, Aplikacje i Gry. Każda z tych kart zawiera miejsce docelowe z okienkami na sześć elementów treści.

Rotator polecanych treści składa się z trzech zasobów: obrazu tła, obrazu logo i filmu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat każdego zasobu i dodatkowych wymagań.

Omówienie działania

Po włączeniu urządzenia Fire TV widzowie mogą zacząć korzystać z rotatora polecanych treści, gdzie najważniejszym elementem jest przycisk „Dowiedz się więcej”. Po wznowieniu odtwarzania początkowe statyczne obrazy zastępuje pełnoekranowy film odtwarzany automatycznie z włączonym dźwiękiem. Widzowie mogą użyć lewego i prawego przycisku pilota, aby wyświetlić inne elementy treści w rotatorze lub nadal oglądać pozostałą część filmu.

Po zakończeniu odtwarzania filmu początkowy statyczny obraz jest ponownie wyświetlany jako plansza końcowa, zanim dodatkowe elementy treści zostaną automatycznie wyświetlone w rotatorze.

Po kliknięciu materiału reklamowego widz zostanie przeniesiony do miejsca docelowego reklamy, gdzie będzie mógł oglądać, kupować lub pobierać treść. Patrz: obsługiwane miejsca docelowe.

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Stany wyboru

Niewybrany

Nowy interfejs użytkownika — niewybrany

Wybrany

Nowy interfejs użytkownika — wybrany

Odtwarzanie filmu

Nowy interfejs użytkownika — odtwarzanie filmu

Specyfikacje zasobów

Składnik obrazuWymagania dotyczące nieprzetworzonych zasobów*Wymagania dotyczące gotowego pliku
Obraz tłaWymiary: 1920 x 720 pikseli lub więcej
Format: PSD (wysokiej jakości i warstwowy)
Wymiary: 1920 x 720 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 450 kB
Format: JPG (punkt odniesienia)
Obraz logoWymiary: 640 x 260 pikseli lub więcej
Format: PSD (wysokiej jakości i warstwowy),
AI, EPS lub SVG
Wymiary: 640 x 260 pikseli
Maksymalna wielkość pliku: 450 kB
Format: PNG
Składnik filmowyWymiaryMaks. wielkość plikuFormatCzas trwania
Film**1920 x 1080 pikseli500 MBMP4, M4V, MOV, MPEG5–18 s (preferowane jest minimum 6 s)

* Nieprzetworzone zasoby są obowiązkowe w przypadku płatnych kampanii reklamowych. Patrz: pełna lista kontrolna zasobów.
** Film jest obowiązkowy w przypadku wszystkich kampanii. W przypadku niepłatnych reklam plik zawierający zwiastun filmowy musi mieć wielkość nieprzekraczającą 6 MB i format MP4.

Ograniczenia dotyczące treści reklamowych

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia przy korzystaniu z urządzeń Fire TV, współpracujemy z naszymi klientami w zakresie wyświetlania reklam odpowiednich dla wszystkich grup odbiorców. Wszystkie treści reklamowe na urządzeniu Fire TV muszą być zgodne z obowiązującymi w firmie Amazon zasadami akceptowania materiałów reklamowych oraz wytycznymi i zasadami akceptowania dotyczącymi urządzenia Fire TV. Amazon wymaga, aby przed przesłaniem swoich treści reklamodawcy sprawdzali je pod kątem niniejszych wytycznych.

Obrazy tła

Bezpieczna strefa

Bezpieczna strefa tła

Upewnij się, że najważniejsze elementy obrazu znajdują się w żółtym bezpiecznym obszarze. Istotne elementy, takie jak twarze głównych postaci lub produkty, które nie mieszczą się w bezpiecznym obszarze, mogą zostać zasłonięte przez elementy interfejsu nawigacyjnego lub treść logo. Tekst prawny i etykiety oceny treści zostaną umieszczone w zielonym obszarze.


Przykłady

Przykłady tła

Wymagania
Wymiary: 1920 x 720 pikseli
Format: JPEG
Maksymalna wielkość pliku: 450 kB

✔ Zalecane:

 • Używanie obrazów filmowych: używaj obrazów, które wzbudzają zainteresowanie i zapewniają odpowiedni kontekst dla reklamy.
  • Reklamy dotyczące rozrywki: używaj obrazów zawierających promowane treści.
  • Reklamy niezwiązane z rozrywką: używaj obrazów, które przekazują widzom historię reklamowanej marki, produktów, usług lub wydarzeń promocyjnych. Upewnij się, że temat obrazu tła pasuje do tekstu reklamy na obrazie logo.
   • Produkty: obrazy powinny pokazywać reklamowany produkt lub klienta korzystającego z produktu bądź powinny koncentrować się na marce.
   • Usługi: obrazy powinny pokazywać klienta korzystającego z usługi lub reklamowane udogodnienia bądź powinny koncentrować się na marce.
   • Koncentracja na marce: obrazy skoncentrowane na marce powinny zawierać postacie związane z marką (np. maskotki marki, jej ambasadorów lub postacie z reklam marki), pokazywać wydarzenia związane z marką (np. wydarzenie Dzień na szlaku organizowane przez firmę oferującą produkty turystyczne) lub zawierać ilustracje związane z marką. Obrazy skoncentrowane na marce muszą przekazywać jasną historię marki bądź produkty lub usługi marki. Obrazy, które nie zapewniają kontekstu dla reklamy (np. ogólne wzory i grafiki), są niedozwolone.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje reklamowany produkt.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje klienta korzystającego z reklamowanego produktu.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje klienta korzystającego z reklamowanej usługi.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje kontekst (samolot) dla reklamowanej usługi.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy zawiera maskotki marki.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje obraz związany z wydarzeniem sponsorowanym przez markę.

   ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony

   Ten materiał reklamowy pokazuje ilustracje związane z marką, które zapewniają kontekst dla produktów marki.

   ✘ Niezatwierdzone

   Obraz tła — niezatwierdzony

   Dlaczego? Ilustracja w tym materiale reklamowym ma ogólny charakter i nic nie wnosi do opowiadanej historii marki.

 • Używanie obrazów wysokiej jakości: obraz tła powinien wyglądać wyraźnie na ekranie telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV); nie należy używać powiększonych obrazów; retusz obrazu musi być fotorealistyczny; należy unikać wad w zakresie gradientów, cieni i perspektywy.
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony
  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony
  Obraz tła — zatwierdzony
 • Zachowywanie równowagi: używaj obrazów, które po lewej stronie mają wystarczającą ilość wolnego miejsca na logo.
 • Używanie obrazów, które w pełni wykorzystują dostępne miejsce: użyj pojedynczego zasobu obrazu, który rozciąga się aż do krawędzi obrazu tła (na całej powierzchni). Dozwolone są również następujące scenariusze pod warunkiem spełnienia naszych wymagań:
  • Pojedynczy obraz, który nie jest wystarczająco duży, aby wypełnić obraz tła: zasób obrazu powinien wypełnić co najmniej prawą połowę (50%) obrazu tła bez przerw wokół krawędzi, a w celu wypełnienia pustej przestrzeni można zastosować dodatkowy element wizualny po lewej stronie obrazu tła. Unikaj prostego podziału (linia pionowa) między zasobem obrazu a dodatkowym elementem wizualnym.
  • ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony

   ✘ Niezatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony
  • Wiele obrazów, które muszą być pokazane na jednym obrazie: połączony obraz powinien mieć tło od krawędzi do krawędzi, na którym umieszczane są wymagane zasoby obrazu. Kompozycja połączonego obrazu powinna być zrównoważona, z priorytetowym potraktowaniem istotnych obiektów z zasobów obrazu. Unikaj używania jednolitego tła i elementów wizualnych, które nie mają związku z zasobami obrazu.
  • ✔ Zatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony

   ✘ Niezatwierdzone

   Obraz tła — zatwierdzony
   Obraz tła — zatwierdzony
 • Stosowanie głębi: zróżnicowana głębia ostrości obrazu zapewnia atrakcyjne wizualnie tło.
 • Umieszczanie obiektu po prawej stronie: temat główny powinien znajdować się po prawej stronie obrazu.
 • Jeśli aplikacja obsługuje pakiet VSK: dołącz dymek z tekstem usługi Alexa: „Alexa, odtwórz ___ na _____”. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi aplikacji obsługujących pakiet Voice Skills Kit.

✘ Niezalecane:

 • Przycinanie głów i twarzy: użyj bezpiecznych stref, aby zweryfikować umieszczenie głów i twarzy. W górnych 64 pikselach nie wprowadzaj kluczowych treści i elementów.
 • Umieszczanie obiektu po lewej stronie: główny obiekt nie powinien znajdować się po lewej stronie, ponieważ interfejs użytkownika może go przesłonić.
 • Osadzanie kodów QR: nie należy umieszczać kodów QR na obrazie tła.
 • Osadzanie logo lub tekstu: nie należy umieszczać na obrazie tła logo ani tekstu, przy czym nie dotyczy to etykiety oceny treści, tekstu prawnego i wielotytułowego materiału reklamowego. Logo i tekst są dozwolone, gdy znajdują się na obrazie tła w sposób naturalny, na przykład na opakowaniu produktu lub na tle widocznym w pomieszczeniu redakcji informacyjnej. W przypadku innych scenariuszy należy postępować zgodnie wytycznymi prawnymi lub wytycznymi dotyczącymi aplikacji obsługujących pakiet Voice Skills Kit.
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — niezatwierdzony

  Dlaczego? Na obrazie tła dodano logo.

 • Używanie przeładowanych obrazów: nie używaj obrazów, które zawierają zbyt wiele obiektów lub drobne szczegóły.
 • Używanie grafiki z białym lub jasnym tłem: tło w przeważającej części białe lub jasne jest męczące dla oczu i nie zapewnia wystarczającego kontrastu z elementami interfejsu użytkownika. W przypadku użycia obrazów z takim tłem należy zmniejszyć jasność lub nasycenie.
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — niezatwierdzony

Przykłady

Przykłady logo

Elementy logo

Elementy logo

1: Pełny rozmiar zasobu obrazu dla logo
2: Logo tytułu treści lub logo marki
3: Tekst wezwania do działania lub nagłówek marki (opcjonalnie)
4: Logo dostawcy treści lub dodatkowe logo marki

Wymagania
Wymiary: 640 x 260 pikseli
Format: 24-bitowy format PNG (RGB)
Maksymalna wielkość pliku: 450 kB

✔ Zalecane:

 • Umieszczanie w zblokowanym logo tylko niezbędnych informacji: dozwolone jest użycie maksymalnie czterech wierszy zawierających elementy logo, ponieważ pomaga to zachować przejrzystą hierarchię wizualną w zblokowanym logo.
 • Zachowanie przejrzystej hierarchii wizualnej: najważniejsze informacje powinny mieć najwyższy priorytet wizualny (np. logo treści wyróżnia się spośród innych elementów logo)
 • Zastosowanie zblokowanego logo wyrównanego do lewej i wyśrodkowanego w pionie: co najmniej jeden element w obrazie logo musi być wyrównany do lewej
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — niezatwierdzony

  ✔ Zatwierdzone

  zatwierdzone — zaktualizowany interfejs użytkownika

  ✘ Niezatwierdzone

  niezatwierdzone — zaktualizowany interfejs użytkownika

  Dlaczego? Zblokowane logo nie jest wyrównane do lewej z elementami interfejsu użytkownika Fire TV i wierszami treści poniżej.

 • Zachowanie widoczności treści: logo powinno kontrastować z zasobem tła.
 • Zachowanie czytelnej skali tekstu: tekst wezwania do działania powinien być napisany zwykłą czcionką Arial o rozmiarze 24 pkt (lub równoważną). Zastanów się nad usunięciem dodatkowych elementów zblokowanych, jeśli mają poniżej 14 pkt.
 • Stosowanie tekstury: logo może kontrastować z tłem dzięki teksturze i efektom.
 • Stosowanie głębi: prezentowane logo może wykorzystywać głębię i perspektywę.
 • Użycie prostego i jednoznacznego wezwania do działania: wezwanie do działania powinno być prostym komunikatem informującym o działaniu, które ma wykonać klient, na przykład „Obejrzyj teraz”, „Nadrób zaległości” lub „Kup teraz”.
 • Nie używaj frazy „Dowiedz się więcej” w tekście wezwania do działania, ponieważ będzie już ona umieszczona na przycisku w zaktualizowanym interfejsie użytkownika Fire TV.
 • Tekst wezwania do działania nie może zawierać dodatkowych glifów (np. strzałek lub podkreśleń) ani być wyeksponowany w sposób przypominający przycisk.
 • W razie potrzeby dołącz informacje o wydarzeniu, daty i godziny. Przykłady: „Obejrzyj finał serialu 8 września o 20:00 czasu ET” lub „Nadrób zaległości przed premierą sezonu 8 września o 20:00 czasu ET”.

✘ Niezalecane:

 • Stosowanie symboli znaków towarowych: odradzamy umieszczanie symbolu znaku towarowego w tytule lub logo reklamodawcy — domyślnie jest on usuwany.
 • Osadzanie kodów QR: nie należy umieszczać kodów QR na obrazie logo.
 • Wypełnianie całego obszaru: nie wypełniaj jednocześnie szerokości i wysokości obramowania logo.
 • Eksportowanie logo niskiej jakości: eksportuj wyłącznie oryginalne, wysokiej jakości logo.
 • Używanie dużej czcionki do wyświetlenia cen: maksymalny rozmiar czcionki dla cen wynosi 48 pkt (przy czcionce Arial bold lub równoważny przy innej czcionce).
 • Używanie języka, który jest agresywny, straszący, sugestywny, prowokacyjny lub nieodpowiedni dla ogółu odbiorców.

Filmy

Bezpieczna strefa

Bezpieczna strefa zwiastuna filmowego

Przykład

Wymagania
Wymiary: 1920 × 1080 pikseli
Rozdzielczość: 1080 pikseli
Czas trwania: 5–18 s (preferowane jest minimum 6 s)
* Maksymalna wielkość pliku: 500 MB
* Format: MP4, M4V, MOV, MPEG
Kodek wideo: H.264
Szybkość transmisji obrazu: preferowana 12 Mb/s lub większa
Szybkość transmisji dźwięku: co najmniej 128 kb/s
Poziom głośności: –24 LKFS ±2 dB
Rzeczywisty poziom szczytowy: –2 dB

* W przypadku niepłatnych reklam plik zawierający film musi mieć wielkość nieprzekraczającą 6 MB i format MP4.

 • Filmy muszą spełniać wszystkie wymagania. W oryginalnych zasobach nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.
 • Nie zaleca się zamieszczania filmów w formacie letterbox (z czarnym paskiem poniżej i powyżej obrazu). Jeśli jednak promowana treść to film w całości nagrany w formacie letterbox, wówczas format ten można również zastosować w przypadku zwiastuna.

✔ Zalecane:

 • Użycie atrakcyjnego filmu: zwiastun filmowy powinien przedstawiać kluczowe postaci lub sceny z promowanego tytułu, aby zainteresować/zachwycić klientów. W przypadku reklam niezwiązanych z rozrywką film powinien opowiadać historię reklamowanej marki, produktu lub usługi.
 • Zapewnienie wysokiej jakości filmu: Źródło filmu o wysokiej szybkości transmisji zapobiega występowaniu artefaktów kompresji.
 • Stosowanie kontrolowanej głośności: upewnij się, że głośność filmu jest znormalizowana (tj. nie jest zbyt niska ani zbyt wysoka).
 • Upewnienie się, że rozdzielczość jest poprawna: filmy powinny mieć rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.
 • Dołączenie prostego slajdu końcowego z logo dostawcy: czas wyświetlania slajdu nie powinien być dłuższy niż 3 sekundy.
 • Upewnienie się, że filmy są w podstawowym języku regionu, w którym reklama jest wyświetlana.

✘ Niezalecane:

 • Umieszczanie istotnych obiektów, tekstu lub logo wewnątrz bezpiecznej strefy: czerwony obszar zostanie przesłonięty przez elementy interfejsu użytkownika. Materiał w poniższym przykładzie nie zostanie zatwierdzony:
 • Umieszczanie treści o charakterze seksualnym: upewnij się, że film nie zawiera nagości ani treści o charakterze seksualnym.
 • Znaki wodne lub logo: nie zaleca się umieszczania w filmie znaków wodnych / logo, ponieważ mogą one odwracać uwagę od głównej treści filmu. Tego rodzaju elementy są jednak dozwolone, gdy przestrzega się następujących wytycznych:
  1. Logo jest umieszczone w bezpiecznej strefie.
  2. Logo nie zakrywa kluczowych elementów treści (na przykład twarzy aktora) ani innego tekstu w filmie.

  ✔ Zalecane:

  Zatwierdzone — logo umieszczone w bezpiecznej strefie

  ✘ Niezalecane:

  Niezatwierdzone — logo umieszczone poza bezpieczną strefą

  ✔ Zalecane:

  Zatwierdzone

  ✘ Niezalecane:

  Niezatwierdzone — logo umieszczone nad kluczową treścią
 • Obrazy i sceny przemocy/krwawe/wulgarne/nieprzyzwoite: upewnij się, że film nie zawiera krwawych scen, scen przemocy ani wulgarnego języka dla dorosłych odbiorców.
 • Dotyczy to też broni przedstawionej w sposób brutalny lub zastraszający, na przykład broni, która jest pokryta krwią, wycelowana w postać, skierowana w stronę klienta lub pokazana podczas strzelania (np. pociski w widoczny sposób opuszczające broń lub dym wokół lufy).
 • Przedstawianie narkotyków/alkoholu: upewnij się, że film nie przedstawia żadnych działań niezgodnych z prawem ani zażywania narkotyków lub spożywania alkoholu.
 • Tworzenie filmu zbyt długiego lub zbyt krótkiego: upewnij się, że czas trwania filmu wynosi od 5 do 18 sekund.
 • Dodawanie do filmu nakładki głosowej w stylu sprzedażowym.
 • Uwzględnianie adresu URL lub aplikacji na planszy końcowej filmu.
 • ✔ Zatwierdzone

  Obraz tła — zatwierdzony

  ✘ Niezatwierdzone

  Obraz tła — niezatwierdzony
 • Obcinanie kluczowych części kadru podczas przycinania filmu do niestandardowych proporcji.
 • Dołączanie napisów do filmu.
 • Wyświetlanie nieruchomego obrazu przez cały film.

Etykiety oceny treści

Bezpieczna strefa etykiety oceny treści (obraz tła)

Bezpieczna strefa oceny treści

Uwaga: w rotatorze polecanych treści zielona sekcja przeznaczona na etykiety oceny treści i tekst prawny nie będzie widoczna w stanie Niewybrany. Klienci nadal będą widzieć te informacje w stanie Wybrany.

Etykieta oceny treści jest wymagana, gdy materiały reklamowe w rotatorze polecanych treści są klasyfikowane jako przeznaczone dla grup odbiorców w wieku co najmniej 12 lub 13 lat. Ocena treści zwiastuna może być inna niż ocena kompletnego filmu. Pamiętaj, aby użyć etykiety oceny filmu, nawet jeśli zwiastun ma mniej restrykcyjną ocenę. Każdy tytuł z oceną PG-13/TV-MA lub wyższą musi zawierać etykietę oceny treści, przy czym w przypadku wielotytułowych materiałów reklamowych należy uwzględnić tę, która jest sklasyfikowana najbardziej restrykcyjnie. Etykiety oceny treści powinny być umieszczone w zielonej bezpiecznej strefie. Domyślna pozycja etykiet jest zawarta w szablonie PSD.

W przypadkach gdy etykieta oceny treści nie współgra z obrazem tła (np. nakłada się na kluczowy obiekt), można ją umieścić w obrazie logo.

Ocena treści umieszczona w obrazie logo

 • Gdy ma to być korzystne dla klienta, dopuszcza się maksymalnie dwa wiersze informacji prawnych.
 • Wymagana subskrypcja — jeśli promowana treść wymaga dodatkowej płatnej subskrypcji poza subskrypcją usługi Prime Video, należy to wyraźnie zaznaczyć w materiale reklamowym za pomocą jednej z następujących metod:
  • W tekście wezwania do działania: „Oglądaj dzięki subskrypcji”, „Subskrybuj, aby obejrzeć teraz” itp.
  • Jako tekst prawny w materiale reklamowym: „Wymagana subskrypcja” itp.
  • W tekście wezwania do działania z dodatkiem tekstu prawnego: „Oglądaj dzięki 7-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu” oraz dodatkowy tekst prawny „Obowiązują ograniczenia” itp.
 • Wypożycz/kup — jeśli promowane treści wymagają zapłaty za wypożyczenie/zakup aplikacji lub treści, należy to wyraźnie zaznaczyć w materiale reklamowym.
  • W tekście wezwania do działania: „Kup lub wypożycz w usłudze Prime Video”, „Dostępne do wypożyczenia”, „Dostępne do kupienia”, „Miej na własność już dziś”, „Streamuj po zakupie”, „Wyjątkowa okazja dla członków Prime”, „Obejrzyj teraz [+ logo Prime Video Cinema]” itp.
 • Zastosowanie mają standardowe wytyczne dotyczące tekstu wezwania do działania.
 • Stwierdzenia i uzasadnienie: postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stwierdzeń i uzasadnienia.
 • Odradza się stosowanie zbędnego tekstu, w tym prawnego „drobnego druku”, oświadczeń o prawach autorskich, symboli prawnych lub regulaminów. Rekomendujemy umieszczenie pełnego regulaminu lub tekstu zastrzeżenia na stronie docelowej. W razie dodania tekstu powinien on być biały lub czarny, o nieprzezroczystości mniejszej niż 60%, napisany zwykłą czcionką Arial o rozmiarze 14 pkt (lub równoważną) i umieszczony dyskretnie w prawym dolnym rogu obrazu tła, wewnątrz zielonej bezpiecznej strefy pokazanej powyżej.
 • Uwaga: w rotatorze polecanych treści zielona sekcja przeznaczona na etykiety oceny treści i tekst prawny nie będzie widoczna w stanie Niewybrany. Klienci nadal będą widzieć te informacje w stanie Wybrany.
Wielotytułowy materiał reklamowy

Co to jest wielotytułowy materiał reklamowy?

Zblokowane logo materiału zawiera co najmniej dwie nazwy tytułów / dwa logo treści lub obraz tła zawiera grafikę kluczową z co najmniej dwóch tytułów treści. Wielotytułowe materiały reklamowe muszą być zgodne z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów reklamowych w rotatorze polecanych treści, a ponadto wymagana jest ich zgodność z następującymi wytycznymi i typami realizacji:

1. Kierowanie do aplikacji

Materiał reklamowy prezentuje zasięg i głębię obsługi aplikacji.

Obraz kierowania do aplikacji w wielotytułowym materiale reklamowym
 • Obraz tła:
  Nie ma ograniczeń co do liczby tytułów prezentowanych na obrazie tła, jednak kompozycja kafelków grafiki pola musi być atrakcyjna i współgrać ze środowiskiem klienta, a także nie może być rozpraszająca. Kafelki grafiki pola muszą być wystarczająco duże, aby można było rozróżnić postacie i tytuły. Czcionka tytułów filmów/programów w ramach grafiki pola musi mieć minimum 14 pkt. Pozostały tekst (np. Amazon Original) może być mniejszy.
 • Obraz logo:
  Wezwanie do działania musi mieć formę tekstu i powinno koncentrować się na przekazaniu informacji o treści dostępnej w usłudze i dostawcy (np. Prime Video), wszelkich niezbędnych uprawnieniach (np. wymagana subskrypcja) i/lub wiadomościach dotyczących oferty próbnej (np. „Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny”).
 • Zwiastun filmowy:
  Zwiastuny powinny być atrakcyjne i skupiać się na prezentowaniu treści dostępnych w ramach usługi (np. popularnych filmów oraz seriali i programów). Plansze końcowe w zwiastunie powinny wzmacniać przekaz wezwania do działania.
 • Miejsce docelowe po kliknięciu:
  Kampanie te muszą zawierać linki do strony szczegółów aplikacji, niestandardowej strony docelowej umożliwiającej skorzystanie z bezpłatnego okresu próbnego lub subskrypcji albo strony kolekcji (w przypadku klientów, którzy są uprawnieni do korzystania z aplikacji).

✔ Zalecane:

Zatwierdzone — kafelki na obrazie różnią się od tych w interfejsie użytkownika Fire TV

✘ Niezalecane:

Niezatwierdzone — kafelki na obrazie przypominają te w interfejsie użytkownika Fire TV

Dlaczego? Kafelki grafiki pola nie mogą naśladować interfejsu użytkownika Fire TV ani wyglądać jak rząd klikalnych kafelków.

2. Kierowanie do treści

Materiał reklamowy prezentuje konkretną treść w ramach usługi dostawcy treści.

Kierowanie do treści — zatwierdzony obraz
 • Obraz tła:
  • Dozwolone są maksymalnie 3 tytuły. Nazwy tytułów muszą być w postaci tekstu lub logo, napisane zwykłą czcionką Arial o rozmiarze 24 pkt lub równoważną i znajdować się w bezpiecznej strefie obrazu tła.
  • Nazwy tytułów i logo nie można umieszczać w bezpiecznej strefie etykiety oceny treści zarezerwowanej dla tekstu prawnego / zastrzeżenia i etykiet oceny.
 • Obraz logo:
  Wezwanie do działania musi być w postaci tekstu i koncentrować się na komunikowaniu treści dostępnych w ramach usługi lub tematu treści (np. „nagradzany oryginalny serial dla dzieci”) oraz dostawcy (np. Prime Video). Tekst wezwania do działania musi być zgodny z istniejącą składnią: zrób X na/w Y (np. „Oglądaj w Prime”).
 • Zwiastun filmowy:
  Zwiastuny muszą zawierać wszystkie tytuły wymienione w wielotytułowym tle. Plansze końcowe w zwiastunie powinny wzmacniać przekaz wezwania do działania.
 • Miejsce docelowe po kliknięciu:
  Materiał reklamowy musi zawierać link do strony kolekcji lub niestandardowej strony docelowej ze wszystkimi tytułami zawartymi w części strony widocznej na ekranie. Na tych stronach można umieszczać dodatkowe tytuły (bez limitu).

Gdy tytuły są niezależne od siebie, umieść nazwy tytułów w obrazie tła. Upewnij się, że każda nazwa tytułu znajduje się blisko odpowiednich istotnych grafik.

✔ Zalecane:

Kierowanie do treści — zatwierdzony obraz — nowy interfejs użytkownika

✘ Niezalecane:

Kierowanie do treści — niezatwierdzony obraz — nowy interfejs użytkownika

Dlaczego? Nazwy tytułów są częściowo zakryte przez elementy nawigacyjne interfejsu użytkownika Fire TV. Nazwy tytułów (tekst lub logo) muszą być w pełni widoczne w stanach Wybrany i Niewybrany.

3. Franczyza

Materiał reklamowy prezentuje 2 lub więcej tytułów franczyzowych (np. Troop Zero i Troop Zero 2) w ramach usługi dostawcy treści i może być obsługiwany przez wielotytułowy materiał reklamowy z kierowaniem do treści lub łączony jednotytułowy materiał reklamowy (jak pokazano poniżej).

Zatwierdzony obraz tytułów franczyzowych
 • Obraz tła:
  Dozwolone są maksymalnie 3 tytuły.
 • Obraz logo:
  Wezwanie do działania musi mieć formę tekstu i koncentrować się na komunikowaniu określonej treści i dostawcy (np. Prime Video). Tekst wezwania do działania musi być zgodny z istniejącą składnią: zrób X na/w Y (np. „Oglądaj w Prime”).
 • Zwiastun filmowy:
  Dozwolone zwiastuny powinny zawierać co najmniej jeden z tytułów wyświetlanych w materiale reklamowym.
 • Miejsce docelowe po kliknięciu:
  Kampanie franczyzowe muszą zawierać link do strony kolekcji lub niestandardowej strony docelowej ze wszystkimi tytułami umieszczonymi w części strony widocznej na ekranie.
Ocena treści wielotytułowego materiału reklamowego

W przypadku wielotytułowych materiałów reklamowych kierujących do treści lub franczyzy pokaż ocenę tytułu treści, który jest sklasyfikowany najbardziej restrykcyjnie. Jeśli na przykład materiał reklamowy zawiera 2 tytuły, jeden z oceną R, a drugi z oceną PG-13, pokaż w materiale reklamowym etykietę R.

Sponsoring

Rotator polecanych treści

Sponsoring — rotator polecanych treści

Strona docelowa

Sponsoring — strona docelowa
Obraz tła
 • Materiał reklamowy musi koncentrować się na jednym tytule (wielotytułowy materiał reklamowy nie jest obecnie obsługiwany w kampaniach sponsorskich).
 • Obowiązują standardowe wytyczne dotyczące etykiet oceny treści.
Obraz logo

Obowiązują standardowe wytyczne dotyczące obrazu logo, ale z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi sponsorskich materiałów reklamowych. Nie używaj w obrazie logo więcej niż 2 logo. Obraz logo musi zawierać następujące 3 elementy:

Obraz logo
 1. Logo tytułu treści
 2. Wezwanie do działania, w tym dostawcę kanału, w postaci zwykłego tekstu (czcionka Amazon Ember Regular)
  • Wezwanie do działania musi wskazywać, czy treść jest częścią sponsorowanej kolekcji, a także rodzaj kolekcji (np. Oglądaj darmowe filmy sportowe w IMDb TV).
 3. Komunikat o sponsoringu, logo sponsora i linia podziału
  1. Logo sponsora musi być w całości czarne lub w kolorze złamanej bieli (RGB: 235, 235, 235) i nie większe niż 150 x 35 pikseli.
  2. Tekst o sponsoringu musi być napisany czcionką Ember Regular Condensed 24–26 pkt w kolorze złamanej bieli (RGB: 235, 235, 235) i zawierać następujące komunikaty:
   • Ograniczone reklamy: „Treść prezentowana z ograniczonymi reklamami dzięki wsparciu [logo sponsora]”
   • Tytuły ze zniżką: „Okazja ograniczona czasowo dostępna dzięki wsparciu [logo sponsora]”
   • Wyselekcjonowana lista: „Treść prezentowana dzięki wsparciu [logo sponsora]”
  3. Linia podziału ma 2 piksele, jest biała i w 50% nieprzezroczysta

Przykładowy obraz logo dla sponsoringu jest dostępny w szablonie PSD.

Zwiastun filmowy
 • Zwiastun odtwarzany w rotatorze polecanych treści po najechaniu kursorem musi być zgodny ze standardowymi wytycznymi.
 • Zwiastun musi dotyczyć treści promowanych w materiale reklamowym w rotatorze polecanych treści (np. Outdoors), a nie sponsorowanej marki (np. CloudAir).
Strona docelowa

Strony docelowe mają mniej ograniczeń i mogą zawierać bardziej widoczne elementy promowania marki reklamodawcy będącego sponsorem.

Strona docelowa
 • W przypadku stron docelowych zawierających karuzelę pierwszy tytuł może należeć do sponsora i zawierać link do reklamy jego marki lub do strony szczegółów produktu (w przypadku produktów fizycznych). Filmy muszą być zgodne ze standardowymi specyfikacjami i wytycznymi dotyczącymi stron docelowych Fire TV.
 • Film pełnoekranowy marki sponsorowanej NIE jest dozwolony w przypadku sponsorowania w rotatorze polecanych treści. Klienci muszą kliknąć kafelek karuzeli, aby uruchomić film sponsora.
 • Zalecamy umieszczenie na stronie docelowej logo kanału, ponieważ jest ono wyświetlane jako tekst w materiale reklamowym w rotatorze polecanych treści.
Zatwierdzone/niezatwierdzone

✔ Zatwierdzone

Sponsoring — zatwierdzony przykład

✘ Niezatwierdzone

Sponsoring — niezatwierdzony przykład

Dlaczego?

 1. Obraz logo musi rozpoczynać się od logo tytułu treści (np. Turystyka). Logo sponsora musi znajdować się poniżej linii podziału w dolnej części obrazu logo.
 2. Logo sponsora musi być w całości czarne lub w kolorze złamanej bieli (RGB: 235, 235, 235) i nie większe niż 150 x 35 pikseli.
 3. Wezwanie do działania musi wskazywać, czy treść jest częścią sponsorowanej kolekcji, a także rodzaj kolekcji (np. „Oglądaj za darmo filmy podróżnicze w IMDb TV”).
 4. Logo dostawcy kanału (np. IMDb TV) musi być wyświetlane w postaci zwykłego tekstu (czcionka Amazon Ember Regular) w rotatorze polecanych treści. Zapobiega to nadmiernemu przeładowaniu obrazu logo oraz nakładaniu się kilku logo. Najlepiej umieścić logo dostawcy kanału na stronie docelowej.
 5. Obraz tła musi koncentrować się na promowanej treści z jednym tytułem (np. Turystyka) i nie może zawierać żadnych obrazów ani elementów promowania marki sponsora.
Wytyczne dotyczące aplikacji obsługujących pakiet Voice Skills Kit

Używanie komend głosowych za pośrednictwem rotatora polecanych treści i aplikacji obsługujących pakiet VSK umożliwia klientom odblokowywanie wielu funkcji. Materiał reklamowy przeznaczony dla aplikacji obsługujących pakiet VSK powinien zawierać komendę usługi Alexa i/lub dymek z tekstem usługi Alexa, aby dać klientom wizualną informację o tym, o co mogą poprosić usługę Alexa.

Istnieją dwa akceptowane style obsługi:

Opcja A

Dołącz dymek z tekstem usługi Alexa do zasobu obrazu tła.

Opcja A usługi Alexa

Specyfikacje dymków:

„Alexa, co to za piosenka?”

Flaga
Dymek może mieć flagę w jednej z sześciu pozycji. Zawsze kieruj flagę w stronę mówiącego, nawet jeśli znajduje się on poza kadrem.

Krój pisma
W dymkach używana jest czcionka Bookerly Regular Italic. Każda wypowiedź zaczyna się i kończy cudzysłowem oraz używana jest wielkość liter jak w zdaniu.

Wysokość
Wielkość dymka jest mierzona w stosunku do promienia narożnika. W przypadku dwóch wierszy tekstu dymek powinien mieć wysokość 4 jednostek. W przypadku jednego wiersza tekstu dymek powinien mieć wysokość 3 jednostek.

Szerokość
Szerokość dymka powinna być zawsze większa niż jego wysokość.

Kolor
Dymek jest wyświetlany w kolorze białym z 50-procentowym obrysem w kolorze o kodzie #232F3E, a jego wielkość odpowiada około 20% rozmiaru (wyrażonego w punktach) zawartego w nim tekstu. Typografia powinna być w kolorze o kodzie #232F3E.

Opcja B

Dołącz komendę do zasobu logo.

Opcja B usługi Alexa

Lokalizacje*
Ameryka Północna
 • CA
 • MX
 • US
Ameryka Południowa
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Bliski Wschód
 • KSA
 • UAE
Azja i Pacyfik
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

* Wyróżnione lokalizacje to rynki, na których mają zastosowanie płatne reklamy.

Lista kontrolna zasobu
 • Dotychczasowe standardowe jednostki reklamowe do celów referencyjnych
 • Obrazy o wysokiej rozdzielczości w warstwowym formacie PSD
 • Obrazy o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG, TIFF lub PNG (opcjonalnie)
 • Logo w formacie wektorowym (PSD, AI, EPS lub SVG)
 • Tekst reklamowy kampanii
 • Czcionki
 • Wytyczne dotyczące marki
 • Zwiastun filmowy (patrz specyfikacje)
 • Adres URL po kliknięciu (jeśli dotyczy)
 • Ocena treści (jeśli jest wymagana)