Climate Pledge Friendly (CFP): wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Co to jest Climate Pledge Friendly (CPF)?

Deklaracja Klimatyczna (ang. The Climate Pledge) to zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r., 10 lat przed terminem określonym w Porozumieniu Paryskim. Firma Amazon była współzałożycielem Deklaracji Klimatycznej (The Climate Pledge) w 2019 roku wraz z organizacją obywatelską Global Optimism, aby zbudować międzysektorową społeczność firm, organizacji, jednostek i partnerów współpracujących w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i rozwiązania wyzwań związanych z dekarbonizacją naszej gospodarki.

Climate Pledge Friendly (CPF) — nie mylić z The Climate Pledge — to program sprzedaży detalicznej w witrynie Amazon, który wykorzystuje certyfikaty zrównoważonego rozwoju, aby wyróżnić produkty, które pomagają chronić świat przyrody. Zapraszamy marki do udziału w nim poprzez uzyskanie jednego z certyfikatów kwalifikujących się do programu Climate Pledge Friendly.

Aby kwalifikować się do programu Climate Pledge Friendly, produkt musi być akredytowany przez jeden z certyfikatów Amazon (Compact by Design lub Pre-owned Certified) lub certyfikat wydany przez niezależną organizację w programie. Więcej informacji na temat rejestracji znajdziesz tutaj.

Compact by Design

LUB

Pre-owned Certified

LUB

poprzez certyfikat wydany przez niezależną organizację w programie. Zobacz tutaj wszystkie certyfikaty wydawane przez niezależne organizacje.

certyfikaty wydane przez niezależne organizacje

Mam produkty Climate Pledge Friendly. Jak mogę to pokazać za pomocą reklamy?

Dołącz logo CPF do swoich reklam, postępując zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi logo CPF:

PUSTA PRZESTRZEŃ

Ze wszystkich stron logo zawsze pozostawiaj pustą przestrzeń proporcjonalną do wysokości znaku „E”.

Logo Climate Pledge Friendly

KOLOR

Logo może być używane w trzech różnych wariantach kolorystycznych. Należy wybrać wersję, która zapewnia najlepszy kontrast i czytelność w stosunku do koloru tła.

Logo Climate Pledge Friendly z kolorem tła

Wskazówki dotyczące logo CPF: Zabronione użycie

Używanie logo CPF jest niedozwolone w następujących przypadkach:

  • Materiały reklamowe przedstawiające produkt/produkty nieposiadające certyfikatu Climate Pledge Friendly: Używaj logo CPF wyłącznie w materiałach reklamowych prezentujących produkt/produkty CPF. Każdy pokazany produkt musi posiadać certyfikat CPF, aby można było użyć tego logo. Nigdy nie używaj logo w reklamach prezentujących produkt nieposiadający certyfikatu Climate Pledge Friendly.
  • Ogólne materiały reklamowe marki: Nigdy nie używaj logo CPF w materiałach reklamowych, które koncentrują się na ogólnej komunikacji marki, nawet jeśli przekaz dotyczy zrównoważonego rozwoju. Etykieta CPF wyraźnie kwalifikuje pojedynczy produkt jako Climate Pledge Friendly i nie ma zastosowania do marki jako całości.

Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych CPF: Tekst reklamowy

Podobnie jak w przypadku wszystkich reklam, materiały reklamowe CPF muszą być zgodne z zasadami Amazon Ads. Reklamy muszą dostarczać klientom jasnych i dokładnych informacji, aby byli poinformowani, zanim zaangażują się w reklamę lub kupią produkt.

Zasady Amazon Ads dotyczące stwierdzeń na temat przyjazności dla środowiska lub ekologicznego charakteru można znaleźć w dokumencie Wytyczne i zasady dotyczące akceptowania reklam w Amazon Ads: Stwierdzenia dotyczące przyjazności dla środowiska lub ekologicznego charakteru.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe wskazówki i przykłady, które mają zastosowanie do wszystkich reklam prezentujących produkty Climate Pledge Friendly (CPF):

Stwierdzenia, uzasadnienie i zabronione komunikaty: Stwierdzenia „ekologiczne”, „przyjazne dla środowiska” i podobne muszą być odpowiednio uzasadnione. Przeczytaj więcej o wymaganiach dotyczących uzasadnienia. Każdy tekst reklamowy, który zasadnie mieści się w kategorii „Zabronione stwierdzenia”, spowoduje odrzucenie reklamy na etapie moderacji. Przeczytaj więcej na temat stwierdzeń dotyczących przyjazności dla środowiska lub ekologicznego charakteru.

Mój produkt spełnia wymagania programu Climate Pledge Friendly, ale nie jest oznakowany. Co mam zrobić dalej?
Najpierw upewnij się, że Twój unikalny produkt (nie opakowanie produktu lub pojedynczy składnik produktu) posiada certyfikat. Jeśli nadal uważasz, że Twój produkt powinien się kwalifikować, możesz zalogować się na swoje konto Seller Central lub Vendor Central, aby uzyskać dostęp do strony Skontaktuj się z nami.

Jeśli dopiero zaczynasz sprzedawać na Amazon, a Twój produkt posiada certyfikat Climate Pledge Friendly, skontaktuj się z opiekunem klienta i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w sprzedaży w witrynie Amazon.

Logo Climate Pledge Friendly