Oto czego nauczyliśmy się na podstawie 200 000 kampanii Sponsored Products

Autorzy: Qianyun Ye, kierowniczka ds. mediów i analityki, oraz Ashton Brown, twórca dokumentacji technicznej

W niniejszym badaniu przeprowadzonym w latach 2020–2021 i dotyczącym ponad 220 000 kampanii Sponsored Products dla sprzedawców odzieży z Chin prowadzących globalną działalność w witrynie Amazon porównano strategie reklamowania firm osiągających najlepsze i gorsze wyniki. Następnie na podstawie tego porównania opracowano istotne z praktycznego punktu widzenia statystyki, z których mogą skorzystać reklamodawcy, aby wyjaśnić propozycję wartości kampanii Sponsored Products, oraz rekomendacje dla sprzedawców w pionie odzieży z Chin pomocne w zwiększaniu zwrotu z wydatków na reklamę, współczynników konwersji i współczynników klikalności.

Najważniejsze informacje:

W tym badaniu przeanalizowaliśmy ponad 220 000 kampanii Sponsored Products sprzedawców odzieży z Chin prowadzących sprzedaż na całym świecie (12 lokalizacji, w tym: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Kanada, Włochy, Hiszpania, Indie, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Meksyk) w okresie od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r. Na potrzeby analizy podzieliliśmy kampanie Sponsored Products na pięć grup. Grupa pierwsza obejmowała marki odnoszące największe sukcesy pod względem wskaźnika zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS), współczynnika konwersji (CVR) i współczynnika klikalności (CTR), a grupa piąta obejmowała marki odnoszące pod tym względem najmniejsze sukcesy.

Z naszej analizy wynika, że wśród sprzedawców z Chin osiągających najlepsze wyniki (grupa 1) ROAS był 4,6 raza wyższy, CVR 3,7 raza wyższy, a CTR — 3,2 raza wyższy.

Najskuteczniejsi sprzedawcy

4,6x

wyższy wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę

3,7x

wyższy współczynnik konwersji

3,2x

wyższy współczynnik klikalności

Aby zapewnić reklamodawcom statystyki umożliwiające podjęcie działań, wykorzystaliśmy uczenie maszynowe do przeanalizowania atrybutów reklam i mediów, które w większym lub mniejszym stopniu wpływają na liczbę kliknięć i współczynnik konwersji. Następnie określiliśmy, które atrybuty mają największy pozytywny wpływ na ROAS, CVR i CTR.

W tym artykule przedstawiamy statystyki/sprawdzone metody dotyczące kluczowych atrybutów lub strategii przez ilościowe określenie stopnia, w jakim najskuteczniejsi sprzedawcy z Chin (grupa 1) i sprzedawcy z Chin o najmniejszej skuteczności (grupa 5) wdrożyli poszczególne kluczowe atrybuty lub strategie.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki przeprowadziliśmy to badanie, zawiera sekcja Metodologia na końcu tego artykułu.

Najskuteczniejsi sprzedawcy prowadzili kampanie Sponsored Products prawie 90 dni dłużej niż ci osiągający gorsze wyniki

W obserwowanym okresie mediana długości kampanii Sponsored Products wśród najskuteczniejszych sprzedawców wynosiła 237 dni, a wśród mniej skutecznych tylko 149 dni. Dla uzyskania najlepszych wyników kampanii zalecamy sprzedawcom odzieży korzystanie z kampanii Sponsored Products przez cały rok. Pomaga to zapewnić stałą obecność marki i daje więcej czasu na optymalizację kampanii.

Liczba dni kampanii Sponsored Products na zasadzie ciągłej obecności

237

Najskuteczniejsi sprzedawcy

149

Mniej skuteczni sprzedawcy

Wśród najskuteczniejszych sprzedawców prawdopodobieństwo użycia licytowania dynamicznego w kampaniach Sponsored Products było niemal 20% wyższe

Nasza analiza wykazała, że licytowanie dynamiczne jest skutecznym narzędziem angażowania klientów, zwłaszcza w odniesieniu do wskaźników ROAS, CVR i CTR. W ciągu analizowanych 12 miesięcy najlepsi sprzedawcy korzystali z licytowania dynamicznego w 86% kampanii, podczas gdy mniej skuteczni sprzedawcy korzystali z licytowania dynamicznego przez 67% czasu.

Procent kampanii Sponsored Products, w których użyto licytowania dynamicznego

86%

Najskuteczniejsi sprzedawcy

67%

Mniej skuteczni sprzedawcy

Rozpoczęcie pracy z licytowaniem dynamicznym

Reklamodawcy powinni rozpocząć od kampanii Sponsored Products. Są również trzy kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z licytowania dynamicznego:

 • Rozważ przetestowanie strategii licytowania dynamicznego na stabilnej kampanii: Podczas testowania strategii licytowania najlepiej jest wybrać do tego celu stabilną kampanię. Jest to kampania, która została uruchomiona co najmniej dwa tygodnie wcześniej, i która ma potwierdzony pozytywny związek z konwersjami.
 • Rozważ ograniczenie zmian w fazie testowania: Zalecamy reklamodawcom ograniczenie liczby zmian wprowadzanych podczas testowania strategii, aby można było powiązać różnicę skuteczności z określoną zmianą.
 • Rozważ porównanie strategii użytych w różnych kampaniach: Podczas tworzenia nowych kampanii koniecznie porównaj nową strategię licytowania z istniejącą, stabilną strategią (jeśli jest to możliwe).

Wysyłka Prime jest dostępna dla 10% więcej produktów w kampaniach Sponsored Products wśród najlepszych sprzedawców

Trzecią rekomendacją utworzoną na podstawie statystyk jest zwiększenie współczynników klikalności poprzez zwiększenie liczby ASIN-ów (produktów) z dostępną wysyłką Prime. Wykorzystujemy modele uczenia maszynowego do identyfikowania produktów, które w przypadku reklamowania mają duże szanse na kliknięcie. Odkryliśmy również, że umieszczenie plakietki Prime obok reklamowanych produktów pomaga zwiększyć szansę, że klient kliknie reklamę.

Nasza analiza wykazała, że spośród dostępnych ASIN-ów (unikatowych numerów seryjnych) w kampaniach Sponsored Products osiągających najlepsze wyniki 59% miało dostępną opcję wysyłki Prime, w porównaniu do 49% dostępności w przypadku kampanii o niższej skuteczności.

Procent całkowitej liczby ASIN-ów oferujących wysyłkę Amazon Prime

59%

Najskuteczniejsi sprzedawcy

49%

Mniej skuteczni sprzedawcy

Co należy wziąć pod uwagę podczas oferowania wysyłki Prime

 • Rozważ zarejestrowanie ASIN-ów z kampanii Sponsored Products w programie Realizacja przez Amazon (FBA).
 • Rozważ zarejestrowanie ASIN-ów z kampanii Sponsored Products w programie Prime — realizacja przez sprzedawcę (SFP).
 • Rozważ rejestrację zarówno w programie FBA, jak i SFP, aby zwiększyć liczbę ofert z możliwością dostawy Prime.

W swoich kampaniach Sponsored Products najlepsi sprzedawcy utrzymywali współczynnik 2:1 kierowanych słów kluczowych do wykluczających słów kluczowych, podczas gdy wśród sprzedawców o gorszych wynikach ten współczynnik wynosił 1:1

W poprzednich artykułach odkryliśmy, że włączenie wykluczających słów kluczowych w przypadku numerów seryjnych lub ASIN-ów produktów było skutecznym narzędziem wśród chińskich sprzedawców odzieży oferujących swoje produkty odbiorcom na całym świecie. Odkryliśmy, że kierowane słowa kluczowe były również skutecznym narzędziem pozwalającym zapewnić, że reklamy są odpowiednie dla właściwych odbiorców.

W badanym 12-miesięcznym okresie najlepsi sprzedawcy używali kierowanych słów kluczowych w 68% kampanii Sponsored Products, a wykluczających słów kluczowych w 32% kampanii, podczas gdy w przypadku mniej skutecznych kampanii te wartości wynosiły odpowiednio 49% i 51%.

Targetowanie za pomocą kierowanych słów kluczowych a targetowanie za pomocą wykluczających słów kluczowych

68:32

Najskuteczniejsi sprzedawcy

49:51

Mniej skuteczni sprzedawcy

Co należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu ze słów kluczowych

 • Sprawdź raporty dotyczące istniejących kampanii, aby znaleźć terminy, wobec których należy użyć targetowania za pomocą wykluczających słów kluczowych. Niższe współczynniki klikalności, większe wydatki i niższe współczynniki konwersji są dobrymi wskaźnikami targetowania, które jest mało skuteczne, mogą więc posłużyć do określenia wykluczających słów kluczowych.
 • Często sprawdzaj skuteczność wykluczających słów kluczowych, aby uczyć się i optymalizować kampanie za pomocą tych, które rzeczywiście sprawdzają się w przypadku Twojej marki.
 • Sprawdź, czy nie ma wyjątków. Niezwiązane z marką słowa kluczowe używane do zwiększania świadomości na temat nowych produktów mogą mieć małą skuteczność, ale nie należy ich używać jako wykluczających słów kluczowych, ponieważ w rzeczywistości pozwalają dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców dla produktów w kategorii Odzież.

Wnioski

Dzięki naszej analizie (w połączeniu z naszym nadzorowanym modelem uczenia maszynowego) zidentyfikowaliśmy cztery taktyki, które sprzedawcy z Chin w pionie odzieży mogą zastosować, aby poprawić wskaźniki ROAS, CVR i CTR: (1) prowadzenie kampanii Sponsored Products przez cały rok; (2) włączenie licytowania dynamicznego; (3) rozważenie zarejestrowania ASIN-ów (unikatowych numerów seryjnych) z kampanii Sponsored Products w programach realizacji (FBA, SFP), tak aby podczas ich reklamowania była wyświetlana plakietka Prime; (4) zwiększenie liczby kierowanych słów kluczowych i wykluczających słów kluczowych na unikatowy ASIN.

Metodologia

Najpierw użyliśmy nadzorowanego modelu, aby zidentyfikować listę atrybutów, które pomagają poprawić wynik łączny, wśród ponad 20 atrybutów dotyczących mediów i sprzedaży detalicznej. Konkretnie przeszliśmy przez pięcioetapowy proces w celu utworzenia zestawu wskaźników sukcesu, który obejmuje: zwrot z wydatków na reklamę (ROAS), współczynnik konwersji (CVR) i współczynnik klikalności (CTR). Następnie za pomocą algorytmów uczenia maszynowego zidentyfikowaliśmy najlepsze strategie reklamowania i strategie dotyczące sprzedaży detalicznej, które umożliwiają zwiększenie wskaźników sukcesu.

 • Wybór marek: W tym badaniu przeanalizowaliśmy 222 853 kampanie Sponsored Products marek odzieżowych, które są dostępne w 12 lokalizacjach na całym świecie, w okresie od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 roku. Każda kampania została uruchomiona przez endemicznych chińskich reklamodawców, czyli chińskich reklamodawców, którzy sprzedają produkty w witrynie Amazon.com. Te 12 lokalizacji to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Kanada, Włochy, Hiszpania, Indie, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Meksyk.
 • Tworzenie wskaźnika sukcesu: Wskaźnik sukcesu obliczono na podstawie trzech metryk: wskaźnika zwrotu z wydatków na reklamę, współczynnika konwersji i współczynnika klikalności.
 • Zidentyfikowanie skutecznych działań reklamowych lub działań dotyczących sprzedaży detalicznej: Po zdefiniowaniu wskaźników sukcesu za pomocą algorytmów uczenia maszynowego zidentyfikowaliśmy najlepsze działania w ramach kampanii, które pomagają zwiększyć wskaźniki sukcesu. Wykorzystaliśmy model wzmacnianych gradientowo drzew decyzyjnych, aby zidentyfikować najważniejsze działania w ramach kampanii, które przyczyniają się do osiągania wyższych wskaźników sukcesu. Ta metoda pomaga nam zrozumieć, które działania reklamowe są najważniejsze w generowaniu silnych wskaźników sukcesu.
 • Grupowanie marek: Kampanie podzieliliśmy według ich wskaźników sukcesu i przypisaliśmy do czterech grup. Wykorzystując ponad 20 działań reklamowych, przeanalizowaliśmy ich wpływ na wskaźniki sukcesu. Działania reklamowe obejmują czas trwania kampanii SP w dniach, licytowanie dynamiczne, taktyki dotyczące wykluczających słów kluczowych i tym podobne.
 • Porównanie grup marek: zidentyfikowano strategie, jakie stosują najskuteczniejsze marki (grupa 1) w celu zwiększenia liczby kliknięć i konwersji w porównaniu do strategii stosowanych (lub nie) przez marki o niższej skuteczności (grupa 5).