Przewodnik

Czym jest marketing oparty na sygnałach?

Wyjaśnienie podejścia Amazon Ads do adresowalności

Autor: Steve Pinto, lider globalnej strategii GTM, odpowiedzialny za adresowalność i prywatność

Reklamowanie z użyciem marketingu opartego na sygnałach polega na wykorzystaniu dostępnych sygnałów i uczenia maszynowego w celu dostarczania odpowiednich komunikatów bez konieczności polegania na plikach cookie innych firm. Sygnały odnoszą się do szerokiego zakresu zdarzeń i zachowań konsumenckich, w określonych momentach, które mogą wskazywać na zainteresowania i podobieństwa

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Konsola edukacyjna Amazon Ads

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Marketing dla małych firm

Nasz pakiet rozwiązań z zakresu technologii reklamowej może wspierać realizację celów marketingowych kompleksowego lejka sprzedażowego tam, gdzie kupujący spędzają czas.

Statystyki

Amazon DSP to platforma, która umożliwia automatyczny zakup reklam w celu dotarcia do nowych i obecnych grup odbiorców w witrynie Amazon lub miejscach docelowych innych firm.

Obecnie tradycyjne metody reklamowania nie pozwalają na adresowalność prawie 40% ruchu w Internecie i 37% ruchu w aplikacjach, a odsetek ten wzrośnie do 95%, gdy przestaną być stosowane pliki cookie innych firm1. A jednak w obliczu tych rewolucyjnych zmian marki nadal starają się nawiązywać kontakt z konsumentami i mierzyć wpływ swoich reklam.

Zespół Amazon Ads stara się pomagać markom w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, dlatego opracowaliśmy podejście, dzięki któremu marki będą dysponować trwałym sposobem docierania do grup odbiorców — tym podejściem jest marketing oparty na sygnałach.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak marketing oparty na sygnałach może pomóc markom przezwyciężyć wyzwania związane z adresowalnością, dlaczego różni się on od innych rozwiązań w całej branży i jak zacząć korzystać z tego potężnego podejścia.

Czym dokładnie jest marketing oparty na sygnałach?

Marketing oparty na sygnałach to opracowane przez nas podejście, które pomaga reklamodawcom dostarczać odpowiednie komunikaty w odpowiednim czasie bez polegania na plikach cookie innych firm. Neal Richter, dyrektor ds. teorii i inżynierii licytacji w Amazon Ads, napisał niedawno w serwisie AdExchanger2: „Pliki cookie to... fałszywa precyzja. Natomiast marketing oparty na sygnałach pozwala markom korzystającym z platformy Amazon DSP angażować konsumentów za pomocą odpowiednich, użytecznych reklam, zamiast wielokrotnego pokazywania im reklam produktu, którego zakup rozważali, ale go nie kupili”.

Termin sygnały odnosi się do szerokiego zakresu zagregowanych zdarzeń i zachowań konsumenckich, w ramach całej ścieżki do zakupu, które pomagają modelom uczenia maszynowego Amazon DSP przewidywać zainteresowania i podobieństwa. Marketing oparty na sygnałach wykorzystuje te modele wraz z sygnałami kontekstowymi, aby pomagać markom w dotarciu do konsumentów bez szkody dla zasięgu, trafności lub skuteczności reklam i bez polegania na tradycyjnych identyfikatorach reklam.

Dlaczego marketing oparty na sygnałach jest lepszym podejściem dla dzisiejszych marek?

W firmie Amazon zaufanie klientów jest najważniejsze. Ciągłe zdobywanie i utrzymywanie zaufania jest jedną z głównych zasad firmy, a marketing oparty na sygnałach został opracowany właśnie z myślą o naszych klientach. Dzięki marketingowi opartemu na sygnałach nasze modele predykcyjne mogą udostępniać grupom odbiorców bardziej odpowiednie komunikaty w większej liczbie lokalizacji.

Wykorzystując nasze modele uczenia maszynowego i szeroki zakres dostępnych dla nas sygnałów, marketing oparty na sygnałach pomaga markom umieszczać reklamy we właściwych miejscach i we właściwych momentach, na podstawie aktualnego kontekstu, a nie wcześniejszych zachowań. Do tej pory marki korzystające z platformy Amazon DSP odnotowały 20–30% wzrostu adresowalności w przeglądarkach takich jak Safari i Firefox, a także w systemach operacyjnych, takich jak iOS3.

Jakie „sygnały” są wykorzystywane w marketingu opartym na sygnałach?

Sygnały dotyczące zakupów w witrynie Amazon i streamingu oraz sygnały kontekstowe

Sygnały pochodzące z naszych globalnych zasobów sprzedaży detalicznej i streamingu pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób konsumenci odkrywają produkty i usługi, rozważają ich zakup i je kupują. Wśród tych sygnałów są również sygnały kontekstowe, które pomagają nam dobrze zrozumieć, na podstawie naszej taksonomii handlu detalicznego, wzajemne powiązania między treściami a tym, w jaki sposób angażujący się w nie konsumenci odkrywają produkty, rozważają ich zakup i je kupują. Sygnały te, stosowane łącznie, pozwalają nam opracowywać przydatne statystyki, które pomagają podejmować decyzje o wyświetleniu reklamy, zarówno w zasobach Amazon, jak i w Internecie.

Sygnały własne reklamodawcy

Obejmują one sygnały pseudonimizowane, w tym sygnały dotyczące zaangażowania w stronę internetową i konwersji w witrynie należącej do reklamodawcy, a także sygnały grup odbiorców reklamodawcy przechowywane w różnych systemach, takich jak platformy zarządzania danymi (DMP), platformy danych klientów (CDP) i platformy zarządzania relacjami z klientami (CRM). Połączone sygnały Amazon Ads i sygnały własne reklamodawcy mogą być przekazywane do naszych modeli, co pozwoli na ulepszenie rekomendacji i optymalizacji dotyczących kampanii marki.

Sygnały bezpośrednio od wydawcy

Otrzymujemy sygnały z usługi Amazon Publisher Direct, która zapewnia platformie Amazon DSP bezpośredni dostęp do zasobów wydawców. Sygnały te mają dodatkowy wpływ na nasze modelowanie, a ponieważ minimalizujemy pośredników w łańcuchu dostaw, są one odbierane szybciej cechują się większą wiernością.

Sygnały dotyczące licytowania w czasie rzeczywistym (RTB)

Wreszcie jesteśmy w stanie maksymalnie wykorzystać sygnały dotyczące licytowania w czasie rzeczywistym (RTB), które pozwalają między innymi określić typ urządzenia, porę dnia, wersję oprogramowania i adres URL strony. Pozwalają one naszym modelom lepiej analizować możliwości wyświetlenia reklamy. Jest to możliwe dzięki połączeniu tych sygnałów z sygnałami wymienionymi powyżej, aby na dużą skalę podejmować lepsze decyzje dotyczące wyświetlania reklam.

Jak rozpocząć korzystanie z platformy Amazon DSP?

Aby dowiedzieć się więcej o platformie Amazon DSP i o tym, jak marketing oparty na sygnałach umożliwia markom nawiązywanie kontaktu z konsumentami, zapoznaj się ze stroną Amazon DSP lub skontaktuj się z opiekunem klienta już dziś.

1 StatCounter, cały świat, 2022 r.
2 AdExchanger, maj 2023 r.
3 Dane wewnętrzne Amazon, Stany Zjednoczone, 2022 r., 140 tys. kampanii w różnych branżach