Przewodnik

Kompletny przewodnik dotyczący podatków od reklam, opłat i podatku VAT od sprzedanych towarów

Reklama globalna to świetny sposób na zwiększenie widoczności marki i sprzedaży. Pamiętaj, że sprzedaż i reklamowanie w witrynie Amazon w wielu krajach mogą podlegać określonym podatkom i opłatom.

Ten przewodnik zawiera zasoby potrzebne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące podatków i opłat regulacyjnych oraz zasad podatku od towarów i usług (VAT).

 • Objaśnienie podatków i opłat regulacyjnych wyszczególnionych na fakturze za reklamy
 • Co to jest VAT?
 • Rejestracja numeru VAT
 • Stawki VAT
 • Przepisy dotyczące podatku VAT
 • Zasoby związane z dodatkowym wsparciem dotyczącym podatku VAT

1. Podatki od reklamy

Objaśnienie podatków i opłat regulacyjnych wyszczególnionych na fakturze za reklamy

Na fakturze za reklamy mogą być widoczne opłaty oprócz opłat za wydatki na kampanię reklamową. Poniżej znajdują się różne rodzaje opłat i podatków, które mogą pojawić się na fakturze:

Regulacyjne opłaty za reklamę:

Opłaty te mogą być naliczane na fakturze, gdy reklama jest wyświetlana w określonych krajach lub w przypadku reklam zakupionych przez reklamodawców w określonych krajach po wprowadzeniu lokalnych podatków od usług cyfrowych lub innych przepisów. Opłaty te dodaje się do sumy częściowej faktury. Dowiedz się więcej o regulacyjnych opłatach za reklamę.

Podatek pośredni od opłat za reklamy sponsorowane:

Niektóre kraje, w których obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT), podatek od towarów i usług (GST) bądź system im równoważny, wprowadziły zasady opodatkowania usług świadczonych drogą elektroniczną (ESS) w miejscu ich otrzymania. Tam, gdzie wymaga tego prawo, Amazon nalicza i pobiera podatek VAT/GST od świadczenia usług reklamy cyfrowej zgodnie z niniejszymi zasadami. Ogólnie rzecz biorąc, podatek VAT/GST w przypadku usług ESS pobiera się od opłat za reklamę sponsorowaną, gdy spełnione są następujące kryteria:

 • Reklamodawca nie podał firmie Amazon ważnego numeru identyfikacji podatkowej VAT/GST oraz
 • Reklamodawca ma siedzibę w kraju, który wprowadził zasady dotyczące ESS lub usług zdalnych.

Uwaga: Jeśli nie podano identyfikatora VAT/GST, firma Amazon może być zobowiązana do pobrania standardowej stawki podatku VAT/GST obowiązującej w kraju zamieszkania lub rejestracji przedsiębiorstwa. Jeśli posiadasz identyfikator podatkowy, zarejestruj go na swoim koncie, aby zapewnić prawidłowe naliczanie faktur. W niektórych krajach firma Amazon może być zobowiązana do pobierania podatku VAT/GST nawet wtedy, gdy podano identyfikator VAT/GST. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym podatku VAT w przypadku ESS.

Skontaktuj się z naszymi zespołami wsparcia, aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą faktur.

2. Informacje o podatku VAT od sprzedanych towarów

Co to jest VAT?

VAT to podatek od towarów i usług sprzedawanych w Europie. Ten podatek jest ostatecznie ponoszony przez klienta końcowego i nie jest opłatą dla przedsiębiorstw, choć istnieją pewne wyjątki. Sprzedający płacą podatek VAT organom podatkowym, a klient końcowy płaci go jako część ceny zakupu. Oznacza to, że większość firm może odzyskać zapłacony podatek VAT. Przeczytaj więcej w centrum wiedzy o podatku VAT dla sprzedawców.

Rejestracja numeru VAT

Jeśli nie masz pewności, czy musisz zarejestrować się w celu uzyskania numeru VAT, zapoznaj się z przewodnikiem edukacyjnym dotyczącym europejskiego podatku VAT. Aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki, skonsultuj się z doradcą podatkowym. Jeśli jesteś sprzedawcą i masz już numer VAT, prześlij ten numer VAT do portalu Seller Central, logując się na swoje konto i postępując zgodnie z tymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji identyfikatora podatkowego.

Stawki VAT

Stosowane stawki VAT są różne w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i dla niektórych rodzajów produktów. Zobacz odpowiednie stawki VAT UE dla poszczególnych kategorii produktów, aby ustalić, której stawce VAT możesz podlegać.

Przepisy dotyczące podatku VAT

Brexit: W dniu 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła unię celną i jednolity rynek UE. Obecnie istnieje granica celna między Wielką Brytanią a UE, co ma wpływ na przedsiębiorstwa działające za tą granicą. Wielka Brytania i UE zawarły umowę o handlu i współpracy (TCA, Trade and Cooperation Agreement), która ustanawia nowe warunki handlu między Wielką Brytanią a UE. Aby uzyskać więcej informacji na temat formalności celnych, odwiedź stronę internetową rządu Wielkiej Brytanii i zapoznaj się z tym podręcznikiem dotyczącym brexitu.

3. Więcej pomocy na temat podatku VAT

Wypróbuj te zasoby związane z dodatkowym wsparciem dotyczącym podatku VAT:

 • Używaj usług VAT w witrynie Amazon, aby łatwiej i skuteczniej zarządzać swoimi zobowiązaniami w zakresie rejestracji do celów podatku VAT i składania deklaracji (zwroty VAT) za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług podatkowych w aż siedmiu krajach (Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Czechach).
 • Wypróbuj obsługę podatku VAT. Bez dodatkowych kosztów otrzymasz usługę wyświetlania cen bez VAT, plakietkę faktury VAT do pobrania wyświetlaną obok nazwy marki na stronie szczegółów produktu i stronach ofert oraz usługę automatycznych faktur wysyłanych do klientów.
 • Odwiedź centrum wiedzy o podatku VAT, aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji VAT, stawek tego podatku i odpowiednich przepisów.
 • Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o procesie rejestracji VAT.