Przewodnik

Planowanie kampanii

Jak zmaksymalizować zasięg i zoptymalizować budżet w 6 krokach za pomocą narzędzi do planowania przed kampanią

Autorka: Arin Khan, starsza kierowniczka ds. marketingu produktu

Planowanie kampanii odnosi się do procesu dokumentowania etapów kampanii marketingowej lub reklamowej oraz sposobu ich realizacji. Naucz się efektywnie uczestniczyć w planowaniu kampanii, aby uwolnić potencjał swojej marki — pracuj wstecz, począwszy od wrażeń klientów i ich zainteresowań, oraz wykorzystaj statystyki Amazon Ads do planowania, kupowania i optymalizowania mediów.

Zacznij korzystać z usługi Amazon Ads, aby prezentować produkty i tworzyć kampanie.

Wprowadzenie do platformy Amazon DSP

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Twój przewodnik po wskaźnikach KPI

Twórz reklamy rozliczane według kosztu kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Statystyki i planowanie

Wykorzystaj statystyki dotyczące planowania mediów, aby opracować plan dla produktów — wszędzie tam, gdzie klienci spędzają czas.

Czym jest planowanie kampanii?

Planowanie kampanii polega na opracowaniu atrakcyjnego i inspirującego przekazu, wybraniu odpowiednich kanałów i wdrożeniu taktyk opartych na statystykach w celu efektywnego dotarcia do założonej grupy odbiorców — a wszystko to przy nieustannym mierzeniu i analizowaniu skuteczności, co umożliwia optymalizację wpływu kampanii i osiągnięcie celów biznesowych. Wymaga to kreatywności, zdolności adaptacyjnych i głębokiego zrozumienia zachowań konsumentów, aby zwiększyć świadomość marki, zaangażowanie, a ostatecznie — liczbę konwersji.

Inspirację w tym przedsięwzięciu stanowią statystyki, które mogą dostarczyć informacji o konsumentach, zachowaniach związanych z zakupami, ścieżkach zakupowych i nie tylko. Ale bez możliwości wywierania rzeczywistego wpływu, statystyki nie wnoszą wiele więcej niż sygnały o małej wartości lub znaczeniu. Poniżej przeanalizujemy, w jaki sposób możesz wykorzystać statystyki do opracowywania lepszych planów kampanii.

Dlaczego planowanie kampanii jest ważne?

Staranne planowanie kampanii jest niezbędne do budowania świadomości marki i generowania przychodów, ponieważ ma bezpośredni wpływ na zdolność firmy do przyciągania klientów, zwiększania sprzedaży i osiągania zysków. Dobrze zrealizowana kampania może w efektywny sposób prezentować propozycję wartości produktu lub usługi, tworząc u potencjalnych klientów poczucie pilności lub pragnienia, co prowadzi do wzrostu popytu i wyższych współczynników konwersji. Poprzez strategiczne angażowanie właściwej grupy odbiorców i wykorzystanie podejścia opartego na statystykach specjaliści ds. marketingu mogą optymalizować swoje kampanie, minimalizować niepotrzebne wydatki i maksymalizować zwrot z inwestycji, co ostatecznie przyczyni się znacząco do wzrostu przychodów i osiągnięcia sukcesu biznesowego. Bez odpowiedniego planowania kampanie mogą nie wywoływać odpowiedniego oddźwięku w docelowej grupie odbiorców, przez co zmniejszy się zaangażowanie i sprzedaż, a potencjalnym skutkiem tej sytuacji będzie utrata możliwości uzyskania przychodów i zmniejszona rentowność.

Sześć etapów procesu planowania kampanii

Sześć etapów procesu planowania kampanii

Krok 1. Określ konkretne możliwości dostępne dla Twojej marki i kategorii

W tym celu skorzystaj z narzędzi Amazon Ads do planowania przed kampanią, aby uzyskać podstawową wiedzę o pozycji Twojej marki i produktów na tle konkurencji. Na tym etapie narzędzia te mogą pomóc Ci się zorientować, w jakim miejscu znajduje się Twoja marka i dokąd powinna zmierzać zgodnie z przyjętymi przez Ciebie celami.

Oto dwa narzędzia do planowania przed kampanią, które mogą Ci to ułatwić:

  • Wskaźniki marki. Narzędzie to określa ilościowo możliwości Twojej marki na każdym etapie ścieżki klienta i pomaga w zrozumieniu wartości różnego typu zaangażowania zakupowego, które zbliża klientów do zakupu i przyczynia się do zwiększania ich lojalności.
  • Skalowane statystyki i rozwiązania pomiarowe. Uczenie maszynowe i analizy predykcyjne mogą ułatwić Ci dostosowywanie i optymalizację pod kątem celów kampanii. Statystyki pochodzące z narzędzi takich jak analiza sprzedaży detalicznej dla sprzedawców Amazon i skalowane statystyki dla marek, które nie sprzedają produktów, mogą ułatwić reklamodawcom dostrzeganie możliwości w kontekście wyzwań branżowych i makroekonomicznych.

Krok 2. Wyznacz cel oparty na statystykach

Rozwiązania z zakresu planowania i statystyk grupy odbiorców Amazon Ads pomagają reklamodawcom określać ilościowo możliwości dostępne dla nich na każdym etapie ścieżki klienta oraz rekomendować optymalną kompozycję medialną i budżet, które pozwolą dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców. Korzystając z naszych rozwiązań udostępniających niestandardowe i wyselekcjonowane statystyki, reklamodawcy mogą wyznaczać odpowiednie cele, optymalizować strategię dotyczącą wiadomości i wyodrębnić kluczowe strategiczne grupy odbiorców w całym lejku sprzedażowym. Statystyki mogą również wskazać drogę, jaką konsumenci pokonują podczas przechodzenia z jednego etapu ścieżki do kolejnego.

Pilotażowy program Amazon Ads Brand Growth Science wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikowania wskaźników KPI oraz celów i kluczowych wyników, które mogą być wyznacznikiem wzrostu przychodów. Możesz nawiązać współpracę z zespołem Amazon Ads, który pomoże Ci zdefiniować cel, niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie świadomości marki, zwiększenie lojalności, czy jeszcze o coś innego.

Krok 3. Dowiedz się, jak najlepiej zaangażować klientów

Marki, bez względu na rodzaj i wielkość, mogą docierać do klientów i nawiązywać z nimi relacje przy użyciu kompleksowych, całościowych rozwiązań w zakresie grup odbiorców Amazon Ads. Możesz wybierać z naszego katalogu zawierającego ponad 20 000 wstępnie wyselekcjonowanych grup odbiorców określonych na podstawie naszych i Twoich statystyk. Możesz też tworzyć dostosowane, złożone wyrażenia określające grupę odbiorców z uwzględnieniem różnorodnych zainteresowań i złożonych ścieżek zakupowych, z jakimi spotykają się dziś marki — służą do tego narzędzia takie jak kreator profili klienta i narzędzie Canvas.

Narzędzie Amazon Ads do analizy statystyk grupy odbiorców pomoże Ci określić wielkość grup odbiorców, do których możesz dotrzeć za pośrednictwem rozważanych kanałów. W zależności od tego, co uzyskasz, nasze narzędzia mogą pomóc Ci dotrzeć do większej grupy odbiorców wszędzie tam, gdzie spędzają oni czas, dzięki statystykom omnikanałowym pochodzącym od naszego panelu kupujących, reklamodawcy i grup odbiorców innej firmy. Możesz tworzyć odpowiednie strategie zasięgu za pomocą kreatora grup odbiorców, aby ułatwić dotarcie do odpowiednich klientów na poziomie marki, kanału i ASIN-u (dla sprzedawców Amazon). Dzięki modelowanym i kontekstowym grupom odbiorców reklamodawcy mogą docierać do klientów i nawiązywać z nimi kontakt w odpowiednich momentach w czasie rzeczywistym — nie muszą polegać na plikach cookie innych firm, które w ciągu najbliższych kilku lat przestaną być używane.

Krok 4. Opracuj całościowy media plan, stosując podejście odgórne

Krok 3 pozwolił reklamodawcom zrozumieć, kim są ich odbiorcy i jak najlepiej nawiązać z nimi kontakt. W kroku 4 dowiemy się, gdzie ten kontakt powinien nastąpić. Załóżmy, że masz ograniczony budżet reklamowy oraz wiesz, że chcesz wykorzystać reklamy w telewizji streamingowej, reklamy dźwiękowe i kampanie Sponsored Display. Dzięki naszym narzędziom do całościowego planowania mediów, takim jak planer międzykanałowy, możesz w jednym miejscu zaplanować swój zasięg, określić budżet i przydzielić media plan, aby nawiązać kontakt z grupami odbiorców wszędzie tam, gdzie spędzają oni czas.

Reklamodawcy mogą w ciągu kilku sekund tworzyć plany międzykanałowe oparte na uczeniu maszynowym, na podstawie swojej grupy odbiorców i strategii osiągnięcia celu w wielu kanałach. Umożliwia to reklamodawcom dotarcie do użytkowników korzystających z różnych kanałów i urządzeń, zwiększając prawdopodobieństwo zaangażowania i konwersji, a tym samym przyciągnięcia ich uwagi na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Krok 5. Zmaksymalizuj swoją inwestycję wykorzystując oddolną, kompleksową strategię kampanii

To właśnie na tym etapie określisz szczegóły, takie jak optymalny budżet lub podział dnia dla każdego kanału, korzystając z naszych narzędzi, takich jak planer kanałów, które umożliwiają symulację zasięgu i kosztów.

Jeśli Twoja kampania obejmuje na przykład reklamy w telewizji streamingowej lub reklamy dźwiękowe, możesz w naszym planerze kanałów utworzyć plany dotyczące zasięgu z uwzględnieniem swojego budżetu. Możesz nawet porównać formaty inne niż Amazon, takie jak telewizja tradycyjna, z działaniami w witrynie Amazon, w tym planami dotyczącymi telewizji streamingowej i reklam dźwiękowych, które wykorzystują krzywe zasięgu. Pomoże to w skutecznej optymalizacji zasięgu i wydatków.

Na tym etapie możesz również wykorzystać interfejs API Centrum Media Insights Amazon Ads, aby porównać krzywe zasięgu z pełnym portfolio media planów. Ponadto dostarczane przez nas wskaźniki dotyczące zasięgu i wydatków są gotowe do bezpośredniego wykorzystania w analizach.

Krok 6. Zmierz swój wpływ

Amazon Ads oferuje wiele sposobów analizowania skuteczności, w tym standardowe i niestandardowe raporty, optymalizację i pomiary.

Platforma Amazon DSP umożliwia dokonywanie pomiarów i optymalizacji w trakcie kampanii, a także po jej zakończeniu. Marki mogą zdecydować się na wykorzystanie naszego modelu kompozycji marketingowej, który pomaga reklamodawcom mierzyć i planować sposoby przydzielania inwestycji do różnych kanałów medialnych na podstawie zwrotu z inwestycji w poszczególnych kanałach. Zespołom analityków danych usługa Amazon Marketing Cloud może pomóc w określeniu najskuteczniejszych grup odbiorców, które można następnie ponownie przesłać do platformy Amazon DSP w celu aktywacji, aby zwiększyć skuteczność przyszłych kampanii.

Chcemy tu mocno podkreślić cykliczny charakter prowadzenia kampanii reklamowej. Po osiągnięciu optymalizacji pod kątem zasięgu i budżetu możesz wyciągnąć wnioski z przeprowadzonej kampanii i wykorzystać je we wszelkich media planach opracowywanych w przyszłości.

Jeśli chcesz rozpocząć, możesz skorzystać z narzędzi omówionych powyżej lub z naszych bibliotek interfejsów API, które pomogą Ci analizować i zgłębiać statystyki w wybrany sposób.

W przypadku korzystania z usług zarządzanych skontaktuj się z opiekunem klienta Amazon Ads, aby dowiedzieć się więcej. W przypadku samoobsługi możesz zapoznać się z innymi zasobami.