Podręcznik

Marketing w okresie powrotu do szkoły

Kompletny podręcznik dla reklamodawców

Dowiedz się, w jaki sposób maksymalnie wykorzystać wydarzenia sezonowe, takie jak powrót do szkoły, aby zwiększyć zaangażowanie i świadomość marki dzięki rozwiązaniom dotyczącym materiałów reklamowych.

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Sponsored Products

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać praktyczne wsparcie — od strategii w zakresie materiałów reklamowych po ich produkcję i edycję.

Sponsored Products

Twórz reklamy rozliczane w oparciu o koszt kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Zwiększenie sprzedaży internetowej

Jeśli masz niewielkie doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Kiedy przypada okres powrotu do szkoły?

Okres powrotu do szkoły rozpoczyna się w sierpniu i trwa do końca września. Ten czas odgrywa ważną rolę w kalendarzu reklamowym, ponieważ jest to drugi co do wielkości sezon zakupów w roku1. Dowiedz się więcej o tym, jak podnieść poprzeczkę, opracowując następną strategię marketingową ukierunkowaną na kupujących artykuły szkolne i upewniając się, że Twoje marki znajdują się na listach kontrolnych związanych z powrotem do szkoły.

Kiedy zaczynają się promocje związane z powrotem do szkoły?

Kupujący produkty związane z powrotem do szkoły od początku mają przewagę: jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez National Retail Federation, około 56% amerykańskich gospodarstw domowych rozpoczyna zakupy na powrót do szkoły już w lipcu2. Marki powinny wziąć pod uwagę ten trend i dobrze go wykorzystać, rozpoczynając kampanie marketingowe tego lata. Takie postępowanie zapewni im przewagę nad konkurencją i zwiększy ich szanse na dotarcie do pożądanej grupy odbiorców.

Dlaczego ważne jest prowadzenie kampanii w sezonie powrotu do szkoły?

Prowadzenie kampanii w tym okresie jest ważne, ponieważ sezon powrotu do szkoły stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktu z konsumentami. Jest to czas, w którym liczba zakupów rośnie, a strategiczne prezentowanie produktów i komunikatów dotyczących marki może ułatwić zaangażowanie tej grupy odbiorców wokół tego wzrostu. Ponadto konsumenci korzystają z różnych urządzeń połączonych z Internetem, co stwarza szansę na przyciągnięcie ich uwagi w optymalnym czasie.

Jak wynika z przeprowadzonego przez Harris i Amazon Ads badania dotyczącego wzrostu, rodzice kupujący w kategorii artykułów spożywczych korzystają z różnych typów mediów i urządzeń, są więc bardzo zaangażowani w media i otwarci na reklamy, zwłaszcza w sezonie powrotu do szkoły. W rzeczywistości 48% rodziców kupujących artykuły spożywcze posiada urządzenie Amazon co najmniej jednego typu, są więc dla marek idealną grupą odbiorców ich reklam, która może wygenerować większą sprzedaż w sezonie powrotu do szkoły3.

Trendy marketingowe związane z powrotem do szkoły

Aby jak najlepiej wykorzystać sezon powrotu do szkoły, marki muszą zrozumieć grupę odbiorców i ich zainteresowania w tym okresie. Kupujący polują na produkty, które pomogą uczniom nabrać pewności siebie i dobrze sobie radzić w nadchodzącym roku szkolnym, a przy tym nie obawiają się przedkładać potrzeb nad koszty. Przewiduje się, że łączne wydatki konsumentów z całego świata na produkty związane z powrotem do szkoły i na studia wzrosną w 2023 roku, a w ciągu następnej dekady będą rosnąć w tempie prawie 9% rocznie. To wyraźnie wskazuje, że powrót do szkoły jest potężnym czynnikiem wpływającym na wydatki konsumentów na całym świecie5.

1. Wzrasta popyt na produkty związane z powrotem do szkoły

Ten sezon to dla marek wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktu z klientami podczas ich ścieżki zakupowej. Każdego roku kupujący wydają coraz więcej na produkty związane z powrotem do szkoły. Jak wynika z raportu National Retail Federation za 2022 rok, całkowite wydatki na produkty związane z powrotem do szkoły — odzież, buty, akcesoria, przybory szkolne, elektronikę i artykuły komputerowe — osiągnęły 36,9 miliarda USD. Klienci mogą być bardziej skłonni do wypróbowania nowych marek i dokonania nowych zakupów w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

2. Rodzice traktują priorytetowo wybory zdrowych opcji

Jeśli chodzi o zakupy spożywcze, dla rodziców wybierających przekąski najważniejszą kwestią jest zdrowie — w ankiecie MRI-Simmons 41% rodziców wskazało, że priorytetowo traktują zdrowsze opcje, a 55% sprawdza przed zakupem składniki i informacje o wartości odżywczej6. Ci kupujący chcą mieć pewność, że dostarczają członkom swojego gospodarstwa domowego coś więcej niż tylko przybory szkolne. Ale poszukiwanie produktów bogatych w składniki odżywcze to nie wszystko, gdyż 52% rodziców szuka też okazji online, a 74% kupuje produkty na wyprzedaży7. To szansa na budowanie zaufania do marki w danej grupie odbiorców poprzez podkreślenie odpowiedniego przekazu. Możesz w tym celu wykorzystać na przykład reklamy w telewizji streamingowej lub reklamy dźwiękowe, które informują o wysokiej jakości odżywczej Twoich produktów.

3. Kupujący są online

W erze cyfrowej kanały online stały się jednym z miejsc docelowych dla kupujących. Jak wynika z ankiety PowerReviews za rok 2022, 71% respondentów kupuje artykuły spożywcze przez Internet. A jeśli chodzi o zakupy konkretnie związane z powrotem do szkoły, 50% kupujących, którzy wzięli udział w ankiecie National Retail Federation, planowało kupić swoje produkty online8.

Oznacza to dla marek szansę na wejście do gry dzięki wdrożeniu omnikanałowych strategii marketingowych, które pozwalają docierać do kupujących tam, gdzie się znajdują — czyli online. Wykorzystując odpowiednie kanały, marki mogą stworzyć jednolite środowisko zakupowe we wszystkich punktach kontaktu, co pozwoli skutecznie angażować docelową grupę odbiorców i pomoże zwiększyć sprzedaż w tym sezonie.

Wskazówki i pomysły marketingowe związane z powrotem do szkoły

Przyciągnij uwagę swojej grupy odbiorców

1. Przyciągnij uwagę swojej grupy odbiorców

Dzięki rosnącej popularności inteligentnych domów marki zyskują nowe, ekscytujące możliwości dotarcia do kupujących, jakich nigdy wcześniej nie miały. Kupujący są często otwarci na reklamy, o ile są one odpowiednie do ich zainteresowań, oglądanych przez nich treści lub ich historii zakupów9. Wszystkie te kluczowe czynniki można uwzględniać dzięki funkcjom segmentacji odbiorców udostępnianym przez Amazon Ads.

Kupujący artykuły związane z powrotem do szkoły z czasem kupują coraz więcej, wybierając produkty takie jak przekąski, napoje, akcesoria i nie tylko10. Rozważ skorzystanie z naszych rozwiązań w zakresie telewizji streamingowej za pośrednictwem Fire TV, które mogą pomóc dotrzeć do tych kupujących poprzez lubiane przez nich treści z niezakłócającą reklamą, którą chętnie obejrzą i obdarzą zaufaniem.

Strategie uwzględniające różne taktyki

2. Wdrażaj strategie uwzględniające więcej taktyk

Jeśli chodzi o zakupy związane z powrotem do szkoły, kupujący często podchodzą do nich z nastawieniem na odkrywanie. Ci, którzy wcześnie rozpoczynają planowanie powrotu do szkoły, szukają w sklepie Amazon artykułów spożywczych zaspokajających potrzeby uczniów. Okazuje się, że marki przekąsek, które w sezonie powrotu do szkoły wdrożyły strategie uwzględniające wiele celów, uzyskały dodatnie wskaźniki wzrostu i zwiększyły sprzedaż 6,1-krotnie. Marki słodyczy, w tym czekolady i cukierków nieczekoladowych, odnotowały wzrost liczby nowych klientów marki o 3% i wzrost liczby stałych klientów o 4,1%11.

Strategie uwzględniające wiele celów, które warto rozważyć w tym sezonie, aby zachęcać kupujących do dokonywania zakupów, obejmują zwiększenie sprzedaży, wzrost liczby nowych klientów marki oraz wzrost liczby stałych klientów. Rozwiązania te nie tylko dają lepsze efekty, gdy są stosowane razem, ale także — dzięki naszym unikalnym narzędziom pomiarowym, takim jak Amazon Marketing Cloud — pozwalają lepiej mierzyć kampanie i optymalizować je pod kątem sukcesu.

Widoczność produktu

3. Zwiększaj widoczność produktów

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Kantar wśród klientów nabywających artykuły szkolne i biurowe, 35% kupujących myślało już o określonej marce, kiedy rozpoczynali swoją ścieżkę zakupową12. To pokazuje, że kupujący są otwarci na wypróbowanie marek. Dla marek zaś jest to kluczowy moment na przedstawienie swojej oferty tym klientom, którzy są mniej lojalni wobec konkretnego produktu lub marki. Aby jeszcze bardziej zwiększyć widoczność produktów dla odpowiednich kupujących na wczesnych etapach zakupów związanych z powrotem do szkoły, marki mogą skorzystać z różnych rozwiązań do budowania świadomości, takich jak Sponsored Products, reklamy filmowe Sponsored Brands lub Sponsored Display.

Przykład kampanii marketingowej związanej z powrotem do szkoły

Oto przykład marki, która dzięki Amazon odniosła sukces w sezonie powrotu do szkoły.

Studia przypadków

Firma Logitech wdrożyła skuteczną strategię marketingową na okres powrotu do szkoły, aby dotrzeć do dorosłych studentów pokolenia Z w Brazylii. Wcześniej działania marketingowe firmy koncentrowały się na dolnej części lejka sprzedażowego, jednak zdecydowała się ona nawiązać współpracę z Amazon Ads, aby opracować podejście obejmujące również środkową i górną część lejka. Firma Logitech opracowała stronę wydarzenia o nazwie „Wyjazd na studia” i wykorzystała platformę Amazon DSP, aby dotrzeć do grupy odbiorców zainteresowanych technologią, grami i elektroniką.

W kampanii podkreślono funkcje bezprzewodowe produktów oraz sposób, w jaki upraszczają one codzienne zajęcia studentów. Przekaz firmy Logitech został dobrze odebrany przez studentów, ponieważ oferował im uwolnienie od kabli, stylowe wzornictwo, ciche działanie produktów sprzyjające lepszej koncentracji, a także wygodę korzystania z kamer internetowych i zestawów słuchawkowych. Dzięki dostosowaniu marki i cech produktu do potrzeb studentów, firma Logitech z powodzeniem nawiązała kontakt z docelową grupą odbiorców i zwiększyła świadomość produktów w okresie powrotu do szkoły. Strona wydarzenia „Wyjazd na studia” odnotowała w okresie od stycznia do marca 2022 r. wartość współczynnika klikalności (CTR) na poziomie 1%13. Kampania medialna Amazon DSP wygenerowała 23,6 miliona odsłon i dotarła do 3,5 miliona kupujących przy współczynniku klikalności wynoszącym 0,40%14.

Dziewczyna pracująca na komputerze

1 National Retail Federation Back-to-School Survey, 2023 r.
2 National Retail Federation Back-to-School Survey; n=7380, Stany Zjednoczone, lipiec 2022 r.
3 Harris Amazon Ads Growth Study; n=893, Stany Zjednoczone, grudzień 2022 r.
4 Raporty z badań rynkowych Allied Market dotyczących powrotu do szkoły i powrotu na studia, listopad 2021 r.
5 1) MRI-Simmons Winter Survey; n=20 425, Stany Zjednoczone, styczeń 2023 r.; 2) Numerator Back-to-School Consumer Survey; n=2000, Stany Zjednoczone, lipiec 2022 r.
6 MRI-Simmons Winter Survey; n=20 425, Stany Zjednoczone, styczeń 2023 r.; 2) Numerator Back-to-School Consumer Survey; n=2000, Stany Zjednoczone, lipiec 2022 r.
7 PowerReviews Meeting Grocery and CPG Shopper Digital Expectations in the Post-pandemic Era Study; N=11 162, Stany Zjednoczone, luty 2022 r.; 2) National Retail Federation Back-to-School
8 Ankieta dotycząca wydatków; n=7380, Stany Zjednoczone, lipiec 2022 r.
9–10 Badanie dotyczące konsumentów w sieci, Stany Zjednoczone, listopad 2021 r.
11 Dane wewnętrzne Amazon, Stany Zjednoczone, maj–wrzesień 2022 r.
12 Badanie Amazon Ads i Kantar dotyczące ścieżek do zakupu w przypadku artykułów biurowych i szkolnych, Stany Zjednoczone, kwiecień 2022 r.
13–14 Dane dostarczone przez reklamodawcę, Brazylia, 2022 r.