2023 Higher Impact: Siła marek zorientowanych na cel

Mężczyzna i kobieta przytulają się
Wprowadzenie

Od 2021 roku Amazon Ads przeprowadza coroczne badanie Higher Impact1, aby lepiej zrozumieć wyznawane przez klientów wartości i ich przełożenie na preferencję dotyczącą marki. W ciągu ostatnich kilku lat klienci zmagali się z licznymi wyzwaniami, w tym rosnącą niepewnością gospodarczą. Wzrost inflacji w 2022 r. spowodował wahania zaufania klientów. Coraz więcej z nich rozważniej podchodzi do swoich wydatków.

Nasze badania pokazują jednak, że klienci, zwłaszcza ci z młodszych pokoleń, nadal chcą wspierać marki, których wartości są zgodne z ich własnymi2. Dowiedz się, co sugeruje to badanie w kwestiach różnorodności, sprawiedliwości i inkluzywności (DEI), zrównoważonego rozwoju oraz zaufania do marki.

Mężczyzna i kobieta

Równoważenie zmieniających się priorytetów

Wraz z rosnącą inflacją klienci przewartościowują swoje priorytety.

Szczęśliwi mężczyźni
Rozdział 1

W ciągu ostatnich trzech lat klienci pilnowali swoich wydatków. Aż 84% klientów z całego świata przyznało, że przewartościowują swoje potrzeby, aby robić zakupy w sposób bardziej efektywny. Stanowi to wzrost o 9% w porównaniu z 2022 rokiem. Ponadto więcej klientów niż kiedykolwiek wcześniej stwierdziło, że zmienili swój styl życia, aby bardziej skoncentrować się na rzeczach, które są cenne.

Odsetek klientów, którzy zgadzają się, że zmienili swój styl życia, aby bardziej skoncentrować się na rzeczach, które są cenne

Pomimo ściślejszego kontrolowania budżetu, 7 na 10 klientów — to wzrost o 11% w porównaniu z 2022 rokiem — wskazało, że starają się wspierać marki, które przekazują pieniądze lub towary na ważne dla nich cele. Przodują tu włoscy kupujący z wynikiem na poziomie 84%.

Klienci identyfikujący się jako kobiety lub osoby niebinarne byli również bardziej skłonni wspierać marki, które przekazują darowizny na ważne dla nich cele, w porównaniu z klientami, którzy identyfikują się jako mężczyźni.

Mężczyźni

Kobiety

Osoby niebinarne
/ inne

Jakie problemy są więc najważniejsze?

Klienci myślą o wielu rzeczach, od ubóstwa i opieki zdrowotnej po ochronę środowiska. Jednak po raz pierwszy w naszym badaniu niepewność ekonomiczna znalazła się w pierwszej trójce kwestii, które są globalnie najważniejsze.

Pierwszych 5 kwestii, które są najważniejsze dla klientów na całym świecie:

 • Opieka zdrowotna/dostęp do opieki zdrowotnej (32%)
 • Zdrowie i dobre samopoczucie (27%)
 • Niepewność gospodarcza (23%)
 • Ekologia (21%)
 • Ubóstwo (20%)

5 kwestii, które są najważniejsze dla klientów w Stanach Zjednoczonych:

 • Świadomość zdrowia psychicznego (29%)
 • Opieka zdrowotna/dostęp do opieki zdrowotnej (26%)
 • Niepewność gospodarcza (25%)
 • Prawa człowieka i kwestie społeczne (21%)
 • Bezdomność/osoby w kryzysie bezdomności (20%)
Ikona cytatu

Marki, które chcą przetrwać ten okres niepewności gospodarczej, powinny wykraczać poza tradycyjne strategie promocji i rozsyłania wiadomości oraz wdrażać innowacje oparte na wartościach, które mają znaczący, pozytywny wpływ na klientów, działalność i markę. Ostatecznie kluczem tu jest budowanie empatii, więzi emocjonalnej, zaufania i znajomości.

Ikona cytatu

— Lindsay Pattison, globalna dyrektorka ds. klientów, WPP

3 najważniejsze kwestie według pokolenia

To, co ma dla klientów znaczenie, będzie się znacznie różnić w zależności od ich miejsca zamieszkania i wieku. Wśród różnych ankietowanych dorośli z pokolenia Z częściej interesują się sprawami społecznymi, a milenialsi, pokolenie X i boomerzy3 większy nacisk kładą na opiekę zdrowotną i gospodarkę.

Dlaczego marki powinny mieć to na uwadze

Ponieważ klienci głosują swoimi pieniędzmi, ważne jest, aby marki zwracały uwagę na to, na czym zależy ich klientom, zwłaszcza że dokładniej kontrolują oni swoje wydatki.

7 na 10(70%) klientów uważa, że kupowanie produktów marek, które prezentują postawę dobrego obywatela, ma znaczenie.

8 na 10 (82%) konsumentów na całym świecie stwierdziło, że w czasach niepewności gospodarczej ważne jest kupowanie od właścicieli małych firm lub ich wspieranie, przy czym najbardziej zgadzają się z tym starsze pokolenia.

 • Boomerzy: 85%
 • Pokolenie X: 83%
 • Milenialsi: 83%
 • Pokolenie Z: 79%

Ponad 60% sprzedaży w sklepie Amazon pochodzi od niezależnych sprzedawców — a prawie wszyscy z nich to małe i średnie firmy. Małe firmy sprzedające i prosperujące w sklepie Amazon są sercem lokalnych społeczności. Jest wśród nich wiele firm należących do kobiet, osób czarnoskórych i rodzin wojskowych, a także rzemieślników, którzy swoje towary wytwarzają ręcznie.

Podejmowanie przez klientów działań sprzyjających markom, które podzielają ich wartości i wspierają ważne dla nich sprawy, jest oznaką, że marki te zdobywają ich zaufanie.

Zaufanie do marki

Zdobycie zaufania klientów jest dla marek kwestią zasadniczą. Oto, co możesz zrobić w tym kierunku.

Szczęśliwa kobieta
Rozdział 2

Marki mogą zdobyć zaufanie klientów na wiele sposobów, od korzyści praktycznych, takich jak niskie ceny, jakość i niezawodność produktów lub usług, po zobowiązania w kwestiach społecznych i środowiskowych. Jednak nie wszystkie te sposoby są dla klientów równie ważne.

Najważniejsze sposoby na zdobycie przez markę zaufania klientów:

 • Dobry stosunek jakości do ceny (39%)
 • Niskie ceny (26%)
 • Wysokiej jakości produkty i usługi (26%)
 • Produkty i usługi, które się nie zmieniają i są niezawodne (20%)

I chociaż stosunek jakości do ceny króluje jako najlepszy sposób na zdobycie zaufania we wszystkich pokoleniach, kwestie społeczne i etyczne znacząco wpływają na niektóre pokolenia, a dorośli z pokolenia Z stawiają traktowanie pracowników (14%) wyżej niż inne pokolenia. Boomerzy i dorośli z pokolenia Z zgadzają się, że ochrona środowiska przez marki jest ważnym sposobem na zdobycie zaufania (odpowiednio 18% i 17%), co jest wyższą wartością niż dla pokolenia X i milenialsów.

Ponieważ klienci przewartościowują swoje potrzeby w większym zakresie niż kiedykolwiek, to, gdzie robią zakupy i jak wydają pieniądze ma dla nich ogromne znaczenie — a kluczem jest tu zaufanie do towarów i usług marek. Kiedy konsumenci tracą zaufanie do marki, może to wynikać z różnych przyczyn.

Mężczyźni robiący zakupy

Najważniejsze powody utraty przez markę zaufania klientów:

 • Brak dobrego stosunku jakości do ceny (35%)
 • Niska jakość produktów/usług (35%)
 • Brak niezmiennych i niezawodnych produktów/usług (24%)
 • Słaba lub nieuczciwa obsługa klienta (24%)
 • Słabe doświadczenia z marką (23%)

Utrata zaufania klientów wygląda inaczej w różnych pokoleniach. Pokolenie X i boomerzy oceniają, że brak dobrego stosunku jakości do ceny jest dla nich najważniejszym powodem utraty zaufania (odpowiednio 40% i 39%), natomiast przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów bardziej niepokoi niska jakość produktów.

Konsumenci oczekują więcej od marek, a zdobywanie ich zaufania wciąż ewoluuje wraz z ich wartościami.

Na całym świecie prawie 8 na 10 (78%) klientów ma dość marek działających tak, jakby były zwolnione z odpowiedzialności za środowisko (wzrost o 7% rok do roku).

Marki muszą jeszcze zrobić wiele, aby zdobyć większe zaufanie klientów, gdy chodzi o komunikację związaną z kluczowymi kwestiami zrównoważonego rozwoju i DEI.

Zaufanie do wiarygodności przekazywanych przez marki komunikatów dotyczących zrównoważonego rozwoju i DEI ma nieco ponad połowa respondentów (58%).

Marki nieustannie pracują nad zdobywaniem i utrzymywaniem zaufania kupujących na całym świecie. Jeśli chcą, aby kupujący je znali i na nich polegali, będą musiały znaleźć dodatkowe możliwości zaprezentowania swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, DEI i innych kluczowych kwestii ważnych dla klientów, — zwłaszcza w obliczu kolejnych problemów globalnych i niepewności gospodarczej.

Ikona cytatu

Jeśli marka konsekwentnie realizuje swoje obietnice co do produktów, utrzymując wyniki i zadowalając klientów, każdego dnia będzie zdobywać i utrzymywać zaufanie klientów. Dobrze przeprowadzone kampanie na pewno przyciągają uwagę, ale nie pozwolą na utrzymanie wyników, jeśli marki nie dostosują swoich podstaw do swoich klientów. Świetny marketing, któremu towarzyszy solidna strategia marki i zrozumienie klientów, może sprawić, że wszystkie cylindry w silniku marki będą pracować zgodnie i bezbłędnie.

Ikona cytatu

— Margaux Logan, wiceprezeska ds. sprzedaży omnikanałowej i rynków wschodzących, Publicis

Zrównoważony rozwój

Środowisko pozostaje ważnym obszarem zainteresowania dla klientów z całego świata — nawet wśród innych wysokich priorytetów.

uśmiechnięty mężczyzna używający tabletu
Rozdział 3

Liczba klientów na całym świecie, którzy odpowiedzieli, że szukają marek zrównoważonych w swoich praktykach biznesowych, wzrosła o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wraz z rosnącą liczbą (czasami konkurujących) priorytetów, klienci starają się zrównoważyć swoje potrzeby, wartości i budżety. Mimo to ponad połowa klientów (52%) stwierdziła, że jest skłonna zapłacić więcej za produkt, który ma certyfikat zrównoważonego rozwoju od niezależnej organizacji, przy czym aż 62% dorosłych klientów z pokolenia Z było skłonnych zapłacić wyższą cenę w porównaniu z zaledwie 41% boomerów.

Zrównoważony rozwój obejmuje wiele obszarów, łącznie z kwestiami środowiskowymi najważniejszymi dla klientów z całego świata. Obejmują one:

 • Zmiana klimatu / globalne ocieplenie (33%)
 • Odpady z tworzyw sztucznych (24%)
 • Zanieczyszczenie wody i jakość wody pitnej (22%)
 • Oceany i ich zanieczyszczenie (19%)
 • Zanieczyszczenie powietrza i jego jakość (19%)
 • Zanikanie siedlisk dzikich zwierząt i parków (18%)

Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój ma znaczenie

Klienci na całym świecie zgadzają się, że dbanie o środowisko ma znaczenie, ale młodsi klienci oraz klienci z niektórych części Europy Zachodniej mają jasno sprecyzowane poglądy i są skłonni inwestować więcej w marki, które podzielają ich wartości.

Wraz ze wzrostem siły nabywczej młodszych pokoleń ich wartości mogą zacząć odgrywać dużą rolę w nawykach zakupowych — 6 na 10 (65%) dorosłych z pokolenia Z i milenialsów stwierdziło, że jest dla nich ważne, aby marki, od których kupują, były zaangażowane w zrównoważony rozwój.

Aby autentycznie angażować kupujących, którzy przykładają wagę do zrównoważonego rozwoju, przekaz marki musi być dla nich zrozumiały.

Świadomość klientów w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem wzrosła. Oto pięć terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które są najlepiej znane klientom:

 • Zmiana klimatu
 • Globalne ocieplenie
 • Przyjazność dla środowiska
 • Biodegradowalność
 • Organiczność

Klienci w mniejszym stopniu znają takie terminy, jak neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla (59%), zerowa emisja dwutlenku węgla netto (58%) i ekościema (41%). Miały one najniższy wskaźnik znajomości.

Trafne i autentyczne edukowanie klientów co do stosowania terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem jest ważne dla marek, zwłaszcza w celu dalszego budowania zaufania konsumentów i wiarygodności w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ważne jest, aby marki rozumiały swoje pozycjonowanie komunikatów dotyczących zrównoważonego rozwoju i aby w żaden sposób nie stosowały ekościemy, na przykład poprzez łączenie możliwości bądź nadmierne upraszczanie wysiłków lub wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, i aby działały na tyle transparentnie, na ile to możliwe.

Jak marki mogą pomóc klientom zorientowanym na zrównoważony rozwój w poruszaniu się po zakupach z większą łatwością

Marki mogą podejmować wiele działań, aby zaprezentować swoje zwiększone wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie ich oferty produktów.

Ikona cytatu

Wskaźniki mogą mówić wiele, zwłaszcza w połączeniu z istotnym i mierzalnym postępem. Klienci chcą większej transparentności łańcucha dostaw marki, szczegółowych informacji o źródłach i metod utylizacji. Informowanie o tych przedsięwzięciach w opisach produktów, na opakowaniach oraz przez własną obecność marki może pomóc dotrzeć z informacjami do potencjalnego nabywcy i pomóc wiodącym firmom wyróżnić się na tle konkurencji.

Ikona cytatu

— Kieley Taylor, globalna szefowa ds. partnerstw strategicznych, GroupM

Klienci przeprowadzają własne badania, poszukując bardziej zrównoważonych opcji przed zakupem, i przy podejmowaniu decyzji najprawdopodobniej zaufają produktom z wiarygodnymi certyfikatami od niezależnych organizacji (35%, wzrost o 2% rok do roku).

Według klientów najbardziej wiarygodne źródła podczas szukania zrównoważonego rozwoju / zrównoważonych opcji przed zakupem to:

 • Certyfikaty wydane przez niezależne organizacje (35%)
 • Wyszukiwarki (33%)
 • Eksperci i orędownicy zrównoważonego rozwoju (29%)
czytająca kobieta

Marki powinny rozważyć możliwość zwiększenia wartości poprzez pracę nad uzyskaniem dla własnych produktów lub usług wiarygodnych certyfikatów od niezależnych organizacji, aby ułatwić klientom zorientowanym na zrównoważony rozwój wybór podczas dokonywania zakupów.

Pomagają w tym programy takie jak Climate Pledge Friendly (CPF), ponieważ produkty z certyfikatami zrównoważonego rozwoju są wyróżnione plakietkami CPF.

Climate Pledge Friendly

W 2022 roku sprzedaż w Stanach Zjednoczonych Liczba produktów z certyfikatem Climate Pledge Friendly (CPF) wzrosła o 84% rok do roku w kategoriach mody, zdrowia i urody, artykułów spożywczych i samochodów. Program CPF wykorzystuje certyfikaty zrównoważonego rozwoju, aby wyróżnić produkty, które wspierają zaangażowanie w ochronę świata przyrody, jednocześnie zachęcając partnerów handlowych do priorytetowego traktowania bardziej zrównoważonych praktyk.

Różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność (DEI)

Większa różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność są ważne dla klientów, a młodsze pokolenia wymagają od marek więcej.

mężczyzna używający laptopa
Rozdział 4

Klienci na całym świecie nadal cenią wartości DEI — 7 na 10 (73%) uważa, że ważne jest, aby marki, od których kupują, podjęły działania promujące DEI. To wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem, a dorośli z pokolenia Z mają jeszcze większe oczekiwania co do marek w tym względzie (77%).

Jak więc marki mogą w sposób autentyczny sprostać tym oczekiwaniom?

Klienci dostrzegają wartość w firmach włączających DEI do swoich podstawowych ofert, takich jak ich produkty lub usługi, a także oczekują od nich wyjścia poza mury swoich korporacji i podejmowania działań w społecznościach.

Kobieta z flagą

Według klientów najbardziej autentyczne sposoby demonstrowania zobowiązań marek na rzecz DEI obejmują:

Szersze działania i wsparcie wykraczające poza podstawową ofertę marki (52%)

Działanie bezpośrednio poprzez podstawową ofertę marki (48%)

Oznacza to, że marki muszą myśleć o obu rodzajach możliwości (takich jak wewnętrzne działania w korporacji i działania w społeczności zewnętrznej), aby autentycznie zaangażować się na rzecz DEI w sposób, jakiego oczekują klienci.

W przypadku młodszych pokoleń zobowiązania korporacji co do DEI plasują się wyżej (77% dla dorosłych z pokolenia Z i 75% dla milenialsów). Dlatego gdy marki patrzą w przyszłość, mogą chcieć rozważyć zastosowanie równocześnie dwóch podejść: zapewnić, że włączą DEI do DNA swojej korporacji i zacząć działać w swoich społecznościach. Wysiłki te mogą pomóc zdobyć zaufanie konsumentów i przyszłych pokoleń kupujących.

Ikona cytatu

Wbudowujemy różnorodność w tkankę tego, kim jesteśmy jako marka, i co reprezentujemy dla naszych klientów. Pozostajemy niezłomni na naszej drodze do różnorodności, sprawiedliwości i inkluzywności (DEI) oraz nadal skalujemy naszą pracę za pomocą technologii.

Ikona cytatu

— Candi Castleberry, wiceprezeska ds. inkluzywności i technologii, Amazon

Klienci oczekują, że marki skupią się na konkretnych aspektach DEI

Istnieje wiele obszarów DEI, na których zależy klientom, i ważne jest, aby marki zwracały na nie uwagę podczas wchodzenia w interakcje z klientami, zapewniając najlepsze możliwe wsparcie w tych delikatnych tematach.

Najważniejsze obszary DEI o największym znaczeniu dla klientów z całego świata to:

 • Równość płci (29%)
 • Równość ras (27%)
 • Dochód (20%)
 • Edukacja (20%)
 • Wiek (20%)
 • Stan emocjonalny, psychologiczny lub psychiczny (19%)
 • Niepełnosprawność fizyczna (19%)

4 obszary DEI o największym znaczeniu dla klientów w Stanach Zjednoczonych:

 • Równość ras (31%)
 • Równość płci (24%)
 • Stan emocjonalny, psychologiczny lub psychiczny (23%)
 • Dochody (19%)

Niektóre priorytety są dla pewnych pokoleń ważniejsze od innych. Podczas gdy równość płci jest najważniejszą kwestią we wszystkich pokoleniach, boomerzy wskazują wiek (31%) jako drugi pod względem priorytetu, w odróżnieniu od zarówno dorosłych z pokolenia Z, jak i milenialsów, którzy za kolejny najważniejszy obszar uważają równość ras.

Ikona cytatu

Młodsze pokolenia klientów chcą widocznych, trwałych inwestycji w różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność, które pokażą, że jest to długoterminowy priorytet. Oczekują od firm i marek działań, które nie tylko odzwierciedlają ich społeczności, ale także wzmacniają i wzbogacają te społeczności.

Ikona cytatu

— Evaristus Mainsah, wiceprezes ds. ludzi, doświadczeń i technologii, Amazon

Marki muszą spełniać zmieniające się oczekiwania klientów w zakresie DEI — zwłaszcza w niektórych branżach.

Gdy marki na całym świecie pracują nad autentycznym nadrobieniem lat niedostatecznej reprezentacji, uprzedzeń i niedostępności, klienci obserwują wprowadzanie skutecznych zmian w określonych branżach.

Firma Amazon uruchomiła program Black Business Accelerator (BBA), aby pomóc budować zrównoważoną różnorodność i zapewnić możliwości rozwoju firmom należącym do osób czarnoskórych. Program BBA ma na celu wspieranie równości ekonomicznej firm należących do osób czarnoskórych, zapewniając przedsiębiorcom zasoby, które pozwolą im rozwijać się jako liderom biznesu.

Prawie połowa klientów w siedmiu ankietowanych krajach uważa, że ważne jest, aby firmy/marki, od których kupują, były zaangażowane w DEI. Chodzi o takie branże jak artykuły spożywcze (49%), moda (49%), podróże i hotelarstwo (48%), rozrywka (48%) i produkty konsumenckie (48%).

Gdy marki pokażą swoje zaangażowanie w DEI, nie tylko przez włączanie DEI do DNA swojej firmy, ale także poprzez działania podejmowane w ich społecznościach, klienci to zauważą.

Ikona cytatu

Prawdziwe zmiany wymagają czasu, ale dopóki nie przestaniemy przejawiać autentyczności we wszystkich naszych działaniach, będziemy cały czas podążać we właściwym kierunku i tworzyć branżę, która jest dla wszystkich otwarta i przyjazna oraz każdemu umożliwia rozwinięcie skrzydeł.

Ikona cytatu

— Zach Harris, wiceprezes ds. marketingu komercyjnego, PepsiCo Beverages North America

Wnioski

Wnioski

Ponieważ marki chcą nawiązywać głębsze i bardziej autentyczne więzi z klientami, muszą brać pod uwagę niezliczone czynniki mające wpływ na dzisiejszych kupujących. Od wartości cenionych przez klientów po globalną gospodarkę, czynniki te mają duże znaczenie w umysłach i portfelach kupujących. Podczas gdy niepewność ekonomiczna zmusiła klientów do przewartościowania swoich wydatków i tego, za co są gotowi płacić, wartości wyznawane przez klientów nadal znacząco wpływają na podejmowanie decyzji o tym, od których marek kupują, którym ufają i czego od nich oczekują w tych ważnych kwestiach. Nadszedł czas, aby marki jasno zademonstrowały swoje zobowiązania poprzez autentyczne działania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, pokazujące ich postępowanie zgodnie z wartościami klientów.

Informacje o badaniu

Angażując się i nawiązując relacje wokół wspólnie wyznawanych wartości, marki mogą zyskać zaufanie i lojalność sprzyjające tworzeniu trwałych relacji. Ponieważ nastroje klientów szybko się zmieniają, zleciliśmy to badanie trzeci rok z rzędu. Aby lepiej zrozumieć potrzeby i motywacje klientów, zespół Amazon Ads zlecił ankietę internetową przeprowadzoną przez Environics Research wśród 7213 konsumentów w siedmiu kluczowych krajach.

 • Kanada (1003 klientów)
 • Francja (1019 klientów)
 • Niemcy (1008 klientów)
 • Włochy (1011 klientów)
 • Hiszpania (1042 klientów)
 • Wielka Brytania (1003 klientów)
 • Stany Zjednoczone (1127 klientów)
Załącznik
Odsetek konsumentów, którzy zgadzają się z następującymi stwierdzeniamiCały światKanadaFrancjaNiemcyWłochyHiszpaniaWielka BrytaniaStany Zjednoczone
Więcej marek powinno coś robić, aby pomóc światu, zwłaszcza w tak trudnych czasach jak obecne.88%88%87%84%92%90%87%84%
Ważne dla mnie jest, aby marki podejmowały działania w czasach kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych.82%81%85%79%87%89%77%79%
Chętniej kupię produkty lub usługi marek, których wartości są zgodne z moimi.81%80%82%74%86%85%77%79%
Absolutnie podoba mi się, gdy marka w jakiś sposób mnie inspiruje.79%77%77%74%81%86%77%81%
Chcę wspierać marki, które przekazują pieniądze lub produkty na ważne dla mnie cele71%68%68%66%84%79%62%70%
Wierzę, że mogę głosować swoimi pieniędzmi i wspierać marki, które prezentują postawę dobrego obywatela.70%73%68%65%70%70%65%75%
Chętniej kupię produkt marki, która potrafi zająć stanowisko w kwestiach społecznych i konfliktach.69%66%70%67%77%72%65%65%
Mogę zapłacić więcej za marki, produkty i usługi, które są prawdziwie autentyczne.68%63%65%64%78%67%67%71%
Mam dość marek zachowujących się tak, jakby były zwolnione z odpowiedzialności za środowisko.78%77%79%75%84%79%77%75%
Unikam korzystania z usług lub produktów firm, które moim zdaniem kiepsko wypadają w kwestii ochrony środowiska.67%67%69%66%71%74%65%62%
Aktywnie poszukuję marek, które prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.66%63%72%65%74%69%57%63%
Jestem gotów zapłacić więcej za produkt przyjazny dla środowiska.61%59%65%55%70%62%55%60%
Nie pójdę na kompromis w kwestii produktów lub usług, które kupuję, ponieważ ważne jest dla mnie wspieranie marek, które są zgodne z moimi wartościami, bez względu na to, ile kosztują lub jaki jest obecny stan gospodarki.61%53%62%57%70%67%55%59%
Każdy powinien mieć własny styl życia, przekonania religijne i preferencje seksualne, nawet jeśli to odróżnia go od wszystkich innych.87%90%84%84%90%89%89%86%
Jeśli chcesz w życiu uczyć się i rozwijać, ważne jest, aby spotykać się i rozmawiać z różnymi ludźmi, którzy pochodzą z różnych środowisk.85%87%83%81%88%84%87%85%
Wiele się uczę, spotykając z ludźmi, którzy różnią się ode mnie.84%88%80%77%86%86%85%85%
Ważne jest dla mnie, aby marki, od których kupuję, podejmowały działania promujące różnorodność, równość i integrację.73%70%77%63%84%78%70%69%
Chcę zobaczyć większą różnorodność w reklamie (tzn. ludzi wszystkich płci, ras i tożsamości seksualnych).68%66%69%55%72%75%69%70%
Ufam w wiarygodność przekazów dotyczących różnorodności, równości i integracji (DEI) pochodzących od marek.58%56%58%51%65%65%54%57%
Chcę decydować o tym, kiedy i gdzie wchodzę w interakcję z marką.90%90%86%87%93%92%90%90%
Niezależnie od typu produktu, za każdym razem, gdy coś kupuję, cena jest zawsze bardzo ważna.84%89%82%78%82%86%88%85%
Coraz częściej przewartościowuję swoje potrzeby, aby kupować efektywniej.84%83%86%78%90%88%79%81%
Staram się zdobyć dużo informacji na temat produktów, zanim dokonam ważnego zakupu.80%83%78%79%85%76%82%81%
Ostatnio zmieniam swój styl życia, aby bardziej skoncentrować się na rzeczach, które są dla mnie naprawdę ważne.77%79%74%77%77%77%75%78%
Większość małych firm dokłada wszelkich starań, aby dostarczać swoim klientom wysokiej jakości towary i usługi.83%87%81%83%77%79%86%86%
Ważne jest dla mnie kupowanie od właścicieli małych firm i wspieranie ich, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej.82%81%85%80%83%86%78%83%
Małe firmy na ogół starają się sprawiedliwie wyważyć zyski i interes publiczny.74%75%77%71%71%68%76%77%

1 Amazon Ads we współpracy z Environics Research, raport „2023 Higher Impact”, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
2 Porównania rok do roku odzwierciedlają regionalne zmiany próby respondentów z Japonią uwzględnioną w analizie danych w 2022 r., ale nie w 2021 r. ani 2023 r. Włochy i Hiszpania to nowe kraje w badaniu w 2023 r. i nie zostały uwzględnione w badaniach w 2021 r. ani 2022 r.
3 Niniejsze badanie kategoryzuje demografię pokoleniową na podstawie roku urodzenia: Dorośli z pokolenia Z (1995–2005), milenialsi (1980–1994), pokolenie X (1965–1979) i boomerzy (1945–1964).