3 kroki do optymalizacji strategii Sponsored Products

12 stycznia 2021 r. | Autor: Barun Chakrabarty

Wydarzenia zakupowe, takie jak świąteczny sezon zakupów, stwarzają wyjątkową okazję dla reklamodawców, ponieważ towarzyszą im silne intencje zakupu. Na przykład w okresie świątecznym w 2019 roku reklamy Sponsored Products miały o 24% większy współczynnik konwersji oraz o 14% większy zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)1. Te trzy celowe strategie Sponsored Products mogą pomóc reklamodawcom skorzystać z możliwości, jakie oferują wydarzenia zakupowe w trakcie całego roku.

Wybierz właściwą strategię licytowania

Licytowanie dynamiczne w górę i w dół zwiększa lub zmniejsza stawkę na podstawie jej prawdopodobieństwa konwersji na sprzedaż. Ta strategia może przynieść lepsze rezultaty podczas specjalnych dni zakupów. Podczas weekendu Black Friday i Cyber Monday w 2019 roku kampanie z licytowaniem dynamicznym w górę i w dół wygenerowały o 79% więcej zamówień przy ROAS wyższym o 12% w porównaniu z kampaniami z licytowaniem tylko w dół2. Licytowanie dynamiczne w górę i w dół zapewnia sukces kampanii Sponsored Products.

Optymalizuj budżety pod kątem szczytowych dni zakupowych

Podczas Cyber Monday 2019 średnia sprzedaż na kampanię była dwa razy większa w porównaniu ze zwykłymi dniami. Jednak udział kampanii, w przypadku których wyczerpano budżet, był także dwukrotnie większy3. Najlepiej nie wyczerpać budżetu w dni generujące podwójną sprzedaż. Przejrzyj budżety kampanii przed dniami szczytu, aby upewnić się, że będą wystarczające, i podejmuj decyzje na podstawie budżetu rekomendowanego przez Amazon Ads.

Optymalizuj oferty pod kątem szczytowych dni zakupowych

Podczas Cyber Monday w 2019 roku reklamy Sponsored Products odnotowały wzrost współczynnika konwersji o 64% w porównaniu do zwykłych dni. Jednak koszt kliknięcia (CPC) był również o 27% wyższy w porównaniu do zwykłych dni ze względu na większą liczbę reklamodawców inwestujących w promocję świąteczną4. Zalecamy sprawdzenie swoich stawek przed szczytowym okresem zakupów, aby upewnić się, że są konkurencyjne. Potraktuj stawki sugerowane przez Amazon Ads jako wskazówki podczas wprowadzania korekt.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z opiekunem klienta lub zacznij korzystać z Amazon Ads już dziś.

1 Dane dotyczące sprzedaży przypisanej do reklam Sponsored Products (USA), 2019 rok. Porównanie z wcześniejszymi 4 miesiącami przed okresem świątecznym.
2 Źródło: Dane wewnętrzne Amazon, 2019 r.
3–4 Dane wewnętrzne Amazon, 2019 r. Dane dotyczące Cyber Monday w porównaniu do średniej z czterech poniedziałków poprzedzających Cyber Monday

Zdjęcie portretowe mężczyzny

Barun jest starszym kierownikiem ds. produktów w Amazon Ads, którego głównym obszarem działań są reklamy Sponsored Products. Od 2017 roku wprowadza i ulepsza funkcje, takie jak licytowanie dynamiczne, rekomendacje słów kluczowych i sugestie dotyczące stawek.

Przed dołączeniem do Amazon Barun zajmował stanowisko starszego kierownika w firmie Microsoft. Posiada tytuł licencjata w zakresie elektrotechniki uzyskany w NIT Calicut oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania w biznesie uzyskany na Uniwersytecie Wirginii.