Dit is wat we hebben geleerd van 200.000 Sponsored Products-campagnes

Door: Qianyun Ye, Media and Analytics Manager, en Ashton Brown, Technical Writer

In dit onderzoek uit 2020-2021 naar meer dan 220.000 Sponsored Products-campagnes van in China gevestigde, wereldwijde kledingverkopers op Amazon vergelijken we advertentiestrategieën van de beste presteerders en mindere presteerders. We gebruiken deze vergelijking vervolgens om bruikbare inzichten te verkrijgen die adverteerders kunnen gebruiken om de waardepropositie voor het gebruik van Sponsored Products uit te leggen. Ook doen we aanbevelingen die in China gevestigde verkopers in de kledingbranche kunnen gebruiken om hun rendement op advertentie-uitgaven (ROAS), conversiepercentages en doorklikpercentages te verbeteren.

Hoogtepunten van het verhaal:

In dit onderzoek analyseerden we meer dan 220.000 Sponsored Products-campagnes van in China gevestigde kledingverkopers met een wereldwijde afzetmarkt (twaalf landen, te weten: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Japan, Canada, Italië, Spanje, India, Australië, Verenigde Arabische Emiraten en Mexico) tussen augustus 2020 en juli 2021. Voor onze analyse hebben we Sponsored Products-campagnes gegroepeerd in vijf clusters, waarbij cluster één het meest succesvolle is en cluster vijf het minst succesvolle op het gebied van rendement op advertentie-uitgaven (ROAS), conversiepercentages (CVR) en doorklikpercentages (CTR).

Uit onze analyse blijkt dat de best presterende verkopers in China (cluster één) een 4,6 x hogere ROAS hadden, een 3,7 x hogere CVR en een 3,2 x hogere CTR.

Beste presteerders

4,6 x

Hoger rendement op advertentie-uitgaven

3,7 x

Hoger conversiepercentage

3,2 x

Hoger doorklikpercentage

Om adverteerders bruikbare inzichten te bieden maakten we gebruik van machine learning om advertentie- en media-attributen te analyseren die in meer of mindere mate bijdragen aan het aantal klikken en het conversiepercentage. Vervolgens hebben we vastgesteld welke attributen de grootste positieve impact hebben op ROAS, CVR en CTR.

Dit artikel geeft inzichten in/beste praktijken voor de belangrijkste attributen en strategieën, door te kwantificeren in hoeverre de best presterende in China gevestigde verkopers (cluster één) en minder presterende in China gevestigde verkopers (cluster vijf) elk belangrijk attribuut of elke belangrijke strategie toepassen.

Raadpleeg de sectie Methode aan het einde van dit artikel voor meer informatie over hoe we dit onderzoek hebben uitgevoerd.

De beste presteerders laten Sponsored Products-campagnes 90 dagen langer doorlopen dan mindere presteerders

In de onderzochte periode voerden de beste presteerders Sponsored Products-campagnes uit gedurende een mediaan van 237 dagen, terwijl mindere presteerders ze slechts gedurende een mediaan van 149 dagen uitvoerden. Voor de beste campagneprestaties raden we kledingverkopers aan het hele jaar door Sponsored Products te gebruiken. Dit helpt ervoor te zorgen dat het merk altijd aanwezig is en er meer tijd is tijd voor campagneoptimalisatie.

Aantal dagen van altijd-aan-campagnes voor Sponsored Products

237

Beste presteerders

149

Mindere presteerders

De beste presteerders gebruikten bijna 20% vaker dynamisch bieden in hun Sponsored Products-campagnes

Uit onze analyse bleek dat dynamisch bieden een effectief hulpmiddel is om klanten te betrekken, met name wat betreft ROAS, CVR en CTR. Gedurende de geanalyseerde twaalf maanden gebruikten de beste presteerders dynamisch bieden in 86% van de campagnes. In minder presterende campagnes werd dynamisch bieden slechts 67% van de tijd gebruikt.

Percentage Sponsored Products-campagnes waarin dynamisch bieden werd gebruikt

86%

Beste presteerders

67%

Mindere presteerders

Aan de slag met dynamisch bieden

Adverteerders kunnen het beste beginnen met Sponsored Products-campagnes. Er zijn drie overwegingen voor het gebruik van dynamisch bieden:

 • Overweeg om een dynamische biedstrategie uit te testen bij een stabiele campagne: Voor het testen van een biedstrategie kun je het beste een campagne kiezen die stabiel is. Dit betekent campagnes die al minstens twee weken lopen en resulteren in meer conversies.
 • Overweeg om wijzigingen te beperken tijdens het testen: We raden adverteerders aan om wijzigingen te beperken tijdens het testen van strategieën, zodat ze het verschil in prestaties kunnen toewijzen aan een specifieke wijziging.
 • Overweeg om strategieën voor verschillende campagnes met elkaar te vergelijken: Zorg ervoor dat je bij het maken van nieuwe campagnes de nieuwe biedstrategie vergelijkt met een bestaande, stabiele strategie (indien mogelijk).

In de best presterende Sponsored Products-campagnes ligt het percentage producten dat beschikbaar is voor Prime-verzending 10% hoger

De derde inzichtgestuurde aanbeveling is om gericht de doorklikpercentages te verhogen door het aantal ASIN's of producten die Prime-verzending aanbieden te vergroten. We gebruiken machine learning-modellen om te bepalen bij welke producten de kans groot is dat shoppers erop klikken als ze worden geadverteerd. We hebben ook ontdekt dat het hebben van de Prime-badge naast geadverteerde producten helpt om de kans dat een klant op advertenties klikt te vergroten.

Uit onze analyse bleek dat van de beschikbare ASIN's (unieke serienummers) in de best presterende Sponsored Products-campagnes 59% beschikbaar was voor Prime-verzending, vergeleken met 49% beschikbaarheid in minder presterende campagnes.

Percentage ASIN's die Amazon Prime-verzending aanbieden

59%

Beste presteerders

49%

Mindere presteerders

Dingen om te overwegen bij het aanbieden van Prime-verzending

 • Overweeg om Sponsored Products-ASIN's in te schrijven voor het Fulfillment by Amazon (FBA)-programma.
 • Overweeg om Sponsored Products-ASIN's in te schrijven voor het Seller Fulfilled Prime (SFP)-programma.
 • Overweeg om zowel FBA- als SFP-programma's te combineren om het Prime-aanbod te vergroten.

Bij de beste presteerders was de verhouding getargete trefwoorden vs. negatieve trefwoorden in Sponsored Products-campagnes 2:1. Bij mindere presteerders was deze verhouding 1:1

Tot slot hebben we in eerdere artikelen ontdekt dat het toevoegen van negatieve trefwoorden aan ASIN's of serienummers van producten een effectief hulpmiddel was. In het geval van Chinese kledingverkopers (met een wereldwijde doelgroep) hebben we ontdekt dat het toevoegen van gerichte trefwoorden daarentegen ervoor zorgt dat advertenties relevant zijn voor de juiste klanten.

In de geanalyseerde twaalf maanden gebruikten de beste presteerders getargete trefwoorden in 68% van de Sponsored Products-campagnes en negatieve trefwoorden in 32% van de campagnes. In minder presterende campagnes waren deze percentages respectievelijk 49% en 51%.

Getargete trefwoorden vs. negatieve trefwoordtargeting

68:32

Beste presteerders

49:51

Mindere presteerders

Dingen om te overwegen bij het gebruik van trefwoorden

 • Controleer je bestaande campagnerapporten om termen te vinden die je moet gebruiken voor negatieve targeting. Lagere CTR's, hogere uitgaven en lagere conversiepercentages zijn goede indicatoren voor targeting die minder presteert en uitsluitende trefwoorden zouden kunnen worden.
 • Controleer regelmatig de prestaties van je uitsluitende trefwoorden om je campagnes te leren optimaliseren met de woorden die echt werken voor je merk.
 • Controleer op uitzonderingen. Niet-merkgebonden trefwoorden die worden gebruikt om het bewustzijn voor nieuwe productlanceringen te vergroten kunnen bijvoorbeeld slechte prestaties leveren, maar moeten niet worden gebruikt als uitsluitende trefwoorden omdat ze in feite de juiste doelgroep zijn voor producten in de categorie Kleding.

Conclusie

Zoals blijkt uit onze analyse, hebben we in combinatie met ons supervised machine learning-model vier tactieken vastgesteld die in China gevestigde verkopers in de kledingbranche kunnen gebruiken om hun ROAS, CVR's en CTR's te verbeteren: (1) Voer het hele jaar door Sponsored Products-advertenties uit; (2) Kies voor dynamisch bieden; (3) Overweeg ASIN's (unieke serienummers) in te schrijven voor fulfillmentprogramma's (FBA, SFP), zodat de Prime-badge wordt weergeven wanneer ze worden geadverteerd; (4) Gebruik meer getargete trefwoorden en negatieve trefwoorden per unieke ASIN.

Methode

We gebruikten eerst een supervised model om een reeks attributen te identificeren die zouden helpen om de samengestelde score voor meer dan 20 media- en retailattributen te verbeteren. In het bijzonder volgden we een proces dat uit vijf stappen bestaat, om een reeks successtatistieken te creëren, waaronder: Rendement op advertentie-uitgaven (ROAS), conversiepercentage (CVR) en doorklikpercentage (CTR), en vervolgens hebben we met behulp van machine learning-algoritmes de best presterende advertentie- en retailstrategieën vastgesteld om de successtatistieken te helpen verbeteren.

 • Merken selecteren: In dit onderzoek hebben we 222.853 kledinggerelateerde Sponsored Products-campagnes in 12 landen geanalyseerd tussen augustus 2020 en juli 2021. Elke campagne werd gelanceerd door endemische Chinese adverteerders, d.w.z. Chinese adverteerders die producten verkopen op Amazon.com. De twaalf landen waren Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Japan, Canada, Italië, Spanje, India, Australië, Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.
 • Criteria voor succes bepalen: Berekend op basis van drie statistieken, rendement op advertentie-uitgaven, conversiepercentage en doorklikpercentage.
 • Effectieve advertentie- of retailacties identificeren: Zodra de successtatistieken waren gedefinieerd, stelden we vast welke de belangrijkste campagneacties waren om de successtatistieken te helpen vergroten met machine learning-algoritmes. We hebben gebruikgemaakt van een model met gradiëntversterkte beslissingsbomen om te bepalen wat de belangrijkste campagneacties zijn die bijdragen aan de successtatistieken. Deze methode helpt ons te begrijpen welke advertentieacties het belangrijkst zijn om sterke successtatistieken te stimuleren.
 • Merken groeperen: We hebben campagnes gegroepeerd op basis van hun successtatistieken en deze in vijf clusters onderverdeeld. Aan de hand van meer dan 20 advertentieacties hebben we vervolgens de impact op de successtatistieken geanalyseerd. Advertentieacties omvatten SP-campagneduur in dagen, dynamische biedingen, negatieve trefwoordtactieken, enz.
 • Merkgroepen vergelijken: vastgesteld welke strategieën de best presterende merken (cluster één) gebruiken om hun klikken en conversies te doen toenemen, en deze vergeleken met de strategieën die minder presterende merken (cluster vijf) al dan niet gebruiken.