Higher Impact 2023: De kracht van doelgerichte merken

Man en vrouw die knuffelen
Introductie

Sinds 2021 voert Amazon Ads het jaarlijkse Higher Impact-onderzoek1 uit om een beter inzicht te krijgen in de waarden van consumenten en de impact ervan op merkvoorkeuren. De afgelopen jaren hebben consumenten talloze uitdagingen het hoofd moeten bieden, waaronder toenemende economische onzekerheid. Door de stijgende inflatie in 2022 is het consumentenvertrouwen achteruitgegaan, waardoor steeds meer consumenten op hun uitgaven letten.

Desondanks toont ons onderzoek aan dat consumenten, vooral onder jongere generaties, nog steeds merken willen steunen waarvan de waarden overeenkomen met die van henzelf.2 Ontdek wat dit onderzoek suggereert over diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), duurzaamheid en merkvertrouwen.

Man en vrouw

Een balans vinden tussen wisselende prioriteiten

Door de stijgende inflatie heroverwegen consumenten hun prioriteiten.

Gelukkige mannen
Hoofdstuk 1

In de afgelopen drie jaar hebben consumenten hun uitgaven in de gaten gehouden: 84% van de wereldwijde consumenten geeft aan dat ze hun behoeften opnieuw evalueren om effectiever te winkelen: een stijging van 9% ten opzichte van 2022. En meer dan ooit hebben consumenten aangegeven dat ze hun manier van leven hebben aangepast om zich meer te concentreren op zaken die van waarde zijn.

Het percentage consumenten dat het erover eens is dat ze hun manier van leven hebben aangepast om zich meer te concentreren op zaken die van waarde zijn

Ondanks het feit dat ze budgetbewuster zijn, hebben 7 op de 10 consumenten aangegeven (een stijging van 11% ten opzichte van 2022) dat ze merken steunen die geld of goederen doneren aan doelen die belangrijk voor hen zijn, waarbij Italiaanse kopers met 84% de toon aangeven.

Consumenten die zich identificeren als vrouwen of non-binair, waren ook eerder geneigd om merken te steunen die doneren aan doelen waar ze om geven, in vergelijking met degenen die zich identificeren als mannen.

Mannen

Vrouwen

Non-binair
/overige

Dus welke kwesties zijn het meest top of mind?

Van armoede tot gezondheidszorg en het milieu, consumenten hebben veel aan hun hoofd. Maar voor het eerst in ons onderzoek stond economische onzekerheid in de top drie van de rangschikking van oorzaken die wereldwijd het belangrijkst voor hen zijn.

De top 5 doelen die wereldwijd het belangrijkst zijn voor consumenten:

 • Gezondheidszorg/toegang tot gezondheidszorg (32%)
 • Gezondheid en welzijn (27%)
 • Economische onzekerheid (23%)
 • Milieubewustzijn (21%)
 • Armoede (20%)

De top 5 doelen die het belangrijkst zijn voor Amerikaanse consumenten:

 • Aandacht voor geestelijke gezondheid (29%)
 • Gezondheidszorg/toegang tot gezondheidszorg (26%)
 • Economische onzekerheid (25%)
 • Mensenrechten en maatschappelijke kwesties (21%)
 • Daklozen (20%)
Citaatpictogram

Merken die deze periode van economische onzekerheid met succes willen doorstaan, moeten verder gaan dan de strategieën voor traditionele promoties en berichtgeving en op waarde gebaseerde innovatie omarmen die een betekenisvolle, positieve impact heeft op consumenten, het bedrijf en het merk. Uiteindelijk is het opbouwen van empathie, een emotionele band, vertrouwen en bekendheid van cruciaal belang.

Citaatpictogram

- Lindsay Pattison, Global Chief Client Officer, WPP

De top 3 doelen per generatie

Wat belangrijk is voor consumenten, verschilt sterk per regio en leeftijd. Van de verschillende ondervraagde generaties geven generatie Z-volwassenen eerder om sociale doelen, terwijl millennials, generatie X en boomers 3 eerder geven om gezondheidszorg en de economie.

Waarom merken hier aandacht aan zouden moeten besteden

Aangezien het koopgedrag van consumenten van invloed is op de markt, is het belangrijk voor merken om aandacht te besteden aan wat hun klanten belangrijk vinden, vooral nu ze extra goed op hun geld letten.

7 op de 10(70%) wereldwijde consumenten gelooft dat ze met hun koopgedrag invloed kunnen uitoefenen op merken en willen merken met goede bedoelingen steunen.

8 op de 10 (82%) wereldwijde consumenten heeft aangegeven dat het belangrijk is om eigenaren van kleine bedrijven te steunen of bij hen te kopen in tijden van economische onzekerheid. Hier zijn de oudere generaties het het meest mee eens.

 • Boomers: 85%
 • Generatie X: 83%
 • Millennials: 83%
 • Generatie Z: 79%

Meer dan 60% van de verkoop in de Amazon Store is afkomstig van onafhankelijke verkopers en dat zijn bijna allemaal kleine en middelgrote bedrijven. De kleine bedrijven die in de Amazon Store verkopen en floreren, vormen het hart van hun lokale gemeenschappen, en hieronder bevinden zich veel (familie)bedrijven die door vrouwen, zwarte eigenaren en militairen worden gerund, maar ook door ambachtelijke verkopers die handgemaakte producten maken.

Als consumenten actie ondernemen om merken te steunen waarvan de waarden overeenkomen met die van hen en de doelen steunen die belangrijk voor hen zijn, erkennen ze dat deze merken hun vertrouwen winnen.

Merkvertrouwen

Het winnen van het vertrouwen van de consument is essentieel voor merken. Hier lees je wat je kunt doen.

Gelukkige vrouw
Hoofdstuk 2

Van functionele voordelen zoals lage prijzen tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten of diensten en betrokkenheid bij sociale en ecologische doelen: er zijn veel manieren waarop merken vertrouwen kunnen winnen bij consumenten, maar niet alles weegt even zwaar bij consumenten.

De belangrijkste manieren waarop een merk het vertrouwen van de consument kan winnen:

 • Goede prijs-kwaliteitverhouding (39%)
 • Lage prijzen (26%)
 • Kwaliteitsproducten en -diensten (26%)
 • Producten en diensten die consistent en betrouwbaar zijn (20%)

Hoewel een goede prijs-kwaliteitverhouding voor alle generaties de beste manier is om vertrouwen te winnen, hebben sociale en ethische kwesties een aanzienlijke invloed op sommige generaties, waarbij generatie Z-volwassenen de behandeling van hun werknemers (14%) hoger rangschikken dan andere generaties. Boomers en generatie Z-volwassenen zijn het erover eens dat merken die het milieu beschermen een belangrijke manier zijn om vertrouwen te winnen (respectievelijk 18% en 17%), meer dan generatie X en millennials.

Nu consumenten hun behoeften meer dan ooit opnieuw evalueren, is het voor hen van cruciaal belang waar ze winkelen, hoe ze hun geld uitgeven, en ook het vertrouwen in de goederen en diensten van merken is van cruciaal belang. Wanneer consumenten het vertrouwen in een merk verliezen, kan dit verschillende redenen hebben.

Winkelen voor mannen

De belangrijkste manieren waarop een merk het vertrouwen van de consument kan verliezen:

 • Biedt geen goede prijs-kwaliteitverhouding (35%)
 • Biedt producten/diensten van slechte kwaliteit aan (35%)
 • Biedt geen consistente en betrouwbare producten/diensten aan (24%)
 • Slechte of oneerlijke service verlenen aan klanten (24%)
 • Een slechte ervaring hebben met het merk (23%)

Het verliezen van vertrouwen bij consumenten ziet er per generatie anders uit, waarbij generatie X en boomers aangeven dat het niet bieden van een goede prijs-kwaliteitverhouding de beste manier is om vertrouwen te verliezen (respectievelijk 40% en 39%), terwijl generatie Z en millennials zich meer zorgen maken over slechte productkwaliteit.

Consumenten verwachten meer van merken en het winnen van hun vertrouwen blijft zich ontwikkelen in lijn met hun waarden.

Wereldwijd zijn bijna 8 op de 10 (78%) consumenten het zat dat merken doen alsof ze niet verantwoordelijk zijn voor het milieu (een stijging van 7% op jaarbasis).

Er is werk aan de winkel voor merken om meer vertrouwen te winnen bij consumenten als het gaat om hun berichtgeving over de belangrijke kwesties van duurzaamheid en DEI.

Iets meer dan de helft van de respondenten (58%) heeft vertrouwen in de geloofwaardigheid van de berichtgeving van merken over duurzaamheid en DEI.

Naarmate merken hun vertrouwen bij kopers over de hele wereld blijven winnen en behouden, moeten ze meer mogelijkheden overwegen om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid, DEI en andere belangrijke kwesties voor consumenten onder de aandacht te brengen als ze van plan zijn om de merken te zijn die deze kopers zijn gaan kennen en waar ze op vertrouwen. In het bijzonder in het licht van veranderende wereldwijde kwesties en economische onzekerheid.

Citaatpictogram

Als merken consequent hun productbelofte nakomen om de prestaties op peil te houden en klanten tevreden te stellen, winnen en behouden ze elke dag het vertrouwen van de consument. Slimme campagnes trekken zeker de aandacht, maar blijven niet goed presteren als merken hun basisprincipes niet op hun consumenten hebben afgestemd. Geweldige marketing kan, wanneer deze is gebaseerd op een solide merkstrategie en een goed inzicht in de consument, het merk op alle fronten tot leven wekken.

Citaatpictogram

- Margaux Logan, SVP Head of Omnichannel and Emerging Marketplaces, Publicis

Duurzaamheid

Het milieu blijft een belangrijk aandachtspunt voor wereldwijde consumenten, zelfs te midden van andere dringende prioriteiten.

glimlachende man op een tablet
Hoofdstuk 3

Het aantal wereldwijde consumenten dat heeft aangegeven op zoek te zijn naar merken die duurzaam ondernemen, is met 6% gestegen in vergelijking met afgelopen jaar. Met een groeiend aantal (soms concurrerende) prioriteiten proberen consumenten een evenwicht te vinden tussen hun behoeften, waarden en budgetten. Toch heeft meer dan de helft van de consumenten (52%) aangegeven dat ze bereid zijn om meer te betalen voor een product met een duurzaamheidscertificaat van derden, en maar liefst 62% van de volwassen generatie Z-consumenten was bereid om het hogere prijskaartje te betalen, in vergelijking met slechts 41% van de boomers.

Duurzaamheid is een breed begrip met als belangrijkste milieukwesties voor consumenten onder andere:

 • Klimaatverandering/opwarming van de aarde (33%)
 • Plastic afval (24%)
 • Watervervuiling en drinkwaterkwaliteit (22%)
 • Oceanen en oceaanvervuiling (19%)
 • Luchtvervuiling en luchtkwaliteit (19%)
 • Verlies van natuurgebieden en parken voor wilde dieren (18%)

Jouw betrokkenheid bij duurzaamheid is belangrijk

Wereldwijd zijn consumenten het erover eens dat zorg voor het milieu belangrijk is, maar jongere consumenten en consumenten in delen van West-Europa zijn duidelijk over hun standpunt en zijn bereid om meer te investeren in merken die hun waarden delen.

Naarmate de koopkracht van jongere generaties toeneemt, kunnen hun waarden een grote rol spelen in hun bestedingsgewoonten, aangezien 6 op de 10 (65%) volwassenen van generatie Z en millennials hebben aangegeven dat het belangrijk is dat merken bij wie ze kopen zich inzetten voor duurzaamheid.

Om op authentieke wijze duurzaam denkende kopers te engageren, moet de berichtgeving van een merk termen bevatten die hen aanspreken.

Consumenten hebben een verhoogd bewustzijn als het gaat om termen die met duurzaamheid te maken hebben. De vijf meest bekende termen op het gebied van duurzaamheid voor consumenten zijn onder andere:

 • Klimaatverandering
 • Opwarming van de aarde
 • Milieuvriendelijk
 • Biologisch afbreekbaar
 • Organisch

Consumenten zijn echter minder bekend met termen zoals CO2-neutraal (59%), netto CO2-uitstoot van nul (58%) en greenwashing (41%); deze term was het minst bekend.

Het nauwkeurig en op authentieke wijze voorlichten van consumenten over het gebruik van duurzaamheidstermen is belangrijk voor merken, vooral om het vertrouwen van consumenten en de geloofwaardigheid van hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder op te bouwen.

Het is belangrijk dat merken inzicht hebben in hun positionering op het gebied van berichtgeving over duurzaamheid en dat ze op geen enkele manier aan greenwashing doen, bijvoorbeeld door capaciteiten samen te voegen of duurzaamheidsinspanningen of -vereisten te simplificeren, en dat ze zo transparant mogelijk zijn.

Manieren waarop merken kunnen helpen om duurzaam denkende consumenten met meer gemak te laten winkelen

Merken kunnen veel acties ondernemen om hun duurzamere inspanningen onder de aandacht te brengen, vooral als het gaat om hun productaanbod.

Citaatpictogram

In combinatie met materiële en meetbare vooruitgang kunnen statistieken boekdelen spreken. Consumenten willen meer transparantie in de supply chain van een merk, details over de herkomst ervan en verwijderingsmethoden. Het kenbaar maken van deze inspanningen via productbeschrijvingen, op verpakkingsmaterialen en via de eigen aanwezigheid van een merk kan helpen om potentiële kopers te informeren en kan toonaangevende bedrijven helpen om zich te onderscheiden van hun concurrentie.

Citaatpictogram

- Kieley Taylor, Global Head of Strategic Partnerships, GroupM

Consumenten doen hun eigen onderzoek als het gaat om het zoeken naar duurzamere opties voordat ze iets kopen, en ze zijn het meest geneigd om producten met geloofwaardige certificeringen van derden te vertrouwen (35%, een stijging van 2% op jaarbasis) bij het nemen van hun beslissingen.

Volgens consumenten zijn de meest betrouwbare bronnen bij het onderzoeken van duurzaamheid/duurzame opties voorafgaand aan de aankoop:

 • Certificeringen van derden (35%)
 • Zoekmachines (33%)
 • Experts en belangenbehartigers op het gebied van duurzaamheid (29%)
lezende vrouw

Merken moeten overwegen of het waardevol is om hun producten of diensten te kwalificeren via geloofwaardige certificeringen van derden om duurzaam denkende consumenten te helpen bij hun shoppingervaring.

Programma's zoals Climate Pledge Friendly (CPF) helpen dat mogelijk te maken door producten met duurzaamheidscertificeringen uit te lichten via hun CPF-badge op producten.

Climate Pledge Friendly

In 2022 is de verkoop van Amerikaanse CPF-producten (Climate Pledge Friendly) op het gebied van mode, gezondheid en schoonheid, levensmiddelen en auto's met 84% gestegen op jaarbasis. CPF gebruikt duurzaamheidscertificeringen om producten uit te lichten die hun toewijding aan het helpen behouden van de natuur ondersteunen, terwijl ze hun verkooppartners aanmoedigen om prioriteit te geven aan duurzamere praktijken.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI)

Meer diversiteit, gelijkheid en inclusie is belangrijk voor consumenten en jongere generaties eisen meer van merken.

man op een laptop
Hoofdstuk 4

Wereldwijd blijven consumenten DEI waarderen, aangezien 7 op de 10 (73%) het belangrijk vinden dat merken waarvan ze kopen actie ondernemen om DEI te promoten. Dat is 7% meer dan vorig jaar en generatie Z-volwassenen verwachten meer van merken op dit gebied (77%).

Hoe kunnen merken dan op een authentieke wijze aan deze verwachtingen voldoen?

Consumenten zien waarde in bedrijven die DEI opnemen in hun belangrijkste aanbod, zoals hun producten of diensten, en verwachten ook dat ze DEI buiten hun bedrijf toepassen en actie ondernemen in gemeenschappen.

Vrouw met een vlag

Volgens consumenten zijn de meest authentieke manieren voor merken om hun DEI-toezeggingen te tonen onder andere:

Bredere acties en ondersteuning buiten het hoofdaanbod van een merk (52%)

Rechtstreeks via het kernaanbod van een merk (48%)

Dit houdt in dat merken moeten nadenken over beide soorten uitvoerbare mogelijkheden (zoals interne zakelijke acties en externe maatschappelijke acties) om zich op authentieke wijze in te zetten voor DEI op manieren die consumenten verwachten.

Bij jongere generaties staat de betrokkenheid van bedrijven bij DEI hoger in de rangschikking (77% voor generatie Z-volwassenen en 75% voor millennials); als merken naar de toekomst kijken, willen ze daarom misschien een combinatie overwegen om ervoor te zorgen dat ze DEI opnemen in het DNA van hun bedrijfsmerk en door middel van hun acties in hun gemeenschappen. Deze inspanningen kunnen helpen om het vertrouwen te winnen van consumenten en toekomstige generaties kopers.

Citaatpictogram

We verwerken diversiteit in de structuur van wie we zijn als merk en wat we vertegenwoordigen naar onze klanten toe. We blijven standvastig in ons traject op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) en zijn ons werk blijven opschalen met behulp van technologie.

Citaatpictogram

- Candi Castleberry, Vice President Inclusive Experience and Technology, Amazon

Consumenten verwachten dat merken zich richten op specifieke aspecten van DEI

Er zijn veel gebieden van DEI waar consumenten belang aan hechten en deze zijn belangrijk voor merken om rekening mee te houden wanneer ze met consumenten in contact komen, zodat ze de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden bij deze gevoelige onderwerpen.

De belangrijkste aspecten van DEI die van groot belang zijn voor wereldwijde consumenten zijn onder andere:

 • Gendergelijkheid (29%)
 • Rassengelijkheid (27%)
 • Inkomen (20%)
 • Onderwijs (20%)
 • Leeftijd (20%)
 • Emotionele, psychologische of geestelijke gezondheidsproblemen (19%)
 • Lichamelijke beperking (19%)

De 4 aspecten van DEI die het belangrijkste zijn voor Amerikaanse consumenten:

 • Rassengelijkheid (31%)
 • Gendergelijkheid (24%)
 • Emotionele, psychologische of geestelijke gezondheid (23%)
 • Inkomen (19%)

Sommige prioriteiten wegen voor bepaalde generaties zwaarder dan voor andere. Hoewel gendergelijkheid het belangrijkste onderwerp is voor alle generaties, rangschikken boomers leeftijd (31%) als tweede prioriteit, in tegenstelling tot zowel volwassen generatie Z als millennials die rassengelijkheid het op één na belangrijkste onderwerp vinden.

Citaatpictogram

Jongere generaties consumenten willen zichtbare, duurzame investeringen zien in diversiteit, gelijkheid en inclusie om aan te tonen dat dit een prioriteit is voor de lange termijn. Ze verwachten acties van bedrijven en merken die niet alleen een afspiegeling zijn van hun gemeenschappen, maar die gemeenschappen ook verbeteren en naar een hoger niveau tillen.

Citaatpictogram

- Evaristus Mainsah, Vice President People, Experience and Technology, Amazon

Merken moeten voldoen aan de veranderende DEI-verwachtingen van consumenten, vooral in bepaalde industrieën.

Terwijl merken over de hele wereld zich inzetten om jaren van ondervertegenwoordiging, vooroordelen en ontoegankelijkheid op authentieke wijze met elkaar te verzoenen, hebben consumenten hun zinnen gezet op bepaalde industrieën om een impactvolle verandering teweeg te brengen.

Amazon heeft de Black Business Accelerator (BBA) gelanceerd om te helpen bij het opbouwen van duurzame diversiteit en om groeimogelijkheden te bieden aan bedrijven in zwarte handen. De BBA streeft naar economische rechtvaardigheid voor bedrijven die door zwarte mensen worden gerund, door ondernemers bronnen te bieden om zich te ontwikkelen tot zakelijke leiders.

Bijna de helft van de consumenten in de zeven onderzochte landen vindt het belangrijk dat de bedrijven/merken waarbij ze aankopen doen zich inzetten voor DEI, in industrieën zoals levensmiddelen (49%), mode (49%), reizen en horeca (48%), entertainment (48%) en consumentenproducten (48%).

Wanneer merken hun betrokkenheid bij DEI tonen door het niet alleen in het DNA van hun bedrijf op te nemen, maar ook door de acties die ze in hun gemeenschappen ondernemen, zullen consumenten dit opmerken.

Citaatpictogram

Echte verandering kost tijd, maar zolang we ons blijven inzetten om authenticiteit te omarmen in alles wat we doen, blijven we in de goede richting bewegen en een industrie creëren die inclusief, gastvrij en versterkend is voor iedereen.

Citaatpictogram

- Zach Harris, Vice President Commercial Marketing, PepsiCo Beverages Noord-Amerika

Conclusie

Conclusie

Nu merken op zoek zijn naar een diepere, authentieke band met consumenten, moeten ze rekening houden met een groot aantal elementen die vandaag de dag van invloed zijn op kopers. Van consumentenwaarden tot de wereldeconomie, deze factoren wegen zwaar door in de hoofden en wallets van shoppers. Hoewel de economische onzekerheid ervoor heeft gezorgd dat ze hun uitgaven en wat ze bereid zijn te betalen opnieuw evalueren, spelen consumentenwaarden nog steeds een belangrijke rol in hun besluitvorming over bij welke merken ze kopen, welke ze vertrouwen en wat ze verwachten van merken op het gebied van deze belangrijke onderwerpen. Dit is het moment voor merken om hun betrokkenheid duidelijk te laten zien door middel van authentieke acties, zowel intern als extern, om aan te tonen op welke manier ze op één lijn zitten met de waarden van consumenten.

Over het onderzoek

Door te engageren en in contact te komen op basis van gedeelde waarden, kunnen merken het vertrouwen winnen en loyaliteit opbouwen die de basis vormen voor langdurige relaties. Daarom hebben we dit onderzoek voor het derde jaar op rij laten uitvoeren, omdat de gevoelens van consumenten snel veranderen. Om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en beweegredenen van consumenten, heeft Amazon Ads een online enquête laten uitvoeren door Environics Research onder 7213 consumenten in zeven belangrijke landen.

 • Canada (1003 consumenten)
 • Frankrijk (1019 consumenten)
 • Duitsland (1008 consumenten)
 • Italië (1011 consumenten)
 • Spanje (1042 consumenten)
 • Verenigd Koninkrijk (1003 consumenten)
 • Verenigde Staten (1127 consumenten)
Bijlage
Het percentage consumenten dat het eens is met de volgende stellingenWereldwijdCanadaFrankrijkDuitslandItaliëSpanjeVerenigd KoninkrijkVerenigde Staten
Meer merken moeten hun steentje bijdragen om de wereld te helpen, vooral in moeilijke tijden als deze.88%88%87%84%92%90%87%84%
Ik vind het belangrijk dat merken actie ondernemen in tijden van humanitaire crisissen en natuurrampen.82%81%85%79%87%89%77%79%
De kans is groter dat ik producten of diensten koop van merken waarvan de waarden overeenkomen met die van mijzelf.81%80%82%74%86%85%77%79%
Ik vind het geweldig als een merk me op de een of andere manier kan inspireren.79%77%77%74%81%86%77%81%
Ik maak er een punt van om merken te steunen die geld of goederen doneren aan doelen die voor mij belangrijk zijn.71%68%68%66%84%79%62%70%
Ik geloof dat ik kan stemmen met mijn geld en dat ik merken kan ondersteunen die zich goed gedragen.70%73%68%65%70%70%65%75%
Ik ben eerder geneigd om een item te kopen van een merk dat bereid is om een standpunt in te nemen over maatschappelijke kwesties en conflicten.69%66%70%67%77%72%65%65%
Ik ben bereid om meer te betalen voor merken, producten en diensten die echt authentiek zijn.68%63%65%64%78%67%67%71%
Ik ben het zat dat merken doen alsof ze niet verantwoordelijk zijn voor het milieu.78%77%79%75%84%79%77%75%
Ik vermijd het gebruik van diensten of producten van bedrijven die volgens mij een slechte reputatie hebben op milieugebied.67%67%69%66%71%74%65%62%
Ik ben actief op zoek naar merken die duurzaam ondernemen.66%63%72%65%74%69%57%63%
Ik ben bereid om meer te betalen voor een milieuvriendelijk product.61%59%65%55%70%62%55%60%
Ik doe geen concessies aan de producten of diensten die ik koop, omdat ik het belangrijk vind om merken te steunen die aansluiten bij mijn waarden, ongeacht hoeveel ze kosten of de staat van de huidige economie.61%53%62%57%70%67%55%59%
Iedereen mag zijn eigen levensstijl, religieuze overtuigingen en seksuele voorkeuren hebben, zelfs als ze daardoor anders zijn dan anderen.87%90%84%84%90%89%89%86%
Als je wilt leren en groeien in het leven, is het essentieel om verschillende soorten mensen met allerlei achtergronden te ontmoeten en met hen te praten.85%87%83%81%88%84%87%85%
Ik leer veel door mensen te ontmoeten die anders zijn dan ik.84%88%80%77%86%86%85%85%
Het is voor mij belangrijk dat merken waarvan ik koop, actie ondernemen om diversiteit, gelijkheid en inclusie te promoten.73%70%77%63%84%78%70%69%
Ik wil meer diversiteit zien op het gebied van adverteren (dat wil zeggen, mensen van alle geslachten, rassen en seksuele identiteiten).68%66%69%55%72%75%69%70%
Ik vertrouw op de geloofwaardigheid van de berichtgeving van merken over diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI).58%56%58%51%65%65%54%57%
Ik wil zelf bepalen wanneer en waar ik interactie heb met een merk.90%90%86%87%93%92%90%90%
Ongeacht het type product, wanneer ik iets koop, is de prijs altijd erg belangrijk.84%89%82%78%82%86%88%85%
Ik evalueer mijn behoeften steeds vaker opnieuw om effectiever te kunnen winkelen.84%83%86%78%90%88%79%81%
Ik probeer veel informatie over producten te verzamelen voordat ik een belangrijke aankoop doe.80%83%78%79%85%76%82%81%
Ik heb onlangs mijn manier van leven aangepast om me meer te concentreren op dingen die voor mij echt belangrijk zijn.77%79%74%77%77%77%75%78%
De meeste kleine bedrijven doen hun best om hun klanten hoogwaardige goederen en diensten te leveren.83%87%81%83%77%79%86%86%
Het is belangrijk voor mij om eigenaren van kleine bedrijven te ondersteunen en ervan te kopen, vooral in tijden van economische onzekerheid.82%81%85%80%83%86%78%83%
Kleine bedrijven proberen over het algemeen een eerlijk evenwicht te vinden tussen winst en het algemeen belang.74%75%77%71%71%68%76%77%

1 Amazon Ads in samenwerking met Environics Research, 2023 Higher Impact-rapport, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
2 Vergelijkingen op jaarbasis weerspiegelen wijzigingen in de regionale steekproef van respondenten, waarbij Japan is opgenomen in de gegevensanalyse van 2022, maar niet in 2021 of 2023. Italië en Spanje zijn nieuw in het onderzoek van 2023 en waren niet opgenomen in het onderzoek van 2021 of 2022.
3 Deze studie categoriseert demografische generaties op basis van geboortejaar: Volwassen generatie Z (1995-2005), millennials (1980-1994), generatie X (1965-1979) en boomers (1945-1964).