Chương trình đào tạo bán hàng của Amazon Ads (Trung Quốc)

Chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển. Chương trình đào tạo bán hàng của Amazon Ads hoan nghênh bạn đăng ký và trở thành người đào tạo bán hàng.

Chương trình đào tạo bán hàng của Amazon Ads (Trung Quốc)

Giới thiệu về chương trình

Amazon Ads đã ra mắt Chương trình đào tạo bán hàng vào tháng 1 năm 2020. Chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia quảng cáo có kinh nghiệm thực tiễn phong phú về mảng tiếp thị để chia sẻ kinh nghiệm và các trường hợp họ gặp trong thực tế dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp người bán hàng trên Amazon cải thiện hiệu suất. Cùng lúc đó, những người đào tạo bán hàng có thể xây dựng hồ sơ chuyên môn của họ và tăng cường giao tiếp với những người thuộc cùng lĩnh vực.

Chào mừng bạn đến với Chương trình đào tạo bán hàng của Amazon Ads

Lợi ích cho Người đào tạo bán hàng

Là một Người đào tạo bán hàng, bạn sẽ:

 • Liên lạc chặt chẽ với Amazon Ads để nhận thông tin quảng cáo và hướng dẫn thực tiễn
 • Nhận chứng nhận chính thức và tổ chức các buổi đào tạo với trưởng phòng đào tạo của Amazon
 • Tham gia vào các sản phẩm beta quảng cáo mới nhất
 • Tham gia nhóm Người đào tạo bán hàng và tích lũy kinh nghiệm thông qua giao tiếp chuyên sâu với các chuyên gia quảng cáo
 • Tham gia các hoạt động khác nhau tại Amazon để khám phá nhiều cơ hội kết nối hơn
 • Xây dựng hồ sơ cá nhân, mở rộng tầm ảnh hưởng và vòng kết nối xã hội, đồng thời cải thiện kỹ năng nói và thuyết trình của bạn
 • Có cơ hội nhận chiết khấu quảng cáo

Các hình thức hợp tác chính giữa Amazon Ads và Người đào tạo bán hàng như sau:

 • Chương trình phát sóng trực tuyến toàn quốc
 • Chia sẻ và truyền thông ngoại tuyến trong khu vực
 • Đồng sáng tạo nội dung đào tạo chất lượng
 • Hợp tác để quảng bá trên mạng xã hội
 • Hợp tác trong tiếp thị và quảng bá

Yêu cầu về ứng viên

Yêu cầu cơ bản

 • Người bán hàng trên Amazon có kinh nghiệm quảng cáo
 • Người đào tạo có kinh nghiệm quảng cáo
 • Chuyên gia quảng cáo và mạng xã hội trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới

Trình độ chuyên môn

 • Làm quen với các giải pháp Amazon Ads trong hơn một năm
 • Có thể tóm tắt kinh nghiệm và chia sẻ các trường hợp thực tế

Quy trình tuyển mộ

Bước 1: Nhấp vào nút đăng ký để gửi thông tin

Bước 2: Nhận xác nhận đăng ký từ Amazon Ads

Bước 3: Chuẩn bị cho buổi thuyết trình và phản hồi

Bước 4: Vượt qua bài đánh giá và trở thành Người đào tạo bán hàng

Giới thiệu về thành viên chương trình

Vui lòng tham khảo danh sách bên dưới để biết các Người đào tạo bán hàng hiện có (danh sách được cập nhật hàng quý).

Người đào tạo bán hàng cấp cao của Amazon Ads1
Người đào tạo bán hàng của Amazon Ads2
Người đào tạo đối tác của Amazon Ads3

Người đào tạo bán hàng tại các sự kiện gần đây của Amazon Ads

1 Người đào tạo bán hàng cấp cao của Amazon Ads: Những người tham gia chương trình trên một năm, có nội dung chất lượng cao ổn định và tích cực hỗ trợ hợp tác trên nhiều kênh.
2 Người đào tạo bán hàng của Amazon Ads: Những người tham gia chương trình và tích cực hợp tác, trừ những người đã rời khỏi chương trình.
3 Người đào tạo đối tác của Amazon Ads: Người đào tạo bán hàng được các đại lý đối tác Chứng nhận toàn cầu của Amazon Ads đề xuất.