Chương trình đào tạo bán hàng của Amazon Ads

Chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển. Chương trình đào tạo bán hàng của Amazon Ads ở Trung Quốc đang tuyển người tham gia.

Giới thiệu dự án

Để mở rộng quy mô và làm phong phú thêm nội dung đào tạo của chúng tôi, Amazon Ads đã ra mắt Chương trình đào tạo bán hàng bên cạnh các chương trình đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến hiện có. Người đào tạo bán hàng được chứng nhận sẽ làm việc với nhóm Amazon Ads Trung Quốc để tiến hành đào tạo người bán, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và tạo các nghiên cứu điển hình. Đồng thời, thông qua hoạt động giao tiếp chặt chẽ, chúng tôi quảng bá lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

Đối tượng

Những người chúng tôi đang tìm kiếm:

  • Người bán hàng trên Amazon có kinh nghiệm quảng cáo
  • Người đào tạo có kinh nghiệm quảng cáo
  • Các nhà quảng cáo có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội

Yêu cầu:

  • Có hơn 1 năm kinh nghiệm về Amazon Ads
  • Có thể tóm tắt kinh nghiệm và chia sẻ các trường hợp thực tế

Lợi ích cho người đào tạo bán hàng

Là một người đào tạo bán hàng, bạn sẽ:

  • Tạo nội dung với Amazon Ads, tìm hiểu trực tiếp về tin tức quảng cáo
  • Nhận chứng chỉ chính thức để đào tạo trên cùng khán đài với Quản lý đào tạo của Amazon
  • Là một trong những người đầu tiên trải nghiệm những sản phẩm mới ra mắt
  • Giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân trong ngành và mạng lưới quan hệ xã hội
  • Tham gia vào nhiều sự kiện chính thức của Amazon để khám phá nhiều cơ hội hợp tác hơn

Quy trình tuyển

Bước 1: Nhấp vào nút đăng ký để gửi thông tin

Bước 2: Nhận xác nhận đăng ký từ Amazon Ads

Bước 3: Chuẩn bị cho bài giảng thử nghiệm và đánh giá

Bước 4: Vượt qua bài đánh giá và trở thành một người đào tạo bán hàng