Tạo đối tượng tùy chỉnh bằng cách sử dụng các giao dịch mua hàng tại gian hàng thực của Whole Foods Market

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon Ads đã tung ra tín hiệu gian hàng thực đầu tiên trên Amazon DSP. Các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ hiện có thể tạo và tiếp cận đối tượng tùy chỉnh là những người mua hàng tại gian hàng thực của Whole Foods Market. Tính năng mới này cho phép các nhà quảng cáo xây dựng đối tượng với giai đoạn xem lại tùy chỉnh lên đến 365 ngày. Các nhà quảng cáo có thể tạo đối tượng Whole Foods Market và sử dụng chúng trong bất kỳ chiến dịch Amazon DSP nào.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với việc ra mắt đối tượng tùy chỉnh bằng cách sử dụng giao dịch mua hàng tại gian hàng Whole Foods Market, các nhà quảng cáo có thể tiếp cận những người mua sắm tại gian hàng thực một cách hiệu quả bằng các thông điệp thương hiệu có liên quan. Các nhà quảng cáo có thể sử dụng đối tượng này trong bất kỳ chiến dịch Amazon DSP nào và đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của mình để hiểu đối tượng đang hoạt động như thế nào, dẫn đến việc tạo vòng lặp phản hồi khép kín.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP