Trình tạo video quảng cáo giúp tạo video trực tuyến và video có nhiều tính năng nâng cao

Ngày 15 tháng 02 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây bạn có thể tạo các quảng cáo video mới nhanh chóng và dễ dàng bằng cách lựa chọn các mẫu có thể tùy chỉnh sẵn dùng trong Trình tạo video quảng cáo. Bạn cũng có thể nâng cấp các video hiện có, chẳng hạn như video được sử dụng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc truyền hình với các hình ảnh sản phẩm và thương hiệu để thúc đẩy các chiến dịch định hướng hiệu suất.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Nếu bán sản phẩm trên Amazon, bạn có thể xây dựng hoặc nâng cao video bằng cách kéo hình ảnh sản phẩm từ các trang chi tiết của mình và sử dụng các thuộc tính hợp tác thương hiệu của Amazon như xếp hạng sao hoặc huy hiệu đủ điều kiện cho Prime. Nếu không phải là người bán hàng trên Amazon, bạn có thể tải lên hình ảnh sản phẩm và thương hiệu của riêng mình. Bạn có thể sử dụng các hình nền tiêu chuẩn hoặc tải lên hình nền tùy chỉnh được xây dựng với mẫu Photoshop của Amazon. Bạn có thể kiểm tra nhiều phiên bản video, thử nghiệm các thông điệp khác nhau cho các đối tượng khác nhau. Có thể truy cập Trình tạo video quảng cáo bằng cách chọn tạo mới trong menu quảng cáo tại Amazon DSP .

Tìm hiểu thêm trên blog của chúng tôi.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP