Thay đổi sắp tới về hỗ trợ trang đích Sponsored Brands

Ngày 05 tháng 04 năm 2021

Điều gì sẽ thay đổi?

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 06 năm 2021, Sponsored Brands campaign sẽ hỗ trợ các trang đích sau:

 • Gian hàng
 • Trang danh sách sản phẩm
 • Hiển thị các loại trang đích chiến dịch
 • Duyệt trang

Tại sao điều này quan trọng?

Các trang kết quả mua sắm tùy chỉnh và các trang đích tùy chỉnh khác sẽ không còn được hỗ trợ để sử dụng làm trang đích trong Sponsored Brands campaign. Các chiến dịch hiện có với các trang đích tìm kiếm sẽ tự động được chuyển đổi thành trang danh sách sản phẩm. Các chiến dịch sử dụng các loại trang đích tùy chỉnh khác sẽ bị tạm dừng vào ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Để cải thiện trải nghiệm người mua hàng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trang danh sách sản phẩm để quảng bá danh sách các sản phẩm hoặc trang đích của Gian hàng để đảm bảo trải nghiệm chiến dịch và trang đích nhất quán.

Nếu bạn có các chiến dịch đang hoạt động với các thể loại tìm kiếm hoặc trang đích khác và bạn muốn duy trì hoạt động trên Sponsored Brands, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn trước ngày 30 tháng 06 năm 2021 và lưu trữ các chiến dịch này. Sau đó, bạn sẽ cần tạo lại các chiến dịch này bằng cách sử dụng trang danh sách sản phẩm hoặc Gian hàng làm trang đích. Nếu bạn muốn kết thúc bất kỳ chiến dịch nào trong số này, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn trước ngày 30 tháng 06 năm 2021 và lưu trữ chúng.

Tính năng hiện khả dụng tại khu vực nào?

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
 • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà cung cấp
 • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo
 • API Amazon Advertising