Tài khoản người quản lý cho quảng cáo được tài trợ và Amazon DSP

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Những gì đã được triển khai?

Các nhà quảng cáo trên toàn thế giới giờ đây có một chế độ xem thống nhất cho cả quảng cáo được tài trợ và quảng cáo Amazon DSP trong một trang tổng quan duy nhất.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Với tài khoản người quản lý, bạn có thể thiết lập cấu trúc tài khoản phản ánh toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trên Amazon. Sau khi thiết lập một lần, bạn có thể sử dụng tài khoản người quản lý để chuyển đến quảng cáo được tài trợ hoặc chiến dịch Amazon DSP của mình. Tính năng này cho phép bạn theo dõi hiệu suất tổng thể, nhấp vào tài khoản cần theo dõi và thực hiện mọi hoạt động tối ưu cần thiết.

Lợi ích:

 • Tổng quan: Xem và xuất các chỉ số về hiệu suất và tỷ lệ truyền tải trong các chương trình quảng cáo phễu đầy đủ (doanh số, mức chi tiêu, số lượng đơn hàng, số lượt nhấp chuột, số lượt hiển thị, số lượt xem trang chi tiết, tỷ lệ mua hàng, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS), v.v.). trong tệp CSV.
 • Di chuyển trong hệ thống dễ hơn: Dễ dàng di chuyển giữa các chiến dịch quảng cáo được tài trợ và chiến dịch hiển thị của bạn. Với công cụ chuyển tài khoản mới, bạn chỉ cần đăng nhập một lần sau đó chuyển tác vụ giữa các loại chiến dịch khác nhau.
 • Quản lý người dùng và quyền truy cập: Giờ đây, bạn có thể cấp cho người dùng quyền truy cập vào một tập con tài khoản bằng cách nhóm các nhà quảng cáo trong tài khoản người quản lý. Bằng cách này, nếu là một đại lý, bạn có thể tạo tài khoản người quản lý thay mặt cho nhà quảng cáo và cấp cho họ quyền truy cập vào các chỉ số về hiệu suất.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo bằng thông tin đăng nhập hiện tại của bạn. Tạo tài khoản người quản lý bằng cách chọn tên, loại tài khoản và liên kết tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ Amazon DSP, Trung tâm hỗ trợ bảng điều khiển quảng cáo hoặc tải xuống hướng dẫn bắt đầu nhanh.

Khu vực khả dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP
 • Bảng điều khiển quảng cáo
 • Amazon Ads API