Nguồn cung cấp video Twitch hiện đã có trong Amazon DSP

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Tính năng mới nào được ra mắt?

Khi tạo mục dòng video, bạn có thể chọn Twitch làm nguồn cung ứng để chạy các chiến dịch quảng cáo video trên trang web Twitch, ứng dụng di động và ứng dụng TV được kết nối.

Nguồn cung ứng Amazon DSP Twitch

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Thêm Twitch vào chiến dịch của bạn giúp bạn tiếp cận với đối tượng tương tác cao đang xem nội dung phát trực tiếp trên Twitch.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Twitch.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Dịch vụ quản lý
 • Kênh

 • Amazon DSP