Các thông tin sự kiện phương tiện truyền thông video Twitch hiện đã có trên Amazon Marketing Cloud

Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các thông tin sự kiện phương tiện truyền thông video Twitch được mua qua Amazon DSP hiện đã có trên Amazon Marketing Cloud.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể chạy truy vấn về các thông tin sự kiện phương tiện truyền thông Twitch trong Amazon Marketing Cloud để nắm được thông tin chuyên sâu về phạm vi tiếp cận, tương tác và chuyển đổi trong các chiến dịch video Twitch. Ngoài ra, bạn có thể phân tích tùy chỉnh phương tiện truyền thông video Twitch và các nguồn cung cấp phương tiện truyền thông khác, trong đó có quảng cáo được tài trợ, hiển thị, Quảng cáo truyền hình trực tuyến, video và âm thanh. Điều này giúp bạn có được thông tin chi tiết toàn diện về phương tiện truyền thông liên quan các đối tượng, hành trình của khách hàng và hiệu quả của kênh.

Twitch là một dịch vụ truyền phát trực tiếp và là cộng đồng nhiệt tình dành cho game thủ và người hâm mộ. Cùng với nhau, Twitch và Amazon Ads mang đến cho người tiêu dùng hiện đại các nội dung hấp dẫn, trải nghiệm nhập vai, cơ hội để kết nối với mọi người và các thương hiệu có cùng niềm đam mê. Bổ sung chiến dịch video Twitch vào chiến lược truyền thông hỗn hợp của bạn để tương tác với cộng đồng Twitch và tiếp cận một nhóm đối tượng rộng lớn và riêng biệt.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo Amazon Marketing Cloud đã đăng ký và đã mua các chiến dịch phương tiện truyền thông video Twitch thông qua Amazon DSP. Gồm cả nhà quảng cáo tự phục vụ và nhà quảng cáo dịch vụ quản lý của Amazon DSP.

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Amazon Marketing Cloud
  • API Amazon Marketing Cloud