Các đối tượng Twitch trong Công cụ tạo đối tượng hiện đã có trong phiên bản beta

Ngày 1 tháng 6 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các đối tượng Twitch hiện có sẵn cho các nhà quảng cáo trên toàn thế giới trong Công cụ tạo đối tượng của Amazon DSP.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Xây dựng các đối tượng dựa trên tín hiệu phát trực tuyến bằng Twitch. Sử dụng Công cụ tạo đối tượng, giờ đây bạn có thể xây dựng và tương tác với các đối tượng đã phát trực tiếp nội dung trên Twitch dựa trên các kênh, thể loại hoặc trò chơi có giai đoạn xem lại trong 30 ngày. Bạn cũng sẽ có thể tăng cường các đối tượng này bằng các tín hiệu mua sắm và phát trực tuyến của Amazon có sẵn trên Công cụ tạo đối tượng ở mức độ dòng chi tiết.

Tính năng này hiện có sẵn cho khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ, Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP