Thông báo ra mắt tính năng

Khoảng không quảng cáo hiển thị Twitch hiện đã có trong Amazon DSP

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Khoảng không quảng cáo hiển thị Twitch hiện đã có sẵn trong Amazon DSP cho cả nhà quảng cáo được quản lý và tự phục vụ trên toàn cầu. Các nhà quảng cáo có thể kết hợp Twitch vào các chiến dịch hiển thị trên web của họ dưới dạng khoảng không quảng cáo đấu giá mở không đảm bảo.

Các nhà quảng cáo sẽ có quyền truy cập vào Quảng cáo hiển thị trong luồng của Twitch và khoảng không quảng cáo hiển thị tiêu chuẩn. Quảng cáo hiển thị trong luồng của Twitch là đơn vị quảng cáo 728x90 hiển thị ngay dưới trình phát video Twitch và quảng cáo hiển thị tiêu chuẩn là các đơn vị 728x90 và 300x250 xuất hiện trên các trang trình duyệt của Twitch.

Quảng cáo hiển thị trong luồng của Twitch
Khoảng không quảng cáo hiển thị tiêu chuẩn

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Quảng cáo hiển thị Twitch trong Amazon DSP có thể giúp cung cấp phạm vi tiếp cận mới và gia tăng đến các đối tượng của riêng Amazon. Khoảng không quảng cáo độc đáo này sẽ bổ sung thêm tùy chọn về nguồn cung có lập trình trong Amazon DSP cho các nhà quảng cáo. Quảng cáo hiển thị Twitch cung cấp cho nhà quảng cáo các định dạng mới hiển thị ở vị trí nổi bật nhưng không gây gián đoạn để kết nối với cộng đồng Twitch.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP