Thông báo ra mắt tính năng

Phân tích bảng quản lý chiến dịch với báo cáo đơn vị thời gian

Ngày 06 tháng 10 năm 2022

Ra mắt tính năng nào?

Bảng quản lý chiến dịch là nguồn thông tin về hoạt động giao hàng và hiệu suất ở cấp nhà quảng cáo, cấp đơn hàng và cấp mục hàng. Bản phát hành này cho phép khách hàng phân tích nhanh bảng quản lý chiến dịch ở nhiều cấp độ đơn vị thời gian trong chế độ xem mới.

Chúng tôi đã ra mắt:

  1. Thông tin phân tích thời gian sẽ được hiển thị dưới dạng các hàng lồng nhau theo đơn hàng và mục hàng trong bảng quản lý chiến dịch.
quản lý chiến dịch

Lựa chọn phân tích mặc định sẽ hiện ra dưới dạng “None” (Không có) ở đầu bảng quản lý chiến dịch, người dùng được tùy chọn mở rộng hàng trong bảng quản lý chiến dịch ở chế độ xem lồng nhau bằng cách nhấp vào “Apply” (Áp dụng) sau khi lựa chọn chế độ phân tích “Time” (Thời gian).

bảng quản lý chiến dịch theo đơn vị thời gian

Sau khi nhấp vào chế độ phân tích “Time“, người dùng sẽ được tùy chọn một trong các đơn vị thời gian (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và ngày trong tuần) để phân tích thông tin trong bảng quản lý chiến dịch ở chế độ xem lồng nhau trên các trang Nhà quảng cáo/đơn hàng, nhà quảng cáo/mục và đơn hàng/mục.

Vì sao tính năng này quan trọng?

Bản phát hành này hỗ trợ khách hàng của Amazon Ads phân tích hiệu quả hiệu suất chiến dịch và xu hướng giao hàng ở cấp đơn hàng và mục hàng thông qua việc lập biểu đồ và các bảng quản lý chiến dịch. Khách hàng có thể phân tích chuỗi thời gian theo chế độ xem hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và ngày trong tuần.

Tính năng này được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thỗ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP