Trang nhắm mục tiêu trong bảng điều khiển Amazon Advertising

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

Tính năng mới nào sẽ được ra mắt?

Hiện có thể xem trang Nhắm mục tiêu ở chế độ xem cấp tài khoản trong trình quản lý chiến dịch của bảng điều khiển quảng cáo. Trang này hiển thị danh sách đầy đủ tất cả các mục tiêu tự động, từ khóa, sản phẩm và đối tượng khách hàng cho các chiến dịch cũng như nhóm quảng cáo Sponsored ProductsSponsored Display. Bạn có thể xem các chỉ số phân phối và hiệu suất cho từng mục tiêu cũng như các mục tiêu có hiệu quả cao và thấp nhất để nhanh chóng xác định cơ hội.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Giờ đây, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách phân tích và tối ưu hóa tất cả các mục tiêu cho các chiến dịch cũng như nhóm quảng cáo Sponsored Products và Sponsored Display trên một trang duy nhất. Trước đây, việc phân tích hiệu suất mục tiêu và tối ưu hóa giá thầu được thực hiện dựa trên các báo cáo có thể tải xuống và việc điều hướng đến các chiến dịch và nhóm quảng cáo riêng lẻ. Hiện tại, trên trang Nhắm mục tiêu, bạn có thể xem các chỉ số hiệu suất cho từng mục tiêu cũng như các mục tiêu hiện không đem lại kết quả cũng như các mục tiêu có hiệu quả cao nhất và thấp nhất dựa trên số lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và đơn hàng. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu và tắt hoặc bật lại mục tiêu mà không cần rời khỏi trang này.

Để truy cập trang Nhắm mục tiêu, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo và điều hướng đến trang Tất cả chiến dịch, tại đó bạn sẽ thấy chữ Nhắm mục tiêu ở đầu trang bên cạnh các tab Quản lý, Bản nháp, Cài đặt và Lịch sử.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất , Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng
  • Nhà xuất bản trực tiếp Kindle

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo