Cải tiến tối ưu hóa nhắm mục tiêu cho Sponsored Products

Ngày 17 tháng 2 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo trên toàn thế giới giờ đây có thể tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo trực tiếp từ trang cụm từ tìm kiếm của nhóm quảng cáo Sponsored Products được nhắm mục tiêu theo cách thủ công. Chúng tôi đã thêm các tùy chọn thêm dưới dạng [từ khóa/sản phẩm]thêm dưới dạng [từ khóa/sản phẩm] phủ định vào trang cụm từ tìm kiếm cho các nhóm quảng cáo được nhắm mục tiêu theo cách thủ công, cho phép bạn chuyển đổi cụm từ tìm kiếm thành mục tiêu mới hoặc mục tiêu phủ định trực tiếp trong trình quản lý chiến dịch.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng này giúp bạn đỡ tốn sức tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm chỉ còn một vài lượt nhấp chuột. Giờ đây, bạn có thể xem và quản lý nhắm mục tiêu chiến dịch cho báo cáo cụm từ tìm kiếm trong trình quản lý chiến dịch mà không cần phải tải xuống báo cáo và thêm các mục tiêu vào chiến dịch theo cách thủ công. Bạn có thể cải thiện hiệu suất chiến dịch bằng cách nhắm mục tiêu các từ khóa hoặc sản phẩm mà người mua hàng đang sử dụng để khám phá sản phẩm. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng xem các cụm từ tìm kiếm hoạt động như thế nào và thêm từ khóa và sản phẩm làm mục tiêu trực tiếp vào nhóm quảng cáo của bạn.

Khu vực khả dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Nhà xuất bản Kindle Direct
 • Nhà cung cấp sách
 • Kênh

 • Bảng điều khiển quảng cáo