Thông báo triển khai

Tín hiệu chuyển đổi của các dịch vụ phát trực tiếp hiện đã có trên Amazon Marketing Cloud

Ngày 22 tháng 8 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo có các Prime Video Channels hoặc ứng dụng truyền hình trực tuyến giờ đây có thể đo lường cách thức quảng cáo thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi thông qua các tín hiệu về tỷ lệ chuyển đổi nhờ quảng cáo tại Amazon Marketing Cloud (AMC).

Các tín hiệu về tỷ lệ chuyển đổi nhờ quảng cáo bao gồm:

 • Đăng ký dùng thử, đăng ký và mua nội dung từ Prime Video Channel của nhà quảng cáo
 • Số lượt tải xuống ứng dụng truyền hình trực tuyến của nhà quảng cáo trên Amazon Appstore cũng như số lượt đăng ký dùng thử, số lượt đăng ký và lượt mua nội dung

Các yêu cầu hướng dẫn đi kèm cũng được xuất ra để cung cấp các mẫu và hướng dẫn theo yêu cầu nhằm giúp người dùng bắt đầu phân tích liên quan.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước đây, các nhà quảng cáo có dịch vụ phát trực tuyến chỉ có thể phân tích các lượt tải xuống ứng dụng của mình thông qua quảng cáo trên Amazon Appstore trong AMC. Bản cập nhật này có thêm các tín hiệu về nhiều loại chuyển đổi hơn, bao gồm số lượt đăng ký dùng thử, số lượt đăng ký và lượt mua nội dung trong AMC, giúp các nhà quảng cáo thực hiện nhiều phân tích tùy chỉnh hơn, chẳng hạn như:

 • So sánh hiệu suất của các chiến dịch khác nhau trong việc thúc đẩy chuyển đổi
 • Đánh giá lộ trình dẫn đến sự đăng ký của người đăng ký trên các phương tiện và thiết bị
 • Đánh giá phân khúc đối tượng và các thuộc tính của những người đăng ký có trả tiền

Tính năng này hiện có ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
 • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Người dùng Amazon Marketing Cloud đã đăng ký có Prime Video Channels hoặc các ứng dụng truyền hình trực tuyến trên Amazon Appstore

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • AMC UI
 • AMC API