Giới thiệu tùy chọn sắp xếp sản phẩm được đề xuất cho Sponsored Products

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Tùy chọn sắp xếp được đề xuất trong bộ chọn sản phẩm hiện đã khả dụng cho các nhà cung cấp và người bán khi tạo Chiến dịch Sponsored Products. Khi bạn sử dụng tùy chọn sắp xếp được đề xuất, chúng tôi sẽ lọc danh mục của bạn để chọn các sản phẩm có cơ hội được nhấp vào cao nhất và sắp xếp chúng theo thứ tự cho bạn, trong đó các sản phẩm có nhiều khả năng thu hút người mua hàng nhất sẽ ở đầu danh sách.

Danh sách sản phẩm được đề xuất tính năng thả xuống

Danh sách sản phẩm được đề xuất tính năng thả xuống

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Đưa các sản phẩm được đề xuất vào chiến dịch Sponsored Products có thể giúp tăng cơ hội khách hàng tương tác với quảng cáo. Chúng tôi sử dụng các mô hình máy học để xác định các sản phẩm có khả năng khách hàng sẽ nhấp vào nếu được quảng cáo. Chúng tôi tạo ra dự đoán này dựa trên thông tin mà khách hàng có thể xem về sản phẩm, chẳng hạn như mô tả, hình ảnh và đánh giá của người mua hàng.

Tính năng hiện có tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Mỹ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo