Các chiến lược nhắm mục tiêu Sponsored Display mở rộng tại Ấn Độ và Nhật Bản

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display đến Ấn Độ và đối tượng Sponsored Display đến Nhật Bản.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký ở Ấn Độ hiện có thể truy cập tính năng mới nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display, cho phép tiếp cận khách hàng trên các trang chi tiết sản phẩm hoặc danh mục cụ thể trên Amazon. Ngoài ra, bạn có thể thêm tối đa 10.000 sản phẩm vào một chiến dịch và hưởng lợi từ khả năng “nhận thức về bán lẻ”, nghĩa là các chiến dịch sẽ tạm dừng nếu trong trường hợp sản phẩm của bạn bán hết nhanh do khuyến mãi hoặc ưu đãi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không lãng phí chi phí tiếp thị vào các quảng cáo không thể dẫn đến đơn đặt hàng.

Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký ở Nhật Bản hiện có thể truy cập tính năng tiếp thị lại lượt xem Sponsored Display và đối tượng xây dựng tùy chỉnh, giúp các nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng trong suốt hành trình mua hàng trên Amazon, bao gồm trang chủ Amazon. Các điều khiển linh hoạt cho phép bạn sử dụng quảng cáo hiển thị tự phục vụ để giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng mới và tiếp thị lại với quy mô lớn nhằm bổ sung cho các chiến dịch Sponsored Products và Sponsored Brands.

Tính năng hiện có tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: N hật Bản, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • API Amazon Advertising