Sponsored Display có thêm chức năng danh mục đầu tư

Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể tổ chức các chiến dịch Sponsored Display dựa trên Chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) với các chiến dịch quảng cáo được tài trợ khác thành các bộ sưu tập thể hiện cấu trúc doanh nghiệp của họ bằng danh mục đầu tư. Điều này giúp các thương hiệu đơn giản hóa việc lập hóa đơn, quản lý ngân sách tốt hơn và đánh giá hiệu suất ở mức độ cao dễ dàng hơn.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với tính năng Sponsored Display mới cho danh mục đầu tư, giờ đây bạn có thể linh hoạt sắp xếp các chiến dịch Sponsored Display với các chiến dịch Sponsored ProductsSponsored Brands theo cách có ý nghĩa cho bạn, chẳng hạn như theo thương hiệu, danh mục sản phẩm, dòng sản phẩm, cấu trúc tổ chức hoặc theo mùa. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm soát chi tiêu cũng như đánh giá và báo cáo về hiệu suất một cách dễ dàng hơn trên một bộ sưu tập các chiến dịch mà bạn đã tổ chức thành một danh mục đầu tư. Khi bạn hết ngân sách cho danh mục đầu tư, tất cả các chiến dịch trong danh mục đầu tư đó sẽ tự động tạm dừng cho đến khi bạn chọn kích hoạt lại các chiến dịch này bằng cách tăng ngân sách danh mục đầu tư. Bạn cũng có thể đánh giá hiệu suất như tổng chi tiêu tóm tắt cho một danh mục đầu tư trong bảng điều khiển cũng như xem các chiến dịch nào có liên quan đến danh mục đầu tư nào trong báo cáo có thể tải xuống nếu muốn. Việc sao kê thanh toán cũng tận dụng được cấu trúc danh mục đầu tư để bạn có thể xem số tiền mà danh mục đầu tư đã chi tiêu trong chu kỳ thanh toán. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ sao kê này với các bên liên quan hoặc khách hàng nội bộ mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ, Nhật Bản, Úc

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • API Amazon Advertising