Thông báo ra mắt tính năng

Sponsored Display ra mắt quảng cáo carousel trên thiết bị di động để giúp xây dựng nhận thức thương hiệu và nâng cao khả năng khám phá sản phẩm

Ngày 3 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã ra mắt trải nghiệm quảng cáo carousel chỉ dành cho thiết bị di động cho các chiến dịch có hình ảnh lối sống tùy chỉnh và logo thương hiệu để người mua hàng có thể khám phá thêm thông tin về sản phẩm và thương hiệu bằng cách vuốt sang phải. Định dạng quảng cáo mới này có thể giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của người mua hàng và hiệu suất chiến dịch quảng cáo.

Không có thay đổi nào trong bảng điều khiển quảng cáo hoặc trong quá trình tạo/chỉnh sửa chiến dịch. Các chiến dịch có hình ảnh tùy chỉnh và logo được tải lên sẽ tự động đủ điều kiện cho trải nghiệm quảng cáo mới này. Trải nghiệm quảng cáo mới sẽ được phân phối trên các vị trí dành riêng mới trên trang chủ gian hàng Amazon và trên các trang chi tiết sản phẩm.

quảng cáo carousel trên thiết bị di động

Trải nghiệm quảng cáo carousel có mức độ tương tác cao trên thiết bị di động có thể giúp thúc đẩy sự chuyển đổi và nhận thức thương hiệu.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với sự ra mắt tính năng này, chúng tôi giới thiệu một trải nghiệm quảng cáo hoàn toàn mới trên thiết bị di động có thể giúp bạn thúc đẩy mức độ tương tác của người mua sắm. Đây là trải nghiệm quảng cáo Sponsored Display đầu tiên có tính tương tác cao để giúp truyền cảm hứng cho người mua sắm thông qua hình ảnh lối sống khi họ tìm hiểu thông tin sản phẩm và thương hiệu bằng cách vuốt sang phải. Tính năng này cho phép các nhà quảng cáo Sponsored Display vượt ra ngoài thông tin sản phẩm và hình ảnh trang chi tiết tiêu chuẩn. Khả năng này sẽ giúp tạo ra một trải nghiệm mang tính tương tác cao hơn cho khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận thức thương hiệu, đồng thời thúc đẩy sự chuyển đổi.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh , Bỉ
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà quảng cáo có quyền sử dụng quảng cáo Sponsored Display
  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API