Sponsored Display ra mắt kiểm tra thời gian thực cho các dòng tiêu đề tùy chỉnh

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

Ra mắt tính năng gì?

Chúng tôi đã triển khai kiểm tra chính sách thời gian thực cho tiêu đề và logo tùy chỉnh cho Sponsored Display ở Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Tại sao nó quan trọng?

Sponsored Display cho phép bạn kể câu chuyện của mình cho người mua hàng với tiêu đề và logo tùy chỉnh trong quảng cáo. Bây giờ, khi bạn đang xây dựng một chiến dịch và muốn thêm tiêu đề và logo tùy chỉnh, bạn sẽ thấy kiểm tra chính sách thời gian thực trên tiêu đề trực tiếp trong trình tạo chiến dịch. Các kiểm tra chính sách này giúp bạn tránh các lý do từ chối sáng tạo hàng đầu, chẳng hạn như sai chính tả, cú pháp, nội dung quảng cáo và tuân thủ hình ảnh.

Tính năng có sẵn ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng nó?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập nó ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo