Nội dung trợ giúp trên trang cho Sponsored Display trên trình tạo chiến dịch

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã ra mắt nội dung trợ giúp trên trang cho Sponsored Display trong trình tạo chiến dịch thuộc bảng điều khiển quảng cáo Amazon ở Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Giờ đây, bạn có thể chọn nội dung trợ giúp trong trình tạo chiến dịch Sponsored Display để xem nội dung liên quan trong khi xây dựng chiến dịch của bạn. Tất cả chủ sở hữu thương hiệu giờ đây có thể tìm thấy nội dung giáo dục để tìm hiểu về các chiến lược nhắm mục tiêu của chúng tôi, thông tin sản phẩm khác và các phương pháp hay nhất trong trình tạo chiến dịch, giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách hiển thị nội dung trực tiếp trên trang.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Ai có thể sử dụng?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo