Sponsored Display ra mắt báo cáo mục tiêu phù hợp trong bảng điều khiển Amazon Ads

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Báo cáo mục tiêu phù hợp hiện đã có sẵn cho các nhà cung cấp và người bán hàng Sponsored Display đã đăng ký trong Amazon Brand Registry. Với việc phát hành báo cáo này, các nhà quảng cáo có thể tìm hiểu sâu về việc quảng cáo của họ được hiển thị trên những trang chi tiết sản phẩm nào. Báo cáo này có sẵn thông qua các báo cáo có thể tải xuống trong bảng điều khiển của Amazon Ads và API Amazon Ads.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Báo cáo mục tiêu phù hợp cung cấp thông tin về những ASIN nào và những trang chi tiết sản phẩm liên quan nào mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện và dẫn đến ít nhất một lần nhấp chuột. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display để tiếp cận các đối tượng trong một danh mục cụ thể như “giày chạy bộ”, giờ đây bạn không chỉ có thể phân tích hiệu suất ở cấp cụm từ nhắm mục tiêu (tức là danh mục “giày chạy bộ”) mà còn phân tích hiệu suất dựa trên những trang chi tiết sản phẩm cụ thể mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện trong danh mục đó. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để có được sự tự tin khi sử dụng danh mục hoặc phân đoạn động bằng cách hiểu rõ sản phẩm nào đang được nhắm mục tiêu.

Để biết thêm thông tin về tính năng mới ra mắt này trong API Amazon Ads, hãy xem phần Báo cáo Sponsored Display.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương Quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon Ads API
  • Bảng điều khiển quảng cáo