Sponsored Display mở rộng sang Úc và Hà Lan

Ngày 27 tháng 5 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display sang Úc và Hà Lan.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký ở Úc và Hà Lan hiện có quyền truy cập vào Nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display, cho phép họ tiếp cận khách hàng trên các trang chi tiết về sản phẩm hoặc danh mục cụ thể trên Amazon. Ngoài ra, bạn sẽ có thể thêm tối đa 10.000 sản phẩm vào một chiến dịch và hưởng lợi từ “nhận thức về bán lẻ”, nghĩa là các chiến dịch sẽ tạm dừng nếu sản phẩm bán hết nhanh do khuyến mãi hoặc giảm giá. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không tốn chi phí tiếp thị cho các quảng cáo không tạo ra đơn hàng.

Tính năng này khả dụng ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản, Ấn Độ, Úc

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Advertising API