Sponsored Display khởi chạy tính năng danh sách từ chối, giúp các thương hiệu quản lý quảng cáo

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Danh sách từ chối củaSponsored Display giờ đây đã có trong phần bảng điều khiển của Amazon Ads và API Amazon Ads dành cho các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký trong Amazon Brand Registry. Quảng cáo Sponsored Display phân phối ở mọi nơi khách hàng dành thời gian trên các kênh của bên thứ ba như các trang web và các ứng dụng di động. Tính năng danh sách từ chối trao cho bạn quyền kiểm soát nhằm quản lý sự hiện diện của thương hiệu ở mọi nơi khách hàng dành thời gian trên các kênh của bên thứ ba, không phù hợp với thương hiệu của bạn. Bạn có thể tải lên một danh sách từ chối gồm các trang web và các ứng dụng di động mà bạn không muốn hiển thị quảng cáo về các chiến dịch Sponsored Display của mình trên đó.

Trang danh sách từ chối

Trang danh sách từ chối hiện có sẵn khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký giờ đây sẽ được trang bị đầy đủ hơn để tương tác với các đối tượng khách hàng ở mọi nơi họ dành thời gian trong suốt hành trình mua sắm và giải trí của họ mà không cần bận tâm về việc quảng cáo của mình hiển thị trên các trang web và ứng dụng di động không phù hợp với thương hiệu. Danh sách từ chối cung cấp thêm một lớp bảo vệ bên cạnh chính sách an toàn thương hiệu toàn cầu của Amazon Ads nhằm giúp các nhà quảng cáo xóa các trang web hoặc ứng dụng di động nhìn chung an toàn cho thương hiệu nhưng không phù hợp với giá trị của thương hiệu. Ví dụ: một thương hiệu thực phầm thuần chay có thể chọn không quảng cáo trên các trang web nói về các sản phẩm làm từ thịt để bảo vệ danh tiếng của mình, mặc dù trang web đó không chứa các nội dung nhạy cảm.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API