Sponsored Display bổ sung chỉ số cho các chiến dịch tiếp cận

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã bổ sung chỉ số cho các chiến dịch tiếp cận của Sponsored Display (vCPM) và đưa vào dữ liệu về sự phân bổ dựa trên lượt nhấp chuột khi truy cập báo cáo trong bảng điều khiển Amazon Ads hoặc API Amazon Ads. Các chỉ số mới trong Sponsored Display này sẽ giúp các nhà quảng cáo phân tích sâu hơn hiệu quả của các chiến dịch nâng cao nhận thức bằng cách áp dụng các chỉ số và hình thức phân bổ nhất quán trong các chiến dịch.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Ngoài các chỉ số về doanh số dựa trên lượt xem, nhà quảng cáo giờ đây còn có thể xem các chỉ số về doanh số dựa trên lượt nhấp chuột, nhờ đó họ có thể nắm rõ hơn phần doanh số nào được tạo ra từ lượt nhấp chuột hoặc lượt xem. Thông tin này sẽ giúp nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về hiệu quả của chiến dịch Sponsored Display, bất kể họ đang đặt giá thầu và phân bổ dựa trên lượt nhấp chuột (CPC) hay dựa trên lượt xem (vCPM).

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API