Thông báo ra mắt tính năng

Sponsored Display hiện đã được cung cấp cho các nhà quảng cáo tại Ba Lan

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo tại Ba Lan (PL) giờ đây đã có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và các đối tượng khách hàng của Sponsored Display.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Những nhà cung cấp và người bán đã đăng ký ở Ba Lan hiện có quyền truy cập vào Sponsored Display, giúp họ tiếp cận các đối tượng khách hàng có liên quan trong suốt hành trình mua sắm và giải trí bằng quảng cáo hiển thị có lập trình và tự phục vụ mà bạn có thể tạo chỉ sau vài lượt nhấp chuột. Các đối tượng Sponsored Display cho phép bạn sử dụng các tín hiệu mua sắm và phát trực tuyến phong phú của Amazon để phát triển hoạt động kinh doanh. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh có thể được sử dụng cùng với các đối tượng Sponsored Display. Sử dụng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh để giúp tạo lưu lượng truy cập đến trang chi tiết rồi sau đó sử dụng các đối tượng Sponsored Display để tương tác lại với các đối tượng khách hàng và giành lại các cơ hội bán hàng bị bỏ lỡ hoặc củng cố thêm lòng trung thành đối với thương hiệu.

Nhà quảng cáo có thể thêm tới 10.000 sản phẩm vào một chiến dịch và thu được hiệu quả từ nhận thức về bán lẻ, điều này đồng nghĩa với việc các chiến dịch tiếp thị sẽ tạm dừng khi sản phẩm hết hàng. Các nhà quảng cáo sử dụng Sponsored Display có thể tùy chỉnh quảng cáo bằng cách thêm tiêu đề, logo hoặc hình ảnh lối sống. Người dùng có thể chọn nhiều cách kết hợp trong khi tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo để giúp các đối tượng khách hàng khám phá thương hiệu và sản phẩm.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Châu Âu: Ba Lan

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?