Thông báo ra mắt tính năng

Sponsored Display mở rộng chức năng danh mục đầu tư, thêm các chiến dịch dựa trên vCPM được tối ưu hóa để tăng phạm vi tiếp cận

Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Sponsored Display đã kích hoạt chức năng danh mục đầu tư đối với chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị có thể được nhìn thấy (vCPM) dựa trên chiến dịch được tối ưu hóa để tăng phạm vi tiếp cận.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể sử dụng danh mục đầu tư để tổ chức tất cả các chiến dịch Sponsored Display với các chiến dịch quảng cáo được tài trợ khác thành các tập hợp thể hiện cấu trúc doanh nghiệp của họ. Điều này giúp các thương hiệu đơn giản hóa việc lập hóa đơn, dễ dàng quản lý ngân sách và đánh giá hiệu suất ở mức độ cao.

Bạn có thể áp dụng chức năng này vào các chiến dịch được tối ưu hóa cho lượt nhấp chuột và chuyển đổi với việc lập hóa đơn chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC). Nhờ việc sử dụng các chiến dịch phạm vi tiếp cận Sponsored Display, giờ đây bạn có thể linh hoạt sắp xếp tất cả các chiến dịchSponsored Display với các chiến dịch Sponsored ProductsSponsored Brands theo cách có ý nghĩa với bạn. Các nhà quảng cáo có thể tổ chức các chiến dịch theo thương hiệu, danh mục sản phẩm, dòng sản phẩm, cơ cấu tổ chức hoặc mùa. Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát chi tiêu cũng như đánh giá và báo cáo về hiệu suất trên một tập hợp các chiến dịch đã được tổ chức thành danh mục đầu tư.

Một khi các chiến dịch danh mục đầu tư của bạn vượt quá ngân sách, chúng sẽ tự động tạm dừng cho đến khi được kích hoạt lại với ngân sách bổ sung. Trong bảng điều khiển quảng cáo, người dùng có tùy chọn đánh giá hiệu suất theo tổng chi tiêu cho danh mục đầu tư và có thể xem chiến dịch nào liên quan đến danh mục đầu tư nào trong báo cáo có thể tải xuống. Bảng kê thanh toán cho chiến dịch danh mục đầu tư sẽ sử dụng cấu trúc danh mục đầu tư để người dùng có thể nhìn thấy mức chi tiêu được phân bổ cho danh mục đầu tư trong chu kỳ thanh toán. Các bên liên quan có thể xem những bảng kê này mà không cần người dùng thực hiện thao tác gì thêm.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API

Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Đợt ra mắt hoặc cập nhật tính năng này là kết quả của phản hồi từ phía nhà quảng cáo