Sponsored Display mở rộng Tối ưu hóa giá thầu tùy chỉnh

Ngày 31 tháng 8 năm 2021

Tính năng mới nào được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng chức năng điều khiển đặt giá thầu cho chiến dịch Sponsored Display; giờ đây, các nhà quảng cáo và người bán hàng đã đăng ký ở Canada, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ có thể chọn “Tối ưu hóa cho lượt hiển thị có thể được nhìn thấy” để giúp tạo nhận thức về sản phẩm. Khi chọn chức năng tối ưu hóa này, các nhà quảng cáo có thể đưa ra giá thầu cho lượt hiển thị có thể được nhìn thấy với cách tính chi phí vCPM và truy cập phân bổ Nhấp chuột + Lượt xem cho các chỉ số như lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) để giúp hiểu giá trị của nỗ lực nâng cao nhận thức.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Việc khám phá đối tượng thông qua nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display và các đối tượng Sponsored Display cho phép các nhà quảng cáo sử dụng nhắm mục tiêu mở rộng để giới thiệu sản phẩm cho các đối tượng mới nhưng có liên quan, đồng thời thúc đẩy hiệu suất để giúp phát triển doanh nghiệp. Giờ đây, “Tối ưu hóa cho lượt hiển thị có thể được nhìn thấy” giúp các nhà quảng cáo mở rộng phạm vi tiếp cận, đánh giá nỗ lực của các chiến dịch nhận thức với phân bổ lượt Nhấp chuột + Lượt xem, và thanh toán cho giá trị này thông qua cách tính chi phí vCPM. Bất kể chiến lược nhắm mục tiêu là gì, quảng cáo kèm tối ưu hóa giá thầu này chỉ có trên Amazon, và báo cáo Sponsored Display giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa các chiến dịch và tìm hiểu thêm về các đối tượng có thể đề cập đến.

Tính năng này khả dụng ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo