Sponsored Display mở rộng đề xuất giá thầu cho các chiến dịch dựa trên vCPM

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã ra mắt tính năng giá thầu đề xuất cho các chiến dịch dựa trên CPM (vCPM) có thể xem được của Sponsored Display. Những nội dung đề xuất này sẽ được cung cấp cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo sản phẩm và tiếp thị lại lượt xem Sponsored Display trong bảng điều khiển và API của Amazon Ads tại Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Nhật Bản, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trong lần ra mắt này, giá thầu đề xuất sẽ được thêm vào bảng điều khiển theo mặc định.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Đề xuất giá thầu giúp loại bỏ việc phỏng đoán khi chọn giá thầu. Hiện giờ, khi tạo bất kỳ chiến dịch tiếp thị lại lượt xem hoặc nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display nào (sản phẩm, sản phẩm tương tự và danh mục) dựa trên CPC hoặc vCPM, bạn sẽ nhận được đề xuất giá thầu do công nghệ máy học cung cấp. Những đề xuất này được biểu thị dưới dạng giá thầu đề xuất và phạm vi giá thầu. Cả hai được tính toán bằng cách phân tích một nhóm giá trúng thầu của các quảng cáo tương tự, gần đây trong danh mục của bạn. Giá thầu đề xuất và phạm vi giá thầu được cập nhật hàng ngày, dựa trên việc tăng hoặc giảm giá thầu và quảng cáo cạnh tranh trong mỗi phiên đấu giá. Nếu chưa biết nên chọn giá thầu khởi điểm nào, chúng tôi khuyến nghị các nhà quảng cáo nên chọn giá thầu đề xuất mà các thuật toán của chúng tôi đưa ra, bởi đây là giá thầu có khả năng tối ưu số lượt hiển thị cho một quảng cáo tương tự như quảng cáo của bạn.

Đề xuất giá thầu cũng có trong API Amazon Ads. Để biết thông tin chi tiết kỹ thuật đầy đủ, vui lòng xem hướng dẫn cập nhật từ nhà phát triển về đề xuất cho Sponsored Display.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API