Các báo cáo Sponsored Display có thể tải xuống

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

Tính năng nào được ra mắt?

Chúng tôi đã ra mắt báo cáo Sponsored Display có thể tải xuống trong bảng điều khiển quảng cáo cho các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký Amazon Brand Registry ở Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo có thể tải xuống cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo sản phẩm được tạo sau ngày 01 tháng 09 năm 2020 và chiến dịch lượt xem tiếp thị lại được tạo sau ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Các báo cáo này cho phép bạn phân tích sâu hơn hiệu suất chiến dịch để giúp tối ưu hóa và quản lý các chiến dịch của bạn. Bản phát hành này bao gồm bốn báo cáo riêng biệt, bao gồm:

Báo cáo chiến dịch: Báo cáo chiến dịch cung cấp cho bạn thông tin về hiệu suất Sponsored Display tổng hợp theo chiến dịch.

Báo cáo nhắm mục tiêu: Đối với tất cả các chiến dịch nhận được ít nhất một lượt hiển thị, báo cáo nhắm mục tiêu cung cấp chỉ số hiệu suất cho đối tượng được nhắm mục tiêu có thể xem ở cấp độ tài khoản. Bạn có thể sử dụng các báo cáo này để xem các sản phẩm hoặc đối tượng được nhắm mục tiêu mang lại hiệu suất như thế nào theo thời gian, rồi dựa vào đó để điều chỉnh chiến lược giá thầu và nhắm mục tiêu.

Báo cáo sản phẩm được quảng cáo: Báo cáo sản phẩm được quảng cáo cung cấp thông tin chi tiết về doanh số và chỉ số hiệu suất cho các sản phẩm được quảng cáo trong tất cả các chiến dịch nhận được ít nhất một lượt hiển thị. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để phân tích hiệu suất của từng sản phẩm riêng lẻ. Khi thấy các sản phẩm có hiệu suất cao, bạn có thể giúp tăng phạm vi tiếp cận của các sản phẩm được quảng cáo này bằng cách tăng giá thầu, kéo dài ngày kết thúc chiến dịch hoặc mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu.

Báo cáo về sản phẩm đã mua (chỉ dành cho người bán hàng): Báo cáo về sản phẩm đã mua cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm không được quảng cáo nhưng đã được mua bởi người mua hàng sau khi họ nhấp vào quảng cáo Sponsored Display. Báo cáo này giúp bạn xác định các sản phẩm mới trong danh mục đầu tư mà bạn có thể cân nhắc chạy quảng cáo, xác định các cơ hội nhắm mục tiêu theo sản phẩm bán chéo mới và cũng khám phá thông tin chi tiết về hành vi mua hàng của người mua hàng.

Việc lên lịch báo cáo giúp bạn dễ dàng nhận được thông tin hiệu suất về chiến dịch Sponsored Display vì hệ thống sẽ gửi định kì báo cáo vào email của bạn. Với thời hạn báo cáo linh hoạt và tùy chọn phân đoạn, bạn có thể phân tích hiệu suất chiến dịch theo thời gian trong báo cáo ngoại tuyến.

Truy cập trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Kênh

 • Bảng điều khiển quảng cáo