Thông báo ra mắt tính năng

Tập dữ liệu của Sponsored Display hiện đã được cung cấp toàn cầu trong Amazon Marketing Stream (beta)

Ngày 7 tháng 3 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Tập dữ liệu của Sponsored Display hiện đã được cung cấp toàn cầu trong Amazon Marketing Stream (beta). Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng phạm vi cung cấp tập dữ liệu Sponsored Display trong Amazon Marketing Stream (beta) ra tất cả các quốc gia mà hiện Amazon Ads API có hỗ trợ. Amazon Marketing cung cấp chỉ số và thông tin về chiến dịch Amazon Ads đến tài khoản AWS của nhà quảng cáo hoặc nhà tích hợp thông qua mô hình đẩy thông tin gần như theo thời gian thực.

Tập dữ liệu của Sponsored Display trên Amazon Marketing Stream (beta)

Ví dụ về hoạt động trực quan hóa dữ liệu sử dụng Amazon Marketing Stream

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Amazon Marketing Stream hiện đã được cung cấp trên toàn cầu cho các chiến dịch Sponsored Products và cho mục đích sử dụng ngân sách quảng cáo được tài trợ thông qua Amazon Ads API. Công cụ này dành cho các đại lý, nhà cung cấp công cụ và nhà quảng cáo trực tiếp, bao gồm cả các nhà cung cấp và người bán trên toàn thế giới. Khi bạn sẵn sàng bắt đầu, hãy truy cập hướng dẫn làm quen với Amazon Marketing Stream.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Ba Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Người bán hàng đã đăng ký
  • Nhà cung cấp

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon Ads API