Sponsored Display ra mắt tính năng tối ưu giá thầu tùy chỉnh

Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Tính năng mới nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã thêm tính năng kiểm soát giá thầu bổ sung dành cho các chiến dịch Sponsored Display tại Canada, Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Giờ đây bạn có thể chọn “Tối đa hóa số lượt xem trang” hoặc “Tối đa hóa số lượt chuyển đổi” để tối ưu các chiến dịch và thu hút số lượt xem trang hoặc số lượt chuyển đổi.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Việc tối ưu giá thầu tùy chỉnh sẽ cho phép bạn lựa chọn giá thầu tối ưu dựa trên nhu cầu triển khai chiến dịch và giúp bạn đánh giá hiệu suất dựa trên số lượt nhấp chuột hoặc số lượt chuyển đổi. Điều này có nghĩa là bạn có thể bổ sung vào lựa chọn nhắm mục tiêu và tùy chỉnh quảng cáo thông qua tối ưu giá thầu một cách hợp lý và đáp ứng các yêu cầu của bạn. Giờ đây bạn có thể kiểm soát thêm các chiến dịch của mình và không còn bị hạn chế ở các tính năng tối ưu giá thầu định sẵn. Tất cả các chiến dịch hiện tại sẽ được đặt mặc định thành “Tối đa hóa số lượt xem trang”. Những tính năng điều khiển linh hoạt này giúp bạn giới thiệu một cách hiệu quả các sản phẩm mới, thúc đẩy lưu lượng truy cập và tương tác với những người mua hàng mới hoặc người mua hàng hiện tại.

Tính năng này hiện áp dụng ở những khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo