Tài sản về thành phần quảng cáo mở rộng sang Sponsored Display

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Những tính năng nào được ra mắt?

Các nhà cung cấp và người bán sử dụng bảng điều khiển Amazon Ads giờ đây có thể tìm kiếm và sử dụng lại tài sản về thành phần quảng cáo hiện tại để xây dựng chiến dịch Sponsored Display. Điều này đồng nghĩa rằng bạn có thể dễ dàng sử dụng lại quảng cáo đã được tải lên như một phần của các nỗ lực Sponsored Brands, Store hoặc các Bài đăng trong các chiến dịch Sponsored Display.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tích hợp với “tài sản về thành phần quảng cáo” cho phép bạn xây dựng các chiến dịch Sponsored Display một cách nhanh chóng, đồng thời cung cấp trải nghiệm mua sắm nhất quán trên các chiến dịch Amazon Ads. Khi thêm logo hoặc hình ảnh tùy chỉnh vào chiến dịch Sponsored Display, bạn có thể chọn “Chọn từ nội dung” thay vì “Tải lên hình ảnh” để duyệt và sử dụng lại các tài sản về thành phần quảng cáo hiện có. Bạn có thể tìm kiếm, sắp xếp và lọc theo tên, thẻ, sản phẩm, cùng với các thuộc tính khác để dễ dàng duyệt và tìm nội dung. Có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm hơn nữa bằng cách lọc và sắp xếp theo loại nội dung (logo, tùy chỉnh hoặc hình ảnh sản phẩm), ngày tải lên, định dạng tệp tin, kích thước tệp tin, kích thước, trạng thái kiểm duyệt và nhiều hơn thế. Tất cả nội dung thương hiệu đã được tải lên chiến dịch Sponsored Display cũng sẽ được lưu vào “tài sản về thành phần quảng cáo” để bạn dễ dàng sử dụng lại về sau.

Tài sản về thành phần quảng cáo trong bảng điều khiển quảng cáo

Tài sản về thành phần quảng cáo trong bảng điều khiển quảng cáo

Tính năng này khả dụng ở khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • API Amazon Ads