Tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display đã chuyển thành chọn mục tiêu theo ngữ cảnh

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi sẽ chuyển tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display thành chọn mục tiêu theo ngữ cảnh để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận thêm các đối tượng khách hàng ở nhiều điểm hơn trong hành trình mua sắm và giải trí. Chiến lược chọn mục tiêu theo ngữ cảnh giờ đây sẽ cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận các đối tượng khách hàng cả trong lẫn ngoài gian hàng Amazon khi khách hàng xem các nội dung liên quan đến các chiến lược nhắm mục tiêu. Nhà quảng cáo không cần thay đổi các sản phẩm hoặc ngành hàng được nhắm mục tiêu để bật tính năng mới này: Sponsored Display sẽ tìm được đúng thời cơ để mở rộng phạm vi tiếp cận cho các nhà quảng cáo ra bên ngoài gian hàng, từ các trang web đến ứng dụng di động.

Vị trí quảng cáo Sponsored Display hiển thị bên ngoài Amazon

Ví dụ về vị trí hiển thị quảng cáo Sponsored Display ở một nơi bất kỳ

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký có thể sử dụng Sponsored Display để tiếp cận các đối tượng thông qua hành trình mua sắm và giải trí của các đối tượng này nhằm thúc đẩy tỷ lệ cân nhắc và nhận thức về sản phẩm. Trước đây, các chiến dịch nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh chỉ hiển thị trên gian hàng Amazon (chẳng hạn như trên các trang sản phẩm của danh mục “Dụng cụ thể dục, thể thao và thể hình”). Tuy nhiên, còn có rất nhiều cơ hội để tiếp cận những người đam mê thể dục vào các thời điểm khác trong ngày khi những khách hàng này lướt xem các trang web hoặc sử dụng ứng dụng di động yêu thích của mình. Các mô hình học máy cơ học của chúng tôi giờ đây đã có thể tự động tìm kiếm cơ hội phân phối các chiến dịch và vẫn tuân theo đúng chiến lược và mục tiêu đặt giá thầu của nhà quảng cáo; chẳng hạn, trong khi tối ưu tỷ lệ xem trang, chúng tôi sẽ giúp tìm kiếm thêm cơ hội để phân phối quảng cáo bên ngoài Amazon với cùng mức chi phí trên mỗi lượt nhấp chuột đã được cải thiện. Nhà quảng cáo có thể lồng ghép việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh vào các chiến dịch tối ưu hóa tỷ lệ xem trang, đồng thời sử dụng một chiến dịch tiếp thị lại giúp thúc đẩy thêm tỷ lệ tiếp cận và tỷ lệ chuyển đổi bên cạnh việc gia tăng số lượng khách truy cập vào trang chi tiết.


Để tìm hiểu toàn bộ thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tài liệu về Sponsored Display tại trung tâm công cụ nâng cao, bao gồm cả các tài liệu cập nhật về đổi tên chiến lược nhắm mục tiêu theo sản phẩm sang nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh. Để tham khảo thêm ví dụ, vui lòng truy cập Hướng dẫn nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh dành cho nhà phát triển trong phần API Amazon Ads.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương Quốc Anh,
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo