Các quy tắc ngân sách của Sponsored Display hiện có trên bảng điều khiển quảng cáo chung

Ngày 7 tháng 2 năm 2022

Tính năng nào được triển khai?

Nhà quảng cáo giờ đây có thể thiết lập ngân sách chiến dịch từ trước bằng cách sử dụng hai loại quy tắc ngân sách cho Sponsored Display, tương tự như chức năng quy tắc ngân sách hiện có đã được triển khai cho Sponsored Products. Quy tắc ngân sách giúp giảm các thao tác thủ công dành cho việc điều chỉnh ngân sách. Bạn có thể thiết lập các quy tắc ngân sách cho các ngày và sự kiện mua sắm cụ thể.

Các loại quy tắc ngân sách:

 • Quy tắc dựa trên kế hoạch cho phép bạn thiết lập ngân sách từ trước cho khoảng thời gian mua sắm cao điểm như Prime Day hoặc theo thời gian tùy chỉnh. Quy tắc sẽ tăng ngân sách chiến dịch theo tỷ lệ phần trăm mà bạn chỉ định trong khoảng ngày mà bạn thiết lập trong quy tắc hoặc trong khi diễn ra sự kiện đặc biệt đã chọn.
 • Quy tắc dựa trên hiệu suất cho phép bạn thiết lập quy tắc để tăng ngân sách chiến dịch sponsored products chỉ khi chiến dịch của bạn đáp ứng các ngưỡng hiệu suất, sử dụng các chỉ số hiệu suất chiến dịch như chi phí quảng cáo bán hàng (ACOS), tỷ lệ nhấp (CTR) và tỷ lệ chuyển đổi (CVR). Chúng tôi tính toán các chỉ số này bằng cách sử dụng thông tin từ 7 ngày trước đó. Chiến dịch phải có ngân sách hàng ngày tối thiểu là $10 để sử dụng các quy tắc dựa trên hiệu suất.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Quy tắc ngân sách cho phép bạn tự động tăng ngân sách dựa trên khung thời gian đã chọn. Điều này giúp các chiến dịch không sử dụng vượt quá ngân sách và giảm bớt việc bỏ lỡ các cơ hội do không đủ ngân sách.

Các lợi ích chính bao gồm:

 • Cải thiện cơ hội bán hàng: Bạn có thể sử dụng quy tắc ngân sách để đảm bảo các chiến dịch có hiệu suất cao không vượt quá ngân sách. Điều này giúp giảm bớt việc bỏ lỡ các cơ hội và cải thiện khả năng nhận thêm lượt nhấp chuột và doanh số.
 • Lên kế hoạch ngân sách từ trước: Việc thiết lập các quy tắc ngân sách sẽ giúp bạn lên kế hoạch và thiết lập ngân sách chiến dịch từ trước cho các sự kiện dịp lễ và bán hàng.
 • Giảm thao tác thủ công: Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thiết lập các quy tắc ngân sách, tự động tăng ngân sách chiến dịch cho các sự kiện chiến lược thay vì điều chỉnh chiến dịch theo cách thủ công.
Giao diện người dùng của quy tắc ngân sách

Giao diện người dùng của quy tắc ngân sách

Để biết chi tiết về cách sử dụng quy tắc ngân sách cho Sponsored Display trong API Amazon Ads, hãy tham khảo tài liệu này.

Tính năng này hiện có ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Mỹ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương Quốc Anh
 • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà cung cấp
 • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Giao diện quảng cáo