Đề xuất giá thầu của Sponsored Display hiện đã được triển khai ở các khu vực khác

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã triển khai tính năng giá thầu đề xuất cho Sponsored Display ở Úc, Ấn Độ, Mexico và Hà Lan. Những đề xuất này bây giờ sẽ được cung cấp cho các chiến dịch tiếp thị lại với người xem Sponsored Display và nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong bảng điều khiển quảng cáo và API cho các khu vực mới đó bên cạnh các khu vực hiện đã được hỗ trợ lài Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Nhật Bản, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Các giá thầu đề xuất này sẽ được bổ sung theo mặc định trong bảng điều khiển quảng cáo.

Đề xuất giá thầu trong bảng điều khiển Amazon Ads

Đề xuất giá thầu trong bảng điều khiển Amazon Ads

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Đề xuất giá thầu giúp loại bỏ việc phỏng đoán khi chọn giá thầu. Hiện giờ, khi tạo bất kỳ chiến dịch Sponsored Display nào dựa trên CPC hoặc vCPM với mục đích nhắm mục tiêu theo sản phẩm (sản phẩm, sản phẩm tương tự và danh mục) hoặc tiếp thị lại với người xem tại Úc, Ấn Độ, Mexico hoặc Hà Lan, bạn sẽ nhận được đề xuất giá thầu do công nghệ máy học cung cấp. Những đề xuất này được biểu thị dưới dạng giá thầu đề xuất và phạm vi giá thầu. Cả hai được tính toán bằng cách phân tích một nhóm giá thầu chiến thắng của các quảng cáo tương tự và gần đây trong danh mục của bạn. Giá thầu đề xuất và phạm vi giá thầu được cập nhật hàng ngày, dựa trên sự gia tăng hoặc giảm sút trong số giá thầu và quảng cáo cạnh tranh trong mỗi phiên đấu giá. Nếu bạn không biết chắc nên bắt đầu với giá thầu nào, chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo nên chọn giá thầu đề xuất. Đây là giá thầu mà các thuật toán của chúng tôi gợi ý và rất có thể sẽ giúp mang lại lượt hiển thị cho một quảng cáo tương tự như quảng cáo của bạn.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Mexico
  • Châu Âu: Hà Lan
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API