Thông báo ra mắt tính năng

Các nhà quảng cáo tại Singapore giờ đây đã có thể sử dụng Sponsored Display

Ngày 06 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo tại Singapore giờ đây đã có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và các đối tượng khách hàng củaSponsored Display.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký tại Singapore giờ đây có thể sử dụng Sponsored Display để tiếp cận các khách hàng đang xem một số sản phẩm hoặc danh mục cụ thể bằng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh cũng như xuyên suốt hành trình của khách hàng, bao gồm cả trang chủ của Amazon, nhờ chiến lược đối tượng trong Sponsored Display.

Các tùy chọn điều khiển linh hoạt trong Sponsored Display cho phép các nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo hiển thị tự phục vụ để giới thiệu các sản phẩm, thu hút đối tượng mới và tiếp thị lại ở quy mô lớn nhằm bổ trợ cho các chiến dịch Sponsored ProductsSponsored Brands. Nhà quảng cáo có thể thêm tới 10.000 sản phẩm vào một chiến dịch và thu được hiệu quả từ sự nhận thức về hoạt động bán lẻ, điều này đồng nghĩa với việc các chiến dịch sẽ tạm dừng khi sản phẩm hết hàng, từ đó giảm thiểu việc lãng phí chi phí tiếp thị vào những quảng cáo không thể tạo ra giao dịch mua.

Các nhà quảng cáo sử dụng Sponsored Display có thể tùy chỉnh quảng cáo bằng cách thêm tiêu đề, logo và hình ảnh đời thường cùng nhau hoặc riêng rẽ. Người dùng có thể chọn thêm tài sản theo bất kỳ tổ hợp nào trong khi tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo để giúp các đối tượng khám phá thương hiệu và sản phẩm.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Châu Á Thái Bình Dương: Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API