Thông báo ra mắt tính năng

Các nhà quảng cáo tại Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây đã có thể sử dụng Sponsored Display

Ngày 12 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo tại Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây đã có thể sử dụng tính năng chọn mục tiêu theo ngữ cảnh và các đối tượng khách hàng của Sponsored Display

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Những nhà cung cấp và người bán đã đăng ký ở các quốc gia này hiện có quyền truy cập vào Sponsored Display, giúp họ tiếp cận các đối tượng khách hàng có liên quan trong suốt hành trình mua sắm và giải trí bằng quảng cáo hiển thị có lập trình và tự phục vụ mà bạn có thể tạo chỉ sau vài lượt nhấp chuột. Các đối tượng Sponsored Display cho phép bạn sử dụng các tín hiệu mua sắm và phát trực tuyến phong phú của Amazon để phát triển hoạt động kinh doanh. Nhà quảng cáo có thể sử dụng tính năng chọn mục tiêu theo ngữ cảnh để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang chi tiết, sau đó dựa vào những chiến lược đối tượng khách hàng để thu hút lại các đối tượng, qua đó giành lại các cơ hội bán hàng bị bỏ lỡ hoặc củng cố thêm sự gắn bó với thương hiệu.

Nhà quảng cáo có thể thêm tới 10.000 sản phẩm vào một chiến dịch và thu được hiệu quả từ nhận thức về bán lẻ, điều này đồng nghĩa với việc các chiến dịch tiếp thị sẽ tạm dừng khi sản phẩm hết hàng. Các nhà quảng cáo sử dụng Sponsored Display cũng có thể tùy chỉnh quảng cáo của họ bằng cách chọn kết hợp bất kỳ video, tiêu đề, logo hay hình ảnh đời thường nào để giúp các đối tượng khách hàng khám phá thương hiệu và sản phẩm của họ.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ai Cập, Ả Rập Xê Út

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?