Thông báo ra mắt tính năng

Sponsored Display hiện đã được cung cấp tại Amazon Marketing Stream (beta) ở Bắc Mỹ

Ngày 08 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon Marketing Stream (beta) hiện đã mở rộng để cung cấp Sponsored Display tại Bắc Mỹ, cho phép các đối tác và nhà quảng cáo nhận được chỉ số hiệu suất và thông tin về các thay đổi của chiến dịch gần thời gian thực. Thông tin được đẩy tới các nhà quảng cáo và đối tác thông qua Amazon Ads API, việc này loại bỏ nhu cầu tổng hợp các chỉ số theo thời gian để hiểu những thay đổi giữa hiệu suất hàng giờ và cho phép thông báo kịp thời về những thay đổi của chiến dịch.

Amazon Marketing Stream có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất của Sponsored Display bằng các chỉ số về lưu lượng truy cập và hiệu suất được tóm tắt hàng giờ thay vì hàng ngày, giúp cung cấp thông tin về các tối ưu hóa trong ngày. Nhà quảng cáo và đối tác cũng sẽ kịp thời nhận được thông báo về các thay đổi của chiến dịch có thể giúp bạn thực hiện những hành động gần thời gian thực, chẳng hạn như một chiến dịch sắp hết ngân sách.

Những chỉ số mới được đưa ra thông qua lần ra mắt Sponsored Display này bao gồm các chỉ số mới đối với thương hiệu và phân bổ dựa trên lượt xem cho các chiến dịch vCPM (chi phí cho mỗi nghìn lần hiển thị có thể được nhìn thấy), được tóm tắt hàng giờ. Amazon Marketing Stream có thể giúp bạn hiểu các Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) của chiến dịch Sponsored Display như lượt hiển thị, lượt nhấp chuột, doanh số bán hàng có thể phân bổ, đơn hàng và doanh số bán hàng mới đối với thương hiệu, được chia nhỏ hàng giờ trong ngày. Ví dụ: Bạn có thể biết rằng doanh số bán hàng được phân bổ mới đối với thương hiệu, đơn vị và đơn hàng cao hơn trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối, qua đó cung cấp thông tin cho việc điều chỉnh giá thầu hàng giờ. Bạn cũng có thể xác định khi nào thì lượt xem hoặc lượt nhấp chuột (vCPM) dẫn đến chuyển đổi nhiều hơn theo giờ trong ngày.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Amazon Marketing Stream đã cung cấp các chiến dịch Sponsored Products và sử dụng ngân sách quảng cáo được tài trợ thông qua Amazon Ads API cho các đại lý, nhà cung cấp công cụ và nhà quảng cáo trực tiếp, bao gồm nhà cung cấp và người bán trên toàn thế giới (ngoại trừ Ấn Độ). Khi bạn sẵn sàng bắt đầu, hãy truy cập hướng dẫn làm quen với Amazon Marketing Stream.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng này?

  • Người bán hàng
  • Nhà cung cấp

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon Ads API